Yazdır

ALİAĞA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dört adet arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00488420
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2015/482
İlk İhale Tarihi : 10.01.2017 10:30
Muhammen Bedeli : 650000 TL
İkinci İhale Tarihi : 06.02.2017 10:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ALİAĞA

İCRA DAİRESİ

2015/482 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Aliağa İlçe, 923 Parsel No, KÖYİÇİ Mahalle/Mevkii, YUKARI ŞAKRAN Köyü, Yukarı Şakran tapulaması köy içi mevkiinde 923 nolu parsel terk edilmiş köy içinde yer alan 500,00m² arsa vasfında boş arsa olarak görülmüştür. Yol, sınır, ağaç ve ev gibi mesnetler yoktur. Borçlunun 4/16 hisseye 125 m² arsa hissesi vardır. Yaşam için gerekli su, kanalizasyon, elektrik vs tesisleri de yoktur.İnşaat yapılamaz.

Adresi : İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yukarı Şakran Mah. 923 Parsel Aliağa / İZMİR

Yüzölçümü : 500,00 m2

Arsa Payı : 4/16

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 923 numaralı parsel;1/100.000 ölçekli İzmir Manisa Planlama Bölgesi Çevre Düzeni planında ağaçlandırılacak alan olarak planlıdır.

Kıymeti : 250,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kayındaki gibidir

1. Satış Günü : 10/01/2017 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 06/02/2017 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : İzmir İli, Aliağa İlçesi, Hükümet Binası Personel Yemekhanesi -

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Aliağa İlçe, 648 Parsel No, Ballık Mahalle/Mevkii, Tarla içerisinde 40 yıllık zeytin ağaçları mevcuttur. Kıraç bir tarladır. Hafif yamaç bir arazidir. Borçlunun 4/16 hisse payı 4.650,00 m² tarlası vardır. Taşınmaz yeniden hisselendirme ve ifraz yapılmadan satış devir işlemleri yapılacaktır.

Adresi : İzmir İli Aliağa İlçesi Aşağışakran Mah. 648 Parsel Aliağa / İZMİR

Yüzölçümü : 18.600,00 m2

Arsa Payı : 4/16

İmar Durumu : İnşaat tarzı 648 numaralı parsel 1/100.000 ölçekli İzmir Manisa planlama bölgesi çevre düzeni planında otoyol-ekspres yol ve tarım arazisi oarak planlı alanda kalmakta olup parsel içerisinden demiryolu hattı geçmektedir. Söz konusu parselin ne kadarının DDY alanı kamulaştırma sınırı, ne kadarının da karayolu kamulaştırma sınır içerisinde kaldığına ilişkin ilgili kurumlara görüş sorulması gerekmektedir.

Kıymeti : 90.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 10/01/2017 günü 09:50 - 09:55 arası

2. Satış Günü : 06/02/2017 günü 09:50 - 09:55 arası

Satış Yeri : İzmir İli, Aliağa İlçesi, Hükümet Binası Personel Yemekhanesi -

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Aliağa İlçe, 330 Ada No, 10 Parsel No, ILICA Mahalle/Mevkii, YENİŞAKRAN Köyü, Yukarışakran ılıca mevkiinde mevcut tapunun Ada 330, Parsel 10 numarasında kayıtlı 1.054,00 m² yüzölçümünde imar parseli 4 kardeş imar uygulaması 01/03/2007 tarihinde tescil edilmiştir. Dört hissedar kendi aralırında anlaşarak rızai taksim yaparak kendilerine ait yığma tek katlı meskenlerini kullanmaktadırlar.

Adresi : İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yukarışakran Mah. 330 Ada 10 Parsel Aliağa / İZMİR

Yüzölçümü : 1.054,00 m2

Arsa Payı : 1352/16864

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 330 ada, 10 numaralı parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunda E:0.60, ayrık nizam 2 katlı konut alanlı olarak planlıdır.

Kıymeti : 84.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 10/01/2017 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 06/02/2017 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : İzmir İli, Aliağa İlçesi, Hükümet Binası Personel Yemekhanesi -

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Aliağa İlçe, 330 Ada No, 18 Parsel No, Ilıca Mahalle/Mevkii, Yukarışakran Köyü, Borçluya ait 67,50m² yüzölçümünde tek katlı yığma binanın çatısı ahşap üzeri kiremit örtülüdür. İki oda, salon mutfak banyo ve tuvaletten oluşan kullanışlı meskende imar affından yararlanmış yapı kullanma izni yok.Taşınmaz İzmir Çanakkale asfaltına cepheli boş az bir kısımnda borçluya ait ev bulunmaktadır. Yenişakran mahallesi 3325. sokağa cephelidir. İmar planları içerisinde ayrık nizam 4 kat %30 inşaat müsaadeli ticari alanda kalmaktadır. Tespit günü köşe başı bir imar parseli içerisinde imar planına uygun olmayan 1985 yılından önce yapılmış ve tarihte yayınlanan imar affından yararlanmış tek katlı yağma mesken mevcuttur. Borçlu tarafından mesken olarak kullanıldığı görülmüştür.

Adresi : İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yukarı Şakran Mah. 330 Ada, 18 Parsel Aliağa / İZMİR

Yüzölçümü : 317,00 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :

Kıymeti : 226.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 10/01/2017 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 06/02/2017 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : İzmir İli, Aliağa İlçesi, Hükümet Binası Personel Yemekhanesi -

İİK 127. MADDE GEREĞİ TEBLİĞ YAPILAMAYAN İLGİLİLERE TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/482 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2016

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR