Yazdır

RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450914
Şehir : Rize
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ AKİT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 1188051 TL
İlk İhale Tarihi : 05.12.2016 14:00
Dosya Numarası : 2016/15 satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C R İ Z E SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO :2016/15 satış

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI

Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı ve ortak özellikleri:

Satışa konu Rize merkez Piriçelebi mah. Kain 1972 ada 1 ,2 ve 1973 ada 1 sayılı parsellerin ortak özellikleri;Taşınmazlar şehir merkezine ortalama 550 mt mesafede mahalle yoluna cepheli ,Atatürk caddesine yaklaşık 100 metre mesafededirler.Bu parsellerden 1972 ada 1 sayılı parsel ortalama % 20 ,1972 ada 2 ve 1973 ada 1 sayılı parseller ortalama % 50 orarında eğimli bina inşaatı için elverişli olup ,tüm parseller Belediye imar durumuna göre ayrık nizam 6 kaltı yapılaşamaya uygundurlar.Belediye ve kamunun her hürlü alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadırlar.

Satışa konu Rize merkez Piriçelebi mah. Kain 1972 ada 1 sayılı parsel tapuda alanı 2.041,88 m2 olup cinsi kargir ev ve arsa olarak kayıtlıdır. Halı hazırda üzerinde bir kısmi bodrum üzeri 1 zemin 2 normal , diğeri kısmi bodrum üzeri 1 zemin 1 normal kattan ibaret karkas inşaat tarzında inşaa edilmiş 2 bina mevcut ,binalardan 3 katlı olan binanın bodrum katı 27,60 m2, zemin ve normal katları 110,40 m2 büyüklüğünde ,diğer bina kısmen kaba inşaat halinde bodrum katı 12,32 m2 zemin ve 1. katları ise 40,65 m2 büyüklüğünde olup her iki bina inşa senesi itibarıyle % 50 orarında eskimiştir.Parselin tamamı (Üzerindeki evlerle birlikte) toplam muhammen bedeli 5.034.812,25 TL. Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.

Satışa konu Rize merkez Piriçelebi mah. Kain 1972 ada 2 nolu parsel tapuda alanı 768,18 m2 olup,cinsi arsa olarak kayıtlıdır. Taşınmazın üç cephesinden imar yolları geçmmekte bir cephesi komşu parsele bitişiktir.Yukarıda yazılı ortak özellikleri de dikkate alınarak değeri 1.459.542,00 TL. Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.

Satışa konu Rize merkez Piriçelebi mah. Kain 1973 ada 1 nolu parsel tapuda alanı 625,29 m2 ,cinsi arsa olarak kayıtlıdır. Taşınmazın üç cephesinden imar yolları geçmekte bir cephesi komşu parsele bitişiktir. Yukarıda yazılı ortak özellikleri de dikkate alınarak değeri 1.188.051,00 TL. Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.

SATIŞ ŞARTLARI :Satışa konu Rize Merkez Piriçelebi mah. kain;

Parsellerin 1. Satış günü : 05.12.2016 günü 1972 ada 1 sayılı parsel saat 14.00-14.10 arası, 1972 ada 2 sayılı parsel saat 14.10-14.20 arası ,1973 ada 1 sayılı parsel 14.20-14.30 ,saatleri arasında ,

Parsellerin 2. Satış günü : 30.12.2016 günü 1972 ada 1 sayılı parsel saat 14.00-14.10 arası, 1972 ada 2 sayılı parsel saat 14.10-14.20 arası ,1973 ada 1 sayılı parsel 14.20-14.30 ,saatleri arasında,Rize merkez Sulh hukuk Mahhkemesi duruşma salonunda satışları yapılacaktır.

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Tebliğ edilemeyen hissedarlara gazete ilanı satış ilanı tebliğ yerine geçecektir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/15 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12.10.2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR