Yazdır

TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkulün satış ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453634
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TOKAT HABER 21.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Muhammen Bedel : 7840 TL
Niteliği, Türü, Miktarı : Kurak tarla
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:00
İhale Usulü : 6183 SAYILI AATUHK USULÜNCE SATIŞ
İhale Türü : Satış
İhale Kayıt No : 2016/5
İhalenin Yapılacağı Yer : Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SÜRETİYLE SATIŞ İLANI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


DOSYA NO : 2016/5 Nolu Satış Dosyası

Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce 6183 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün:
TAPU KAYDI : Tokat İli, Merkez İlçesi. Dereyaka Köyü.Kurbantepe Mevkii ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ :
Tokat merkez Dereyaka köyü Kurbantepe mevkii adresinde bulunan 202 ada 11 parselde kayıtlı 7.840,00 m2 yüzölçümüne sahip tarla,
Yukarıda belirtilen tarla vasıflı taşınmazların: sulama durumu "kurak" olup sulama imkanı mevcut değildir. Buğday, arpa. fiğ ekilmesine müsait konumdadır.

GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ :
Gayrimenkule Satış komisyonunca: 7.840,00 TL değer konulmuştur.

ARTIRMAYA KATILACAKLARDAN ALINACAK TEMİNAT ÇEŞİDİ VE TUTARI:
Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden satış komisyonunca biçilen rayiç değerin % 7,5 oranında 588,00 TL teminat alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanmrun 10 maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları( teminat mektuplarının süresiz ve kesin olmaları) Hazine ve tahvil bonoları, hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahviller kabul edilecektir.( Teminat olarak alınacak milli esham ve tahviller, teminat kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1.Açık Artırma : 08.11.2016 günü ,

Yukarıda belirtilen taşınmaz saat 12:15 - 12:25 arasında
Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulun üç defa çağırıldıktan sora teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75*i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 15.11.2016'da aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki: birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2 - Satışa çıkarılan gayrimenkule ait satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisinden temin edilebilir, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
3 - Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin yeterli teminatlarını 08.11.2016 günü/saat 12:00'a kadar tahsilat işlemlerine yetkili bulunan icra memuruna tahsilat makbuzu karşılığında yatırmak ve makbuzunu satış komisyonuna ibraz etmek zorundadırlar. 4 - İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5 - Arttırmaya iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine 2016/5 nolu satış dosya numarası ile başvurmaları gerekmektedir.(İlgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)
İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR