Yazdır

ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00454803
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 26.12.2016 10:00
Muhammen Bedeli : 1027800 TL
Dosya Numarası : 2016/27 SATIŞ
İhale Yeri : Reşatbey Mah.5 Ocak Cad.Adana Adliyesi Ek-1 Hizmet Binası Zemin Kat ihale salonunda -
İlk İhale Tarihi : 29.11.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ADANA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2016/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Satışa konu taşınmaz Adana ili, Sarıçam ilçesi, Bayramhacılı Mah. 205 ada, 1 parsel'de kayıtlı olup, boş arsa niteliğindedir. Belediye sınırları içerisinde imar planı dahilindedir. 1398 sk ile 1399 sk.ların kesiştiği köşebaşı parseldir. Mevcut yolun 140 metre, Baraj gölünün 670 metre kuzeyindedir. Çukurova Üniversitesinin 4250 mt.kuzey-batısındadır. Hekimköy yolunun takriben 5385 metre batısındadır.Taşınmazın yakınında villa tipi yapıları bulunmaktadır. Etrafında az sayıda yapılaşma vardır. Şehir merkezine uzak olup, ulaşımı özel araç ile sağlanmaktadır. Belediyenin ve kamunun bir kısım hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alt yapısı kısmen vardır.Tüm bunların birlikte değerlendirilmesi sonucunda m2'si 300.-TL.den 3.426 m2 olan tamamının 1.027.800.-TL.değerinde olduğu belirlenmiş olup, bu muammen bedel üzerinden satışa sunulmuştur.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Sarıçam İlçe,Bayramhacılı Mah. 205 Ada No, 1 Parsel No,

Adresi : Adana ili, Sarıçam ilçesi, Bayramhacılı Mah.1399 sk No:8 bitişiğinde

Yüzölçümü : 3.426 m2

İmar Durumu : Sarıçam İlçe Belediye Başk.lığının 27/06/2016 gün,3005 sayılı yazıları ile Ayrık yapı nizamı, Ticaret Alını E=0.50 Hmax 7.5 olarak bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.027.800,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 29/11/2016 Salı günü 10:00 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 26/12/2016 Pazartesi günü 10:00 - 10:15 arası

Satış Yeri : Reşatbey Mah.5 Ocak Cad.Adana Adliyesi Ek-1 Hizmet Binası Zemin Kat ihale salonunda -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 İhale Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/27 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR