Yazdır

GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2 adet zeytinlik

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450393
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 05.01.2017 14:00
Dosya Numarası : 2016/669
İhale Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı İhale Salonu
Muhammen Bedeli : 0 TL
İlk İhale Tarihi : 08.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
GEMLİK
İCRA DAİRESİ

2016/669 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :
Bursa ili, Gemlik ilçesi, Büyükkumla köyü, Gölcük mevkii, 9 cilt, 855 sayfa, 856 parsel, 3.626,00 m², ZEYTİNLİĞİN 1/8 HİSSESİ.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın dosyamızda mevcut bulunan ve bilirkişi tarafından verilen kıymet takdiri raporunda hali hazır durumu hakkında; "Taşınmaz Gemlik ilçesi, Büyükkumla köyü, Gölcük mevkii, 856 nolu parsel, 3.626,00 m² büyüklüğünde, zeytinlik vasfındaki taşınmazın halihazırda Büyükkumla Baraj Sahası enkaz alanı içerisinde kalmakta olduğu D.S.İ. Tarafından el atılmış toprak doldurulmuş vaziyette olduğu zeytin ağacı veya herhangi bir tarım ürününe rastlanmamıştır. Taşınmaz konum olarak köy yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, köye orta uzak mesafededir. " denilmektedir.
Yüzölçümü : 3.626,00 m²
Arsa Payı : 1/8 hissesi
İmar Durumu : Satış dosyasında mevcut, Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13/04/2016 tarih ve 2492/6738 sayılı imar durumu yazısında; " Bursa ili, Gemlik ilçesi, Büyükkumla mahallesi, Gölcük mevkii, 856 parsel Büyükkumla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı bulunmamaktadır. 1/5000 ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı sınırı içerisinde "Diğer Tarım Alanı" olarak tanımlı alandadır" denilmektedir.
Kıymeti : 22.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 08/12/2016 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 05/01/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı İhale Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bursa ili, Gemlik ilçesi, Büyükkumla köyü, Büyüktarla mevkii, 10 cilt, 940 sayfa, 841 parsel, 4.600,00 m², ZEYTİNLİĞİN 1/8 HİSSESİ.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın dosyamızda mevcut bulunan ve bilirkişi tarafından verilen kıymet takdiri raporunda hali hazır durumu hakkında; "Taşınmaz Gemlik ilçesi, Büyükkumla köyü, Büyüktarla mevkii, 941 nolu parsel, 4.600,00 m² büyüklüğünde zeytinlik vasfındaki düz eğimli, erozyon problemleri ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum mevcut değildir. Taşınmaz kumlu-tınlı orta derin bünyeli toprak profiline sahip tuzluluk, alkalililk ve drenaj bozukluğu gibi verime olumsuz petki eden problemleri bulunmayan bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz içinde 80-90 yaşlarında sıralı olarak dikilmiş yaklaşık 120 adet Gemlik tipi zeytin ağacı bulanan budama, tımar, ilaçlama gibi bakım işlemlerinin yapıldığı ağaçların dip kellerinin temizlendiği görülen bakımlı zeytinliktir. Taşınmaz konum olarak köy yerleşik alanı sınırları dışında kalmakta olup, köye orta uzak mesafededir. Taşınmaz içinde herhangi bir sulama kaynağı mevcut olmadığı tespit edilmiş, ancak dereden basılarak sulanabileceği bu sebeble sulu tarım vasfındadır. Taşınmazın etrafında da zeytinlikler olduğu görülmüştür." denilmektedir.
Yüzölçümü : 4.600,00 m²
Arsa Payı : 1/8 hissesi
İmar Durumu : Satış dosyasında mevcut, Gemlik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13/04/2016 tarih ve 2492/6738 sayılı imar durumu yazısında; " Bursa ili, Gemlik ilçesi, Büyükkumla mahallesi, Büyüktarla mevkii, 941 parsel Büyükkumla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. 1/5000 ölçekli Küçükkumla Nazım İmar Planı sınırı içerisinde "Diğer Tarım Alanı" olarak tanımlı alandadır. " denilmektedir.
Kıymeti : 32.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 08/12/2016 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 05/01/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Gemlik Belediye Başkanlığı İhale Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/669 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 11/10/2016

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR