Yazdır

ANTALYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497199
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 08.03.2017 16:00
Muhammen Bedeli : 11267323 TL
İlk İhale Tarihi : 06.02.2017 16:00
Dosya Numarası : 2016/2 SATIŞ
İhale Yeri : Antalya Adliyesi Ceza Bloku 5.Kat 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ANTALYA
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, (eski Koyunlar 344 parsel nolu) yeni Yenigöl
mahallesi, 27975 Ada, 70 Parselde kayıtlı 23.848,17 m2 yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmaz üzerindeki şerh, yükümlülükleri ve muhtesatlar ile birlikte satılacaktır.
Parsel Antalya Askeri Havalanı sınırının batısında ve cephelidir. Parsel üzerinde evler, çelik karkaslı depolar, seralar ve ağaçlar bulunmaktadır.
Taşınmazda 08/04/2010 tarihli bilirkişi raporunda bulunan muhtesatlar ile kıymet taktiri yapılan tarihteki muhtesatlar değişmiş olup, çok sayıda depo alanı oluşturulmuş, bu depo alanlarının yerinde önceden var olan ağaçların tamamı sökülmüş, yerine farklı yerlere ufak yaşlı fidan ve ağaçlar dikildiği tespit edilmiştir. Taşınmazın tüm vasıfları dikkate alındığında, taşınmaz 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu, 3.maddesi "e" bendindeki "Mutlak Tarım Arazisi" vasfındadır.
Taşınmaz üzerinde zirai muhtesat olarak; dosya içerisinde bulunan bilirkişi raporuna göre 80 adet çeşitli cins ve yaşlarda ağaç ile ayrıca 3 adet sondaj bulunmaktadır.
Parsel üzerinde inşai olarak; fen bilirkişisinin krokisinde gösterdiği; El harfli 495 m2'lik DEPO, E2 harfli 1700 m2 Tik DEPO, E3 harfli 369 m2 Tik DEPO, E4 harfli 136 m2 Tik iki katlı EV, E5 harfli 25 m2 Tik GARAJ, E6 harfli 116 m2 Tik bir katlı EV, E7 harfli 1185 m2 Tik DEPO, E8 harfli 530 m2 Tik DEPO, E9 harfli 14 m2 Tik MUTFAK, E10 harfli 94 m2 Tik iki katlı EV, El 1 harfli 58 m2 Tik tek katlı EV bulunmaktadır. Adresi : Yenigöl mah. Defne Sok. No.33 Muratpaşa/ Antalya
Yüzölçümü : 23.848,17 m2
İmar Durumu : Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 16/03/2016 tarih 1695
sayılı cevabi yazısında parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmı "TARIMSAL KARAKTERİ KORUNACAK YERLEŞME ALANP'nda, bir kısmı "HAVAALANI KORUMA BANDI (Yapı Yapılamaz)"nda, bir kısmı "HAVAYOLU TESİS ALANLARI" kullanımında, bir kısmı imar yolunda kalmakta olup düzenleme yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Kıymeti : (Üzerindeki muhtesatlar ile birlikte toplam değeri) 11.267.323,20 TL
(Parselin arz değeri: 9.539.268,00 TL + muhtesatlann değeri : 1.672.815,20 TL+55.240,00 TL) KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : 31/07/1995 tarih 3635 yevmiye sayılı "ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ İÇİNDE KALMAKTADIR" şerhi vardır.
Ziraat Bankası Antalya Şubesinin 26/10/2016 tarih 975/53 sayılı yazısına göre taşınmaz üzerindeki ipoteğin devam ettiğini, alacaklarının bulunmadığını, ipotek alacağından dolayı takip başlatılmadığını bildirilmiştir.
1. Satış Günü : 06/02/2017 günü 16:00 - 16:10 arası
2. Satış Günü : 08/03/2017 günü 16:00 - 16:10 arası
Satış Yeri : Antalya Adliyesi Ceza Bloku 5.Kat 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartlan :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Jj£ ?
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki; haklarını özellikle , faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazimdır; aksi tajkdirde

hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR