Yazdır

KAYSERİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kargir bina ve arsası

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450980
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 80899 TL
İlk İhale Tarihi : 08.12.2016 10:05
İkinci İhale Tarihi : 02.01.2017 10:05
Dosya Numarası : 2016/100 TLMT.
İhale Yeri : Kocasinan Belediye Mezat Salonu İstasyon Mah. Ziya Sk. No:6 Kat:2 Kocasinan/Kayseri
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KAYSERİ

8. İCRA DAİRESİ

2016/100 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mah.,209. Mevkii, 2515 ada, 6 parsel,4 Cilt,312 Sayfa Noda kayıtlı, 124,59 m2 yüzölçümlü, kargir bina ve arsası vasfındaki taşınmazın; Kayseri kent yerleşim alanının kent merkezine araçla gidilebilecek mesafedeki mahallelerinden biri olan Argıncık Cumhuriyet Mah.de olduğu; genellikle 1-2 katlı gecekondu tarzındaki konut amaçlı binalarla yapılaşmış bir bölgede bulunduğu; Kayseri kent yerleşim alanının ana arterlerinden Kocasinan Bulvarının kuzeyinde ve bu yola yakın konumda olduğu; elektrik, su, yol, doğalgaz, kent içi toplu ulaşım, sağlık, eğitim, belediye temizlik ve çöp toplama hizmetleri gibi kentsel hizmetlerden yararlanma imkanı olan yerde bulunduğu gözlenmiştir.Toplam arsa değerinin; 400,00.TL/m2X124,59m2= 49.836,00.TL olacağı, Taşınmaz üzerindeki evin incelenmesinde; tek katlı bir oda büyüklüğünde kısmi bodrumu bulunan, betonarme kargir yapı tarzında inşa edilmiş, tahminen 35-40 yıllık bir yapı olduğu; müstakil ev olup dört yöne cephesinin bulunduğu; çatısı yapılı olmayıp, damının teras olarak kullanılmakta olduğu; terasta, baraka türü bir oda ile süs havuzu ve basit odunluğun bulunduğu; mahallindeki incelemeye göre toplam 87,5m2 brüt alanlı (terastaki baraka ve odunluk hariç) olduğu; içten ve dıştan sıvalı ve boyalı olduğu; 2 oda+mutfak+banyo+lv&wc+büyük antre+giriş antresi+hol den oluştuğu; İç kapı doğramalarının ahşap, pencere doğramalarının pvc ve ısıcamlı, giriş kapı ve camekanının demir doğrama olduğu; zeminlerinin, kısmen karo mozaik, kısmen de dökme mozaik, kaplamalı olduğu; mutfakta tezgah ve dolaplarının yapılı olduğu; elektrik ve su tesisatının mevcut olduğu; soba ile ısıtılan meskenlerden olduğu anlaşılmıştır.Taşınmazın üzerindeki yapının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre 3. Sınıf A Grubu yapılardan %15 daha düşük maliyetli kabul edilmesinin; bu suretle tespit edilecek yaklaşık maliyetinden, belirtilen tahmini yaşı ve mevcut yıpranma durumu itibariyle %40 aşınma payının tenzil edilmesi suretiyle yapı inşaat değerinin tespit edilmesinin; uygun olacağı kanaatine varılmıştır.Buradan taşınmaz üzerindeki binanın kıymet takdiri tarihindeki inşaat değerinin 87,5m2(brüt alanı)X630,00.TL/m2(3. Sınıf A Grubu yapı yaklaşık birim maliyeti-2016)X0,85(3. Sınıf A Grubu yapılara oranla %15 daha düşük yapı maliyetine haiz olduğu yönünde kanaat)X0,60(%40 aşınma payı)= 28.113,75.TL olacağı hesaplanmıştır.Ev dışında, taşınmazın sınırları dahilinde bulunan :a-) Terastaki baraka+odunluk+süs havuzunun, kıymet takdiri tarihindeki değerinin maktu en 1.500,00.TL olacağı;b-) Beton briketten ve taştan yığma olarak yapılmış, sıvasız ve küpeştesiz basit duvarın, kıymet takdiri tarihindeki değerinin maktu en 750,00.TL olacağı;c-) Demir doğramadan ve saçtan yapılmış tek kanatlı bahçe kapısının, kıymet takdiri tarihindeki değerinin maktu en 250, 00.TL olacağı;d-) 25-30 yaşlarında bir adet vişne için 225,00.TL, 4-6 yaşlarında 1 adet kayısı için 50,00.TL, 15-20 yaşlarında 3 adet üzüm asması için 3X75,00.TL/ad=225,00.TL, olmak üzere; ağaçların yerlerinde dikili durumda kıymet takdiri tarihindeki toplam değerinin 450,00.TL olacağı;Buradan; taşınmaz üzerindeki diğer muhdesatın; kıymet takdiri tarihindeki toplam değerinin, 2.950,00.TL olacağı, taşınmazın kıymet takdirindeki değerinin 80.899,75 TL olduğu bilirkişi raporu ile bildiriltir.

Adresi : Argıncık Cumhuriyet Mah. 209. Sk. N.60Kocasinan / KAYSERİ

Yüzölçümü : 124,59 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde 4 katlı ayrık nizam konut alanı olarak ayrılmış yerde kaldığı anlaşılmıştır.

Kıymeti : 80.899,75 TL

KDV oranı : 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Olduğu Gibi

1. Satış Günü : 08/12/2016 günü 10:05 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 02/01/2017 günü 10:05 - 10:10 arası

Satış Yeri : Kocasinan Belediye Mezat Salonu İstasyon Mah. Ziya Sk. No:6 Kat:2 Kocasinan/Kayseri

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/100 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur12/10/2016

Not: İşbu ilan, tebligat yapılamayan ilgililere tebliği niteliğinde olup, bila iade tebligatlar hakkında gazete ilanı ile yetinilecektir.( İ.İ.K. 127. Mad.)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR