MUĞLA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan 3 adet taşınmaz satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00447200
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/416 ESAS
Muhammen Bedeli
:
83328 TL
İlk İhale Tarihi
:
23.11.2016 15:00
İkinci İhale Tarihi
:
20.12.2016 15:00
İhale Yeri
:
Müştakbey Mah. Orgeneral Muğlalı Cad. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi No:51Menteşe Muğla

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MUĞLA

2. İCRA DAİRESİ

2016/416 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Menteşe İlçe, 128 Parsel No, Doğanköy Mah. Kireçlik Mevkiinde kayıtlı bulunan tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmaz, yerleşim alanı dışında batı istikametinde, mahalle çıkışında bulunan üç asfalt yolun kesiştiği kavşakta köşe başında yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 5-10 yaş aralığında 110 adet ürün veren zeytin ağacının bulunduğu, taşınmazın zemin yapısı yarıya yakını kayalık, taşlık ve ekilebilir toprak olduğu, Jeolojik yapısının ise eğimli arazi olduğu, şekebe suyunun taşınmazın bulunduğu yere kadar ulaştığı, taşınmazın doğu ve güney cephelerinde komşu parsellerle yarım metre yüksekliğinde basit yığma taş duvar bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Doğanköy Mahallesi Kireçlik Mevkii Menteşe Muğla

Yüzölçümü : 3.720 m2

Hisse Payı : Tam hisseli

İmar Durumu : Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmakta olup, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun ilgili hükümleri geçerlidir.

Kıymeti : 83.328,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Muğla Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/12/2015 tarih ve 2015/1184esas sayılı ihtiyati tedbir kararı vardır. Kaydındaki diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 15:00 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 20/12/2016 günü 15:00 - 15:10 arası

Satış Yeri : Müştakbey Mah. Orgeneral Muğlalı Cad. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi No:51Menteşe Muğla

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Menteşe İlçe, 278 Parsel No, Doğanköy Mah. Bahçearası Mevkiinde kayıtlı kargir ev dam ve tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmazın yerleşim yeri içerisinde yer aldığı, taşınmazın yola cebhesinin 28m, derinliğinin ise 65m olduğu, taşınmaz üzerinde bir adet oralama 80 m2 alana oturan, sobalı yaklaşık kırk yıllık, 3 adet oda, hol, mutfak ve banyodan oluşan kagir ev ve önünde 27 m2 çardak bulunduğu, bir adet 60 m2 alana oturan kagir dam ve bir adet yaklaşık 2x30m çapında artezyen su kuyusunun bulunduğu, taşınmazın bahçe olarak kullanılan alanında bir adet zeytin, bir adet meşe ve bir adet selvi ağacının bulunduğu, etrafının çevrili olduğu,başkaca ekili dikili ürünün bulunmadığı, taşınmazın asfalt köy yolunun kenarında bulunduğu, elektrik ve şebeke suyu gibi temel hizmetlerden yararlandığı tespit edilmiştir.

Adresi : Doğanköy Mahallesi Bahçearası Mevkii Menteşe Muğla

Yüzölçümü : 1.520 m2

Hisse Payı : Tam hisseli

İmar Durumu : Kırsal nitelikli yerleşim alanı özelliğine sahiptir.Muğla Büyükşehir Belediyesinin benzeri yerlerdeki yapılaşmalar hakkındaki 13/08/2015 tarih ve 281 nolu Meclis Kararı ile hazırlanan yönerge geçerlidir.

Kıymeti : 132.100,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Muğla Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/12/2015 tarih ve 2015/1184esas sayılı ihtiyati tedbir kararı vardır. Kaydındaki diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 20/12/2016 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : Müştakbey Mah. Orgeneral Muğlalı Cad. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi No:51Menteşe Muğla

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Menteşe İlçe, 21 Parsel No, Yerkesik Mah. Tepe Arası Mevkiinde kayıtlı bulunan tarla ana taşınmaz nitelikli taşınmazın, yerleşim yeri alanı dışında olduğu, en yakın asfalt yola 1,5 km mesafede olduğunu, taşınmaz üzerinde herhangi bir ekili dikili alanın bulunmadığı, taşınmazın zemin yapısının düz toprak, jeolojik yapısının dikdörtgen biçiminde olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgenin benzeri arazi yapısına sahip olduğu, ormanlık alanın fazla dağlık bölge olduğu, taşınmazın doğu cephesinde ince bir akarsu bulunan dere geçtiği, taşınmazın bulunduğu yere kadar ulaşan her türlü vasıtanın gidebileceği stabilize yol bulunduğu, yolun taşınmazın batı cephesine sınır olduğu, taşınmazın bulunduğu bölgenin rakımının 600 olduğu, Menteşe'ye 13,5 km, Akyaka denizine 25 km mesafede bulunduğu, taşınmazın bulunduğu mahallenin turizm, mermercilik ve üniversite nüfusuna bağlık gelirlerden faydalanmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Yerkesik Mah. Tepearası Mevkii Menteşe Muğla

Yüzölçümü : 10.000 m2

Hisse Payı : Tam hisseli

İmar Durumu : Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmakta olup, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun ilgili hükümleri geçerlidir.

Kıymeti : 60.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 15:40 - 15:50 arası

2. Satış Günü : 20/12/2016 günü 15:40 - 15:50 arası

Satış Yeri : Müştakbey Mah. Orgeneral Muğlalı Cad. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi No:51Menteşe Muğla

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/416 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR