ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 40789 m2 tarla ve 187 m2 arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00532155
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 19.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcra Birimi
:
T.C. ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ
Dosya Numarası
:
2015/17600 ESAS
Muhammen Bedeli
:
54385 TL
İlk İhale Tarihi
:
15.03.2017 14:00
İkinci İhale Tarihi
:
12.04.2017 14:00
İhale Yeri
:
Eskişehir Adalet Sarayı Alt Zemin Kat 6 Nolu İhale Masası - Eskişehir Adalet Sarayı MERKEZ / ESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ESKİŞEHİR

6. İCRA DAİRESİ

2015/17600 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Eskişehir İli Tepebaşı ilçesi sakintepe mahallesi 122. Sokak ile 13005. Sokak köşesinde olup (henüz sokaklar oluşmamıştır.) tapuda Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi sakintepe mahallesi kaklık mevkii 12616 ada 28 parselde kayıtlıdır. Taşınmaz tapuda 1/15 hissesi Metin ESKİ adına kayıtlıdır .(Taşınmazın 1/15 hisse bedeli satışa konudur) Taşınmazın toplam alanı 40.789,29m2 dir. Taşınmazın mevcut durumunun değerlendirmesi: Taşınmaz tapuda tarla olarak gözükmektedir. Keşif anında taşınmazın buğday ekili olduğu görülmüştür. Taşınmaz topoğrafik olarak çok az eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın keşif anında tarla olarak kullanıldığı görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede yer altı su seviyesi yüksek olup taşınmaz kuyu açılması durumunda sulanabilecek durumdadır. Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planı dışında plansız alanda kalmaktadır. Taşınmaz Eskişehir merkeze (valiliğe) 9200mt mesafededir. Asfalt yola mesafesi 520mt mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın yanından patika yol geçmektedir. Taşınmaz yakında hobi amaçlı binalar yapılmış durumdadır Taşınmaz meskûn mahalle 2350mt mesafededir. Bölgede genellikle sebze yetiştirilmektedir. Taşınmazın olduğu bölge yakında yapılaşma mevcuttur. Taşınmazın yerleşim yerine mesafesi, yollara mesafesi piyasadaki arz talep dengesi dikkate alındığında serbest piyasada birim değerinin 20,00 TL/m2 olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın kıymeti ;Taşınmazda borçlunun hisse değeri;40789,29m2x20,00x(1/15)=54.385,72TL (EllidörtbinüçyüzseksenbeşbinTLyetmişikiKURUŞ) dur. (Taşınmazın 1/15 hisse si satışa konu olup 1/15 hisse değeri)

Adresi : Sakintepe Mahallesi 122. Sokak İle 13005. Sokak Köşesinde Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 40.789,29 m2

İmar Durumu : Belediye sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında plansız alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 54.385,72 TL (Taşınmazın 1/15 hisse bedeli)

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibidir.

1. Satış Günü : 15/03/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

2. Satış Günü : 12/04/2017 günü 14:00 - 14:10 arası

Satış Yeri : Eskişehir Adalet Sarayı Alt Zemin Kat 6 Nolu İhale Masası - Eskişehir Adalet Sarayı MERKEZ / ESKİŞEHİR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesi Hacıalibey mahallesi çelikel sokak no 1 adresinde ve tapuda Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesi hacıali mahallesi Sakarya caddesi mevkii 671 ada 60 parselde kayıtlı arsa üzerindeki binada 10/1024 arsa paylı 6. kat 68 nolu bağımsız bölümdür. ( iş yeri) Taşınmaz tapuda Metin ESKİ adına kayıtlıdır. Taşınmazın arsa alanı toplam 187,90 m2 dir. Taşınmazın mevcut durumunun değerlendirmesi: Arsa üzerinde Betonarme karkas yapı bulunmaktadır. Kıymet takdiri yapılan taşınmazın bulunduğu bina iş hanı olarak kullanılmaktadır. Binada asansör mevcuttur. İş yerinin keşif anında borçlu Metin ESKİ tarafından kullanıldığı görülmüştür. İş yeri tek bölme halinde ve bürüt 10,00 m2 alanlıdır. iş yeri zemini ahşap laminant parke yapılmış olup Pencere doğramaları pvc ve kapısı çelik kapı yapılmıştır. Duvarı sıva üzeri plastik esaslı malzeme ile boyanmıştır. Kalorifer ile ısıtılmaktadır. Elektriği mevcuttur. Bina Çevre ve şehircilik bakanlığınca yayınlanan inşaat maliyetleri cetvelinde III. Sınıf B gurubu yapı sınıfındadır. Bina eski olup yıpranma oranı % 32 dİr. Binanın bulunduğu konumun değerlendirmesi; Kıymet takdiri yapılan bağımsız bölüm şehir merkezine (valilik) kuş uçuşu 680mt mesafededir. Sakarya caddesi üzerindedir. Şehrin ticari faaliyetlerinin yoğun olduğu köprübaşı bölgesine ,bankalara, subay ordu evine çok yakındır. Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında bitişik nizam 8 kat mesken alanına isabet etmektedir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu girişinin bulunduğu çelikel sokağın 2016 yılı emlak vergisine esas asgari arsa birim bedeli 1.825,06 TL/m2 dir. Bağımsız bölümün kıymeti: Piyasa şartlarından ki arz talep dengesi, dava konusu taşınmazın konumu ve özellikleri, şehir merkezine ve ticari alanlar olan uzaklığı bağımsız bölümün özellikleri dikkate alınarak serbest piyasa şartlarında yıpranma düşüldükten sonra değerinin 30.000,00TL(otuzbinTL ) olabileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Hacıalibey Mahallesi Çalikel Sokak No:1 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 187,90 m2Arsa Payı : 10/1024

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 8 kat ticaret alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 30.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ki gibidir.

1. Satış Günü : 15/03/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 12/04/2017 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri : Eskişehir Adalet Sarayı Alt Zemin Kat 6 Nolu İhale Masası - Eskişehir Adalet Sarayı MERKEZ / ESKİŞEHİR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/17600 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

7- İş bu satış ilanı tebliğ şartı bulunan ve tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ilanen tebliğ hükmündedir.16/01/2017

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR