Yazdır

ALMUS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bahçe, kargir bina, iş yeri ve mesken nitelikli taşınmazlar

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449770
Şehir : Tokat / Almus
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 510 TL
Dosya Numarası : 2015/34 TLMT.
İhale Yeri : Almus Hükümet Konağı İcra Dairesi Odası Almus/Tokat
İlk İhale Tarihi : 22.11.2016 10:40
İcra Birimi : T.C. ALMUS İCRA DAİRESİ
İkinci İhale Tarihi : 19.12.2016 10:40
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ALMUS İCRA DAİRESİ

2015/34 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İl, Almus İlçe, 147 Ada No, 2 Parsel No, İstiklal Mah. Harami Mevkii, Zirai bilirkişi Sami İnan'ın 09/11/2015 tarihli raporuna göre; söz konusu parsel bahçe olarak kullanılmakta olup yörede en çok yetiştirilen bahçe bitkilerinden domates, lahana ve taze fasulye bitkileri için üçlü münavebe sistemine göre gelir kapitalizasyon yöntemi kullanılarak değer tespiti yapılmıştır. Almus Belediye Başkanlığı'nın 22/08/2016 tarihli yazısına göre; taşınmaz imar sınırları dışındadır. Tapu kaydına göre taşınmazın yüzölçümü 728,50 m2 olup, taşınmazın borçlunun hissesine düşen 1/4 kısmı satılacaktır.

Adresi : -

Yüzölçümü : 182,13 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu : -

Kıymeti : 510,26 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : -

1. Satış Günü : 22/11/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 19/12/2016 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : Almus Hükümet Konağı İcra Dairesi Odası Almus/Tokat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İl, Almus İlçe, 147 Ada No, 4 Parsel No, İstiklal Mah. Harami Mevkii, İnşaat bilirkişi Gürsel Erdoğdu'nun 27/11/2015 havale tarihli raporuna göre; keşif günü taşınmaz üzerinde yapı bulunmadığı görülmüş olup boş arsa durumundadır. Zirai bilirkişi Sami İnan'ın 09/11/2015 tarihli raporuna göre; parsel içerisinde 2 adet 30 yaşlı mahlep ağacı tespit edilmiş olup bunun dışında herhangi bir tarımsal varlık tespit edilememiştir. Almus Belediye Başkanlığı'nın 22/08/2016 tarihli yazısına göre; taşınmaz imar planı dışındadır. Tapu kaydına göre taşınmazın yüzölçümü 120,62 m2 olup, taşınmazın borçlunun hissesine düşen 1/4 kısmı satılacaktır.

Adresi : -

Yüzölçümü : 30,16 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu : -

Kıymeti : 111,92 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : -

1. Satış Günü : 22/11/2016 günü 10:55 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 19/12/2016 günü 10:55 - 11:05 arası

Satış Yeri : Almus Hükümet Konağı İcra Dairesi Odası Almus/Tokat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İl, Almus İlçe, 147 Ada No, 1 Parsel No, İstiklal Mah. Harami Mevkii, İnşaat bilirkişi Erkan Şıktar'ın 11/04/2016 tarihli raporuna göre; taşınmaz Almus ilçe merkezine yaklaşık 6 km mesafede olup baraj elektrik santralinin altında bulunmaktadır. Ulaşımı zor olan konu taşınmaz lokanta ve tesis olarak kullanılmakta, üzerinde tek katlı kargir yapılar bulunmaktadır. Parsel üzerinde toplamda yaklaşık 285 m2 yapı bulunmaktadır. Taşınmaz elektrik, su vb.faydalanmaktadır. Zirai bilirkişi Cemal Çelik'in 15/04/2016 tarihli raporuna göre; keşif günü olan 08/04/2016 tarihinde parsel üzerinde 1 adet 20 yaş kiraz meyve ağacı tespit edilmiştir. Almus Belediye Başkanlığı'nın 22/08/2016 tarihli yazısına göre taşınmaz imar planı dışındadır. Tapu kaydına göre taşınmazın yüzölçümü 1.821,19 m2 olup, taşınmazın borçlunun hissesine düşen 1/2 kısmı satılacaktır.

Adresi : -

Yüzölçümü : 910,60 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu : -

Kıymeti : 48.735,16 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : -

1. Satış Günü : 22/11/2016 günü 11:10 - 11:20 arası

2. Satış Günü : 19/12/2016 günü 11:10 - 11:20 arası

Satış Yeri : Almus Hükümet Konağı İcra Dairesi Odası Almus/Tokat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tokat İl, Almus İlçe, 16 Ada No, 6 Parsel No, İstiklal Mah. İnşaat bilirkişi Erkan Şıktar'ın 11/04/2016 tarihli raporuna göre; taşınmaz Almus ilçe merkezindedir. Parsel üzerinde tek katlı mesken nitelikli yaklaşık 80 m2 ahşap yapı ile tek katlı ahır nitelikli yaklaşık 25 m2 ahşap yapı bulunmaktadır. Her iki yapı ve bahçe, depo olarak kullanılmaktadır. Zirai bilirkişi Cemal Çelik'in 15/04/2016 tarihli raporuna göre; keşif günü parsel içerisinde herhangi bir tarımsal varlık tespit edilmemiştir. Almus Belediye Başkanlığı'nın 22/08/2016 tarihli yazısına göre; taşınmaz imar planı içindedir.

Adresi : -

Yüzölçümü : 236,94 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu : -

Kıymeti : 118.973,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : -

1. Satış Günü : 22/11/2016 günü 11:25 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 19/12/2016 günü 11:25 - 11:35 arası

Satış Yeri : Almus Hükümet Konağı İcra Dairesi Odası Almus/Tokat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İlk sırada olması halinde alacaklıların alacağı, kıymetin %20'sini karşılaması halinde teminat vermeyeceklerdir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı iletahliye ve teslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İcra ve İflas Kanunu Madde 127 – (Değişik madde :02/07/2012-6352 S.K./30.md.)İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/34 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR