İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina hissesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636470
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/309 TLMT
Muhammen Bedeli
:
174750 TL
İlk İhale Tarihi
:
18.09.2017 15:30
İkinci İhale Tarihi
:
20.10.2017 15:30
İhale Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2016/309 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul Bayrampaşa İlçesi Sağmalcılar Yıldırım Mahallesinde Millet Caddesi Mücahit sokağından girilen Başak sokakta kain, 11847 parsel 116,00 m2 miktarlı kayden ARSA vasıflı Mahallen (44 ) kapı numaralı 4 katlı kargir Apartmanın (Arsa +binasınm ) 1/4 HİSSESİDİR.
Parsel üzerinde Zemin kat+3 Normal kat görünümlü,betonarme karkas sistemde bitişik nizamda 3.sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş, katlarında birer dairesi olan 4 katlı bina bulunmaktadır.
Dairelerin Mimar i fonksiyonları Girişte Geniş Antre geniş Hol sokak cephesine bakan Salon Koridor devamında 2Yatak Odası , Mutfak , Banyo , Wc piyeslerinde ibaret olup Islak hacimleri mutfak ve banyoda seramik ile kaplı duvarları fayansla kaplı olup Mutfakta tezgahı, evyesi, ahşap dolapları , banyosunda tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Salon ve odalarda ise zeminleri kısmen laminant parke ile kaplı duvarlı plastik boyalıdır. Pencere doğramaları pvc esaslı olup , Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunan daireler doğalgaz kombi ısıtmalıdır. Dairelerin takribi brüt kullanım alanı 75,00 m2 dir. TOPLAM inşaat alanı takribi brüt: 300,00 m2 dir. Satışa konu ana bina aşağıda gösterilmiştir.
İmar Durumu : Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.10.2016 tarih ve 3407 sayılı yazısı ekindeki Belediye İmar Müdürlüğünün İmar durumu belgesine göre; Bayrampaşa ilçesi, Yıldırım Mahallesinde 2/7 pafta, 11847 parsel sayılı yer, 21.11.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında Konut sahasında kalmakta olup blok nizam , H:12,50 mt. (4 kat )irtifa almaktadır.
Kıymeti : 174.750,00 TL ( 1/4 Hisse için belirlenen kıymet)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/09/2017 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 20/10/2017 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/309 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/07/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR