Yazdır

MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 4 adet tarla

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451606
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 26.12.2016 10:00
Muhammen Bedeli : 1592984 TL
Dosya Numarası : 2012/3257 ESAS
İhale Yeri : Manavgat Adliyesi 3.Kat Satış Salonu Manavgat/ANTALYA
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ
2012/3257 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sağrin Mahallesi, Dutlu Kuyu Göl Mevkii 273 ada 1 parselde bulunan "Sera ve Tarla" vasıflı taşınmazın tamamı satışa konu olmaktadır. Yüzölçümü 24.111,52 m2'dir. Taşınmaz Manavgat İlçe Merkezinin kuşbakışı 33 km kuzey-doğusunda, D400 karayolu Taşağıl-Beşkonak Kavşağından 13,3 km kuzeyde, Sağirin Mahallesi yerleşim yerinin ise yaklaşık 1400 m batısında yer almaktadır. Yaklaşık 750 metre kadar batısında KÖPRÜÇAYI bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Sağirin Yerleşim alanına 1400 m toprak yol, 35-40 km mesafedeki Manavgat İlçe merkezine kadar asfalt yol mevcuttur. Parsel üzerinde 20 120.00 m2 oturum alanlı modern sera tesis edilmiş olup kapalı topraksız tarım yapılmaktadır. Parsel üzerindeki sera 7 m yükseklikte, ısıtma sistemi, sulama sistemi, sıcak su pompa ünitesi, elektrik motoru, jenaratör, ilaçlama makineleri, yıkama makineleri, yıkama tankları, iklimlendirme kontrol ünitesi, güç kaynağı, bilgisayar ağ sistemi, kamere sistemi mevcut olan modern sera tesisidir. Sera içerisinde damlama sulama şebekesi ile su ve su ile beraber diğer besinlerin bitkilere ulaşımını sağlayan ve fazla suların ve atıkların bitki köklerinden uzaklaşmasını sağlayan sulama ve dejarj sistemleri mevcuttur. Yaklaşık 180 metre doğusunda DSİ ana sulama kanalı vardır. Kanaldan cazibe ile sulanabilir durumdadır. Kuzeyi ve batısında taliye hendeği yapılmış olup drenaj sorunu yoktur. Taşınmazın Yüzeyi düz, düzgün, şekli de düzgün olup her türlü tarım tekniklerinin verimli uygulanabilir. Toprak derin, geçirgen, tınlı, orta ağır bünyeli tarım toprağıdır. Eğim, şekil ve alan olarak bölgenin ekolojik şartlarına uygun sebze ve meyvecilik ve her türlü ekonomik tarım için uygun özelliklerdir. Parselin Toplam Arz Değeri: 24 111.52 m²x 16,00 TL/m² = 385 784,30 TL’dir. Sera Değeri: Maliyet esasına göre değerlendirilmiştir. Yaptığımız piyasa araştırma ve soruşturma neticesinde toplanan verilere göre bu özelliklerde modern bir sera tesis maliyetinin ortalama 60,00 TL/m² olduğu, buna göre sera toplam değeri: 60,00 TL/m² x 20 120.00 m2 = 1 207 200,00 TL’dir. Taşınmazın Toplam (Arz+Sera) Değeri: 1 592 984,30 TL’dir.
İmar Durumu : Manavgat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.10.2012 tarihli ve 2206 sayılı yazısında Belediye mücavir alanı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.592.984,30 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 26/12/2016 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 20/01/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Manavgat Adliyesi 3.Kat Satış Salonu Manavgat/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sağrin Mahallesi 206 ada 1 parselde bulunan 25.582,74 m2 alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı satışa konu olmaktadır. Parselin tapu kaydında “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.” şerhi vardır. Taşınmaz Manavgat İlçe Merkezinin kuşbakışı 34 km kuzey-doğusunda, D400 karayolu Taşağıl-Beşkonak Kavşağından 14,5 km kuzeyde, Sağirin Mahallesi yerleşim yerinin ise yaklaşık 2,5 km kuzey- batısında, Köprü Irmağının sol sahilinde ve kıyısında kıyısında yer almaktadır. Taşınmazın genel yola cephesi bulunmamaktadır. Tesbit harici yerlerden ve kısmen de komşu parseller üzerinden geçerek ulaşımını sağlamaktadır. Sağirin mahallesine kadar toprak yol sonrası asfalt yoldur. Halen üzerinde ağaç ve yapı olmayan tarla tarımı yapılan tarım arazisidir. Parselin yüzeyi düz, şekli düzgün olup eğim, şekil ve alan olarak ekonomik tarım yapılabilecek özelliktedir.Toprak derin, geçirgen, kumlu-tını, hafif bünyeli tarım toprağıdır. Bölgenin ekolojik şartlarına uygun her türlü Sebze ve meyvecilik tarımı için uygun özelliklere sahiptir. Sulamaya elverişli olup Köprüçay ırmağından pompajla sulanabilir.
İmar Durumu : Manavgat İlçesi Sağirin 206 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/100 000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Doğal Sit Alanında kaldığı belirtilmektedir. Alt Ölçekli İmar Planı bulunmamaktadır. Bu durumda taşınmaz imar uygulama sahası dışında sera ve tarla vasfında tarım arazisi olup Doğal Sit alanında kalmasından dolayı; Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra, koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 358.158,40 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 26/12/2016 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 20/01/2017 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Manavgat Adliyesi 3.Kat Satış Salonu Manavgat/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sağrin Mahallesi 206 ada 2 parselde bulunan 16.531,42 m2 alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı satışa konu olmaktadır. Parselin tapu kaydında “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.” şerhi vardır. Taşınmaz Manavgat İlçe Merkezinin kuşbakışı 34 km kuzey-doğusunda, D400 karayolu Taşağıl-Beşkonak Kavşağından 14,5 km kuzeyde, Sağirin Mahallesi yerleşim yerinin ise yaklaşık 2,5 km kuzey- batısında, Köprü Irmağının sol sahilinde ve kıyısında kıyısında yer almaktadır. Taşınmazın genel yola cephesi bulunmamaktadır. Tesbit harici yerlerden ve kısmen de komşu parseller üzerinden geçerek ulaşımını sağlamaktadır. Sağirin mahallesine kadar toprak yol sonrası asfalt yoldur. Bu 2 parsel nolu taşınmaz; komşusu olan 3 nolu parseller ile kıymet takdirine konu olmayan 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller arasındaki sınırlar kaldırılmış fiilen (resmi bir birleştirme olmadan) bütün haline getirilmiş ve üzerinde toplam alanı 19 153.48 m2 olan modern sera tesisi yapılmıştır. Bu seranın 2 911.84 m2 lik kısmı kıymet taktirine konu olan 2 nolu parsel üzerinde kalmaktadır. Parselin sera dışındaki mütebaki kısımlarında ağaç vs olmayıp halen tarla olarak kullanılmaktadır. Parselin yüzeyi düz, şekli düzgün olup eğim, şekil ve alan olarak ekonomik tarım yapılabilecek özelliktedir. Toprak derin, geçirgen, kumlu-tını, hafif bünyeli tarım toprağıdır. Bölgenin ekolojik şartlarına uygun her türlü Sebze ve meyvecilik tarımı için uygun özelliklere sahiptir. Sulamaya elverişli olup Köprüçay ırmağından pompajla sulanabilir. Parsel üzerindeki söz konusu serada kapalı topraksız tarım yapılmaktadır. Sera 7 m yükseklikte, ısıtma sistemi, sulama sistemi, sıcak su pompa ünitesi, elektrik motoru, jenaratör, ilaçlama makineleri, yıkama makineleri, yıkama tankları, iklimlendirme kontrol ünitesi, güç kaynağı, bilgisayar ağ sistemi, mevcut olan modern sera tesisidir. Sera içerisinde damlama sulama şebekesi ile su ve su ile beraber diğer besinlerin bitkilere ulaşımını sağlayan ve fazla suların ve atıkların bitki köklerinden uzaklaşmasını sağlayan sulama ve dejarj sistemleri mevcuttur. Parselin Toplam Arz Değeri: 16 531,42 m2 x 14,00 TL/m² = 231 440,00 TL’dir. Sera Değeri: Maliyet esasına göre değerlendirilmiştir. Yaptığımız piyasa araştırma ve soruşturma neticesinde toplanan verilere göre bu özelliklerde modern bir sera tesis maliyetinin ortalama 60,00 TL/m² olduğu, buna göre; Sera Tesisi Toplam Değeri: 60,00 TL/m² x 2 911.84 m2 =174 710,40 TL’dir.Taşınmazın Toplam (Arz+Sera) Değeri: 231 440,00+174 710,40 = 406. 150,40 TL’dir.
İmar Durumu : Manavgat İlçesi Sağirin 206 ada 2 parsel numaralı taşınmaz 1/100 000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Doğal Sit Alanında kaldığı belirtilmektedir. Alt Ölçekli İmar Planı bulunmamaktadır. Bu durumda taşınmaz imar uygulama sahası dışında sera ve tarla vasfında tarım arazisi olup Doğal Sit alanında kalmasından dolayı; Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra, koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 406.150,40 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 26/12/2016 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 20/01/2017 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Manavgat Adliyesi 3.Kat Satış Salonu Manavgat/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Sağrin Mahallesi 206 ada 3 parselde bulunan 15.897,02 m2 alanlı tarla vasıflı taşınmazın tamamı satışa konu olmaktadır. Parselin tapu kaydında “Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.” şerhi vardır. Taşınmaz Manavgat İlçe Merkezinin kuşbakışı 34 km kuzey-doğusunda, D400 karayolu Taşağıl-Beşkonak Kavşağından 14,5 km kuzeyde, Sağirin Mahallesi yerleşim yerinin ise yaklaşık 2,5 km kuzey- batısında, Köprü Irmağının sol sahilinde ve kıyısında kıyısında yer almaktadır. Taşınmazın genel yola cephesi bulunmamaktadır. Tesbit harici yerlerden ve kısmen de komşu parseller üzerinden geçerek ulaşımını sağlamaktadır. Sağirin mahallesine kadar toprak yol sonrası asfalt yoldur. Bu 3 parsel nolu taşınmaz; komşusu olan 2 nolu parseller ile kıymet takdirine konu olmayan 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller arasındaki sınırlar kaldırılmış fiilen (resmi bir birleştirme olmadan) bütün haline getirilmiş ve üzerinde toplam alanı 19 153.48 m2 olan modern sera tesisi yapılmıştır. Bu seranın 4 865.40 m2 lik kısmı kıymet taktirine konu olan 3 nolu parsel üzerinde kalmaktadır. Parselin sera dışındaki mütebaki kısımlarında ağaç vs olmayıp halen tarla olarak kullanılmaktadır. Parsel üzerindeki söz konusu serada kapalı topraksız tarım yapılmaktadır. Sera 7 m yükseklikte, ısıtma sistemi, sulama sistemi, sıcak su pompa ünitesi, elektrik motoru, jenaratör, ilaçlama makineleri, yıkama makineleri, yıkama tankları, iklimlendirme kontrol ünitesi, güç kaynağı, bilgisayar ağ sistemi, mevcut olan modern sera tesisidir. Sera içerisinde damlama sulama şebekesi ile su ve su ile beraber diğer besinlerin bitkilere ulaşımını sağlayan ve fazla suların ve atıkların bitki köklerinden uzaklaşmasını sağlayan sulama ve dejarj sistemleri mevcuttur. Parselin Toplam Arz Değeri: 15 897.02 m2 x 14,00 TL/m² = 222 558,30 TL’dir. Sera Değeri: Maliyet esasına göre değerlendirilmiştir. Yaptığımız piyasa araştırma ve soruşturma neticesinde toplanan verilere göre bu özelliklerde modern bir sera tesis maliyetinin ortalama 60,00 TL/m² olduğu, buna göre; Sera Tesisi Toplam Değeri: 60,00 TL/m² x 4 865.40 m2 = 291 924,00 TL’dir. Taşınmazın Toplam (Arz+Sera) Değeri: 222 558,00 + 291 924,00 = 514 482,30 TL’dir.
İmar Durumu : Manavgat İlçesi Sağirin 206 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/100 000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında Doğal Sit Alanında kaldığı belirtilmektedir. Alt Ölçekli İmar Planı bulunmamaktadır. Bu durumda taşınmaz imar uygulama sahası dışında sera ve tarla vasfında tarım arazisi olup Doğal Sit alanında kalmasından dolayı; Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra, koruma kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 514.482,30 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 26/12/2016 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 20/01/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Manavgat Adliyesi 3.Kat Satış Salonu Manavgat/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/3257 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/10/2016
Manavgat 1.İcra ve İflas Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası T.A.O.
Emanet Kasa IBAN No : TR150001500158007290496004

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR