SİVRİHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 7900 m2 tarla

SİVRİHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00488732
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ İRADE 21.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C. SİVRİHİSAR İCRA DAİRESİ
Dosya No
:
2016/131 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
7,900 TL
Birinci Satış Günü
:
04.01.2017 11:00
İkinci Satış Günü
:
08.02.2017 11:00
Satış Yeri
:
SİVRİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C.
SİVRİHİSAR
İCRA DAİRESİ
2016/131 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

1- Alacaklı Adı ve Soyadı : ESENER TARIM MAKİNALARI İMALAT SAN VE TİC LTD ŞTİ
Polatlı Organize San Böl 202 Cad No:4
vekili Av. ABDURRAHMAN HAMDEMİR
MEBUSEVLERİ MAHALLESİ AYTEN SOKAK NO:31/3-4 TANDOĞAN

2- Borçlu Adı ve Soyadı : 1- MEHMET AKİF ÖZDAĞ
2- ADEM ÇAKIR

3- Artırmanın Yapılacağı Yer,Gün, Saat : SİVRİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Birinci Artırma : 04/01/2017 günü saat 11:00 - 11:05
İkinci Artırma : 08/02/2017 günü saat 11:00 - 11:05
4- Elektronik Ortamda Teklif
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin : 15/12/2016 - 03/01/2017
İkinci Artırma İçin : 09/01/2017 - 07/02/2017
5- Şartnamenin
Açık Bulundurulduğu İlk Gün : İlan tarihinden itibaren.
6- Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : Eskişehir İl, Sivrihisar İlçe, 1863 Parsel No, Mülk Mah. Kömüşöldüren mevkii Mahalle/Mevkii, 7.900,00 m2
8- Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :
9- Takdir Olunan Değer : 7.900,00 TL
10- Artırmaya İştirak İçin
Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 1.580,00 TL
11- Taşınmazın Son İmar Durumu : tapu kaydındaki gibi
12- Başkaca Lüzumlu İzahat : Damga vergisi, KDV bedeli (Ö.T.V.), Tapu harcının yarısı ile tahliye teslim masrafları alıcıya ait olup, belediye tellaliye bedeli, taşınmazın aynından doğan vergiler ihale bedelinden ödenecektir.


ARTIRMA ŞARTLARI:

A- Artırmaya iştirak edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin %20 olan 1.580,00 TL pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı, satış isteyen hissedar veya ilgiliden artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nisbet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
B- Taşınmaz üzerindeki ..... ile birlikte satılacak borçlunun mezkur taşınmaz ile temin edilmiş şahsi ..... borcu alıcıya intikal eyleyecektir. İpotek veya ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır. (Türk Medeni Kanunu Madde: 888. Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.
C- Tâyin edilen zamanda artırmaya, elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresinden verilen en yüksek teklif üzerinden başlanır. Üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel 3.950,00 TL'yi geçmek şartıyla en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50 sini bulması (ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması) ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Bedel bu miktarı bulmazsa, ikinci artırma, belirlenen gün, saat ve yerde birinci artırma şartlarına göre başlatılır. Taşınmaz en çok artırana ihale edilir. (*) Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50 sini bulması (ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması) ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerekir. İkinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya yukarıdaki şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.
D- Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Teklifler şifahen veya elektronik ortamda olur. Elektronik ortamda teklif verme birinci artırma gününden yirmi gün öncesinde başlar, birinci artırma gününden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmaya elektronik ortamda teklif verme, birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar ve ikinci artırma gününden önceki gün sonunda biter. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır olanlara söylenir. Alıcı artırma bedeli haricinde ferağ harcını vermeye mecburdur. Bundan başka alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, tapu alım harcı, K.D.V. ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Ayrıca tellâllık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
E- Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen (7) gün müddetle artırmaya çıkarılır. En çok artırana ihale edilir ve iki ihale arasındaki fark ve temerrüt faizi ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (X)
F- Alıcıya ihale bedelini ödemek üzere on (10) günü geçmemek şartıyla mühlet verilebilir. 18/11/2016
Volkan BIKMAZ
İcra Müdürü
182010
E-imza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR