Yazdır

ORDU 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fındık bahçesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493520
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU HAYAT 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 20.02.2017 14:00
Muhammen Bedeli : 114473 TL
İlk İhale Tarihi : 23.01.2017 14:00
Dosya Numarası : 2015/169 TLMT.
İhale Yeri : Karşıyaka mah. Atatürk Bul.no:504 Adalet Sarayı(eski bina 1.kat)2.İcra Md.lüğü Altınordu/Ordu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
ORDU 2. İCRA DAİRESİ
2015/169 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu İl, Ulubey İlçe, 0 Ada No, 957 Parsel No, Şıhlar mahallesi, Hane ağlağısı mevkisinde 24.530 m² yüz ölçümlü 1/3 hisseli, fındık bahçesinde 1 adet 2 katlı betonarme 242 kapı nolu bina bulunmakta olup binalar başka hissedara ait olduğu için değerlendirmeye alınmamış sadece borçlunun taşınmazdaki 1/3 hissesine isabet eden 8.176.66 m² değerlendirmeye tabi tutulmuştur.Toprak yapısı killi- tınlı, stabilize mahalle yolunun kenarında, ulaşımı kolay, meyili 5-15 arasında değişiklik göstermekte ,etrafında yerleşim yerleri mevcut olup konum ve yer olarak iyi mevkidedir.
İmar Durumu : İmar alanı dışında, alt yapı hizmetlerinden yararlanmadığı için tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
Kıymeti : 114.473,00 TL
1. Satış Günü : 23/01/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 20/02/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri :Karşıyaka mah. Atatürk Bul.no:504 Adalet Sarayı(eski bina 1.kat)2.İcra Md.lüğü Altınordu/Ordu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu İl, Ulubey İlçe, 0 Ada No, 908 Parsel No, hane ağlağısı Mevkii, şıhlar mahallesi 6.190 m² yüz ölçümlü, tamamı borçluya ait , verim çağında fındık ocakları ile kaplı fındık bahçesidir. Üzerinde her hangi bir yapı yok, toprak yapısı kill - tınlı, stabilize mahalle yolunun kenarında, köy merkezine uzak, meyili 10-25 arasında değişenlik göstermekte, etrafında seyrek yerleşim yerleri mevcut konum ve mevkii olarak iyi yerde sayılır.
İmar Durumu : İmar alanı dışında, alt yapı hizmetlerinden yararlanmadığı için tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Kıymeti : 82.227,96 TL
1. Satış Günü : 23/01/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 20/02/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri :Karşıyaka mah. Atatürk Bul.no:504 Adalet Sarayı(eski bina 1.kat)2.İcra Md.lüğü Altınordu/Ordu
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu İl, Ulubey İlçe, 0 Ada No, 958 Parsel No, hane ağlağısı Mevkii, şıhlar mahallesi 8.066.m² yüz ölçümlü,1/2 hisseli, verim çağındaki fındık ocakları ile kapıl fındık bahçesindeki borçlunun taşınmazdaki 1/2 hissesine isabet eden 4.033 m² değerlendirmeye alınmıştır. Üzerinde her hangi bir yapı yoktur. Toprak kapısı killi - tınlı, stabilize mahalle yoluna kısa mesafeli patika yolla bağlanmakta ,ulaşımı kolay sayılır meyili 5 - 10 arasında değişiklik göstermekte, etrafında seyrek yerleşim yerleri mevcut, konum ve mevkii olarak iyidir.
İmar Durumu : İmar alanı dışında, alt yapı hizmetlerinden yararlanmadığı için tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
Kıymeti : 53.574,37 TL
1. Satış Günü : 23/01/2017 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 20/02/2017 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri :Karşıyaka mah. Atatürk Bul.no:504 Adalet Sarayı(eski bina 1.kat)2.İcra Md.lüğü Altınordu/Ordu
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu İl, Ulubey İlçe, 0 Ada No, 1181 Parsel No, şıhlar mahallesi Hane ağlağısı mevkiinde,14.460. M² yüz ölçümlü, tam hisseli, verim çağında fındık ocakları ile kaplı fındık bahçesi, üzerinde her hangi bir yapı yok, toprak yapısı killi - tınlı, topoğrafik yapı itibariyle yolun alt kenarında bulunan yamaç bir arazi olup meyili %30-50 arasında değişiklik göstermekte, köy merkezine uzak ,etrafında yerleşim mevcut değil, konum ve mevkii olarak iyi değildir.
İmar Durumu : İmar alanı dışında, alt yapı hizmetlerinden yararlanmadığı için tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir.
Kıymeti : 192.086,64 TL
1. Satış Günü : 23/01/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 20/02/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri :Karşıyaka mah. Atatürk Bul.no:504 Adalet Sarayı(eski bina 1.kat)2.İcra Md.lüğü Altınordu/Ordu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu gazete ilanının tapu kaydında hak ve alacakları olan ve tebligat yapılamayan tüm ilgililere İİK.127.madde gereği tebliğ yerine kaim olacağı ihtar olunur.,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/169 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR