Yazdır

KONYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 41.935 m2 tarla

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495952
Şehir : Konya / Altınekin
: 41935
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Dosya Numarası : 2011/9638 ESAS
İhale Yeri : Konya Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay/ KONYA
Muhammen Bedeli : 251611 TL
İlk İhale Tarihi : 31.01.2017 14:30
İkinci İhale Tarihi : 28.02.2017 14:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KONYA

3. İCRA DAİRESİ

2011/9638 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili Altınekin ilçesi , Kale Mahallesi , Tıngır Mevkii ,25 cilt2418 sayfa,329 ada,5 parsel numarası ve 41.935,20 m2 yüz ölçümü ile Tarla vasfında borçlu Mehmet Oğlu Ömer Karayer adına TAM hisse olarak kayıtlı bulunmaktadır. Tapuda irtifak kısmında Türkiye Elektrik İletim A.Ş(TEİAŞ) adına 6.849,45 M2 irtifak hakkı tesis edildi beyanı vardır. Dosyada mevcut Altınekin BelediyeBaşkanlığı’nın04.05.2015 Tarih ve 952 sayılı yazılarında borç konusu parselin imar alanları dışında olduğundan imar durumu bulunmadığı belirtilmektedir. Taşınmaz tapu vasfında belirtildiği gibi tarla olarak kullanılmaktadır. Parselde herhangi bir uygulama bulunmayıp kadastro parseli konumundadır. Ulaşımı batısındaki tarla yolundan sağlanmaktadır. Dosya içerisinde bulunan borç konusu taşınmazın pafta suretinden faydalanarak bilirkişilerce zemine uygulanmış ve borç konusu taşınmaza aynen uymakta olduğu görülmüştür. Taşınmazın batısındaki yayla yerleşimine 1600 metre kuzeyinde Konya -Ankara Karayoluna 6750 metre , Altınekin ilçe merkezine9000 metre mesafede yer almaktadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan traktör kuyruk milinden hareketli derin kuyudan sulanmaktadır. Halihazırda hububatanız halindedir. Taşınmaz sulanabilen tarım arazisi vasfında olup Killi-tın bünyeli, toprak derinliği derin(+90 cm.) dir. Eğim % 0,5-2(düz düze yakın) arasında değişmektedir. Taşsız ,Drenaj ve alkalilik problemi yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona maruzdur. Yörenin iklim şartlarının elverdiği her türlü bitkisel üretime elverişlidir.

Sonuç olarak ; Borç konusu Konya ili Altınekin ilçesi , Kale Mahallesi , Tıngır Mevkii , ,329 ada,5 parsel bulunduğu mevkii, toprak karakteri, yöre halkının geçim kaynakları , taşınmazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü , sulama durumu, tarım alet makineleri ile işleme , verim kabiliyeti , mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi , münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, çiftçinin toprak sevgisi ve toprağa bağlılığı, konumu, imar durumu , şehir merkezine uzaklığı, ulaşım durumu, alt yapı hizmetlerinden istifade imkanları , arz ve talep , mevcut ekonomik şartlar vb. değerine tesir edebilecek tüm objektif kriterler göz önünde bulundurularak , yakın çevresinde bulunan ve benzer özellikler gösteren taşınmazların alım – satım rayiç değerleri ve satışın ihale yoluyla yapılacak olması dikkate alındığında keşif tarihindeki taşınmazın Toplam Değeri=251.611,00 TL olup bu muhammen bedelle satışı yapılacaktır.

Adresi : Konya ili Altınekin ilçesi , Kale Mahallesi , Tıngır Mevkii ,25 cilt2418 sayfa,329 ada,5 parsel numaralı ve 41.935,20 m2 yüz ölçümlü ile Tarla vasıflı taşınmaz .

Yüzölçümü : 41.935,20 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu :İmar alanı dışında

Kıymeti : 251.611,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında irtifak kısmında Türkiye Elektrik İletim A.Ş(TEİAŞ) adına25.03.2016 tarih996 Yevmiyeli6.849,45 M2 irtifak hakkı tesis edildi beyanı ve muhtelif dosyalardan haciz şerhleri vardır.

1. Satış Günü : 31/01/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 28/02/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay/ KONYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/9638 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR