SINDIRGI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 2 adet tarla vasıflı taşınmaz

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00490381
Şehir : Balıkesir / Sındırgı
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/201 talimat
Muhammen Bedeli
:
35900 TL
İlk İhale Tarihi
:
25.01.2017 14:00
İkinci İhale Tarihi
:
22.02.2017 14:00
İhale Yeri
:
SINDIRGI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SINDIRGI

İCRA DAİRESİ

2015/201 Talimat

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmaz kaydı : Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Düvertepe Mahalesi Atizi mevkii 349 Ada24 Parsel Nolu9.699,59M²Yüzölçümlü Tarla nitelikli tam borçlu hissesi

Özellikleri : Taşınmazın kuzeyinde orman ,güneyinde orman ile Fatma ÇETİN'e ait 23 nolu parsel bulunmaktadır. Taşınmaz killi -Tınlı yapıda ortalama % 25-30 eğimli 2. sınıftarla vasfında kuru tarım arazisidir. Kıymet taktiri esnasında taşınmazın ekilmediği , % 40 kapalılıkta çam , meşe ve çalılarla kaplı olduğu görülmüştür. Taşınmaz Maden Stok sahası arasında kalmaktadır.

Yüzölçümü : 9.699,59 m²

İmar Durumu : Sındırgı Belediye Başkanlığının 09/11/2015 tarih 2706 sayılı yazısı ile Uygulama imar planı ve yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 31.523,66 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : SINDIRGI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazkaydı : Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Düvertepe Mahalesi Atizi mevkii 349 Ada46 Parsel Nolu2.842,62M²Yüzölçümlü Tarla nitelikli tam borçlu hissesi

Özellikleri : Taşınmazın kuzeyinde Fatma ÇETİN'e ait 47 nolu parselgüneyinde orman taşınmazı bulunmaktadır. Killi - tınlı yapıda % 10-15 eğimli 2. sınıf tarla vasfında , kuru tarım arazisidir. Kıymet taktir aşamasında ekilmediği , bodur çalılarla kaplı olduğu görülmüştür. Taşınmaz maden stok sahasıarasında kalmaktadır.

Yüzölçümü : 2.842,62 m²

İmar Durumu : Sındırgı Belediye Başkanlığının 09/11/2015 tarih 2706 sayılı yazısı ile Uygulama imar planı ve yerleşim alanı dışında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.263,93 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 25/01/2017 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 22/02/2017 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri : SINDIRGI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ

İ.İ.K. 127. Mad. Göre Satış İlanının Tebliği: Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkânsızlığı nedeniyle tebligat yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

SATIŞ ŞARTLARI:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50' sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50' sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın kesin ve süresizteminat mektubunu vermeleri lazımdır.

Satışa Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların muhammen bedelin % 20' sioranında nakit teminat göstermeleri lazımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

Ayrıca açık artırmaya diğer katılacakların da muhammen bedelin % 20' si oranında Türk Lirası peşin para yada eş değerde Milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır.

3- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/201 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR