Yazdır

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Doğaltaş mermer ocağı tesisi kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450951
Şehir : Balıkesir / Gönen
Yayınlandığı Gazeteler

GÖNEN POSTASI 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 27.10.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 -İşletme ruhsatı Belediyemize ait Gönen-Babayaka Mahallesi H19.D.1 Pafta dâhilinde bulunan, 20050167 Ruhsat No, 3052951 Erişim Nolu, II. Grup (Doğaltaş-Mermer) Ocağı Tesisi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile Rödovans karşılığı kiraya verilecektir.

2 -Sahanın kiralama dönemi sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıl olup, muhammen bedeli ton başına % 15 (KDV hariç) Rödovans’ tır.

3 -Geçici teminat tutarı 540.000,00- (beşyüzkırkbin) TL’ dir.

4 -İhale 27.10.2016 Perşembe günü saat 14.00’ te Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 -İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a -İhale şartnamesinin satın alındığına ve bedelinin ödendiğine dair makbuz,

b -Geçici teminatın yatırıldığına dair belge / makbuz,

c -Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

d -İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgâh ve tebligat adresi,

e -Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

f -Noter tasdikli imza sirküsü,

g -İsteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge,

h -Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair belge,

i -Belediye Başkanlığına borcu bulunmadığına dair belge,

j -İhale yasağı olmadığına dair belge,

k -Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

6 -İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve 750,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

7 -İhaleye girecekler istenilen belgeleri ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

8 -Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 -İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR