Yazdır

SALİHLİ 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan KÖprübaşı ilçesi Döğüşören Mah.'de satılık tarla hissesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622444
Şehir : Manisa / Köprübaşı
Semt-Mahalle : DÖĞÜŞEREN MAH. / KÖPRÜBAŞI
: 21090
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 23199 TL
Dosya Numarası : 2017/236 TLMT.
İhale Yeri : Gaffar Okkan Mah. Bölge Trafik Arkası Salihli Huzurlu Yaşamı destekleme derneği Otoparkı Salihli
İkinci İhale Tarihi : 06.09.2017 10:45
İlk İhale Tarihi : 10.08.2017 10:45

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.SALİHLİ 2. İCRA DAİRESİ
2017/236 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İli Köprübaşı İlçesi 110 Parsel Nolu, Döğüşören mah. Kayran mevkiinde tarla vasfındaki taşınmazın tamamı 21.090 m2 'dir. taşınmazın 1/2 hissesi satılacaktır.Toprak yapısı kumlu-tınlı bünyede, kahverendi renkte bir arazi olduğu, parselin ortalama eğim topografik yapıya göre değişiklik göstermekle beraber eğimin 20-50 civarında değişim gösterdiği, İnfiltrasyon ve perkolasyon oranının orta derecede olduğu, iklimsel konum olarak ortalama yıllık yağış miktarının 450-550 mm. arasında ve akdeniz iklimi ile karasal iklimin arasında geçiş bölgesi olduğu, tesirli toprak derinliğinin en az 30-40 cm olup, 5403 sayılı kanun hükümlerine göre kuru arazi niteliğinde olduğu, tapu kayıtlarına göre tarla niteliğindeki parselin tamamı tarımsal olarak kullanıma açıldığında bölgenin ekolojik şartlarına uyum sağlayan ürünlerin yetiştiriciliğine uygun durumda olduğu, taşınmazda herhangi bir tarımsal faaliyetin yapılmadığı, parselin kadastro yoluna cephesinin bulunmadığı hususu bilirkişilerce beyan edilmiştir.
Yüzölçümü : 21.090 m2 olup, borçlunun taşınmazdaki 1/2 hissesi satılacaktır.
İmar Durumu : Köprübaşı Belediye Başkanlığı'ca taşınmazın mücavir alanı içerisinde mevcut imar planı dışarısında yer aldığı ve plansız alanlar imar yötemliğine tabi olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 23.199,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Bakanlar Kurulunun 01/12/2006 tarih ve 2006/11371 sayılı kararı gereğince kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancı uyruklu gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ve ayni edinemiyecekleri taşınmaz olduğuna dair tapu kaydında şerh vardır.
1. Satış Günü : 10/08/2017 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 06/09/2017 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Gaffar Okkan Mah. Bölge Trafik Arkası Salihli Huzurlu Yaşamı destekleme derneği Otoparkı Salihli
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/236 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2017(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR