İNEGÖL 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık Besihane evi ve tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00640559
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : SÜPÜRTÜ MAH. / İNEGÖL
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 26.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/7096 ESAS
Muhammen Bedeli
:
324867 TL
Birinci Satış Günü
:
14.11.2017 10:00
İkinci Satış Günü
:
12.12.2017 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL
1. İCRA DAİRESİ
2015/7096 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süpürtü Mahallesi, Göletler Mevkii, 127 Ada, 97 Parsel,Ana Taşınmaz Niteliği bir katlı besihane, bir katlı bakıcı evi ve tarlası, 10.700,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.
Özellikleri :TaşınmazınSüpürtü Mahallesinin Kuzeybatısında, kırsal yerleşma alan sınırları içinde kaldığı, halihazırda faliyette olmamakla birlikte üzerindebesihane yapısı ile yine aynı nitelikte yardımcı iki yapı ile bir bakıcı evinin daha bulunduğu, yapılarının birbirinden ayrı vaziyette taşınmaz üzeride konumlandırıldıkları , taşınmaz üzerinde bulunan besihane yapısının taban alanının 1.730 m2, zeminin şap betonu ile kaplı, çatı karkası ve çatı karkasını taşıyan direkleri metal borudan imal edilmiş ve çatısı trapez saçlarla kaplı yapıolduğu, yapının orta kısmında geçiş yolu yapıldığı ve bu yolun sağlı sollu her iki tarafına yine metal borulardan imal hayvan padoklarının teskil ettiği, genel hali ileiyi durumda olmakla birlikteküçük çaplıonarımlara ihtiyaci bulunduğu tespit edelin besihane yapısının 1730 m2 alana sahip olmak ile birlikte tamamının 127 ada 97 parsel nolu taşınmazüzerinde bulunmadığı bir kısmının 127 ada 91 parsel diğer bir kısmının ise 124 ada 22 parselnolu orman arazisivasfında taşınmaz üzerinde bulunduğu tespitiyapılmış ayrıca yapının kıymet taktirine konu olan 127 ada 97 parsel nolu taşınmaz üzeride kalan bölümünün952 m2 olduğu hesaplanmış, taşınmazın değeri tespit edilirken yapının inşa tazrı nedeni ile tamamı yıkılmadan kıymet taktirine konu olan 127 ada 97 arsel üzerindeki kısmının 127 ada 91 ile 124 ada 22 parel üzerindeki kısımlarından yarılmasının teknik olarakmümkün olduğu tesyipiti ile taşınmazın arzdeğerine binanın 127 ada 97 parselüzerinde kalan kısmının değeri tadilata harcanarak muhtemel maddi bedelle düşülerek ilave edilmiş, Taşınmazın dava konusu 127 ada 97 parselüzerindeki kalan kısmınıdeğeritoplam bina bedeli 262.575 TL olarak hesaplanmış olup gerekbinanınmetal borudanimal çatı karkında ve çatı örtüsünde yüzde 15 oranında belli bir amortisman değerinin mevcut olması gerekse binanın127 ada 91 parsel ile 122 ada 24 parselnolu taşınmazlar üzerindekikısımlardan tadilat ile ayrılmaı bedeli dikkate alındığında parsel üzerine aturan kısmının değerinin 196.931 TLolacağı, taşınmaz üzerindezemini beton, çatı karkası ve çatı yükünü zemine aktadan direkleri demir borudan imal 180 m2 taban alanına sahip, çatı örtüsü saç olan bir değer yapının daha mevcut olduğu yanları tamamenaçık üstükapalı yapınındaha mevcut olduğu yanları tamamenaçık üstü kapalı yapını nana yapıya yardımcı yapı niteliğindeinşa edildiği, yapının mevcut hali ile dış hava koşullarınakarşı maruz kalınabilecek yatay ve düşey yüklere karşıonarım ve güçlendirmeye ihtiyacının bulunduğu tesyit edilmiş ve mecut hali değerlendirilerek8496 TLdeğerde olduğu kanaatine varılmış,icra konusu arazilerin ayrı ayrı değerlendirildiğindetaşınmaz Ali Çağlar adına 10.700 m2 olarak kayıtlı olduğu, tapı kaydında bir katı besihane, bir katlı bakıcı evi ve tarlası vasfında olduğugibi olduğu,arazinin bakımsız boş durumda olduğutoplam kıymetinin85.600 TL olduğu hisse oranının tam olduğu, toplam değerinin 324.867,00TL olduğu rapor edilmiştir.
Yüzölçümü : 10.700 m2
Arsa Payı :TAM (Tapu kaydındaki gibidir)
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti : 324.867,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Besihane BinasınınA(614.17 m2) ile gösterilenkısmı 91 nolu parsele tecavüzlüdür. Besihane binasının B(12.40 m2) ve C (5.40 m2)ile gösterilen kısmı 124 ada 22 nolu parsele tecavüzlüdür. Tarih 01/01/1900 sayı (Başlama tarih 24/08/2012, bitiş tarih 24/08/2012-süre) sayılı resmi yazı.
1. Satış Günü : 14/11/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 12/12/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/7096 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/07/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR