Yazdır

AKŞEHİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

PTT binası ihale usulüyle satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491921
Şehir : Konya / Akşehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTASYON 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 13.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DUYURU

KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

1 ) Mülkiyeti Şirketimize ait; Konya ili, Tuzlukçu ilçesi, Pazar mahallesi Atatürk Caddesi No:8/A Tuzlukçu / KONYA adresinde bulunan tapunun; 369 ada, 5 parselinde kayıtlı 109,22 m²'lik arsa üzerinde toplamda yaklaşık 240,00 m² kullanım alanlı, zemin + 1 kattan oluşan PTT Binası Kapalı Zarf - Açık Artırma İhale Usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 ) İhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu KONYA adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52 Faks No:0 332 236 17 75

Elektronik posta adresi : konya_yapi@ptt.gov.tr dir.

3 ) İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu KONYA adresinde Akşehir PTT Merkez Müdürlüğünde ve Tuzlukçu PTT Şubesinde ücretsiz görülebilir. İhaleye ait Şartname 75,00.TL karşılığı Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad.No:3 Selçuklu / KONYA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

4 ) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 1.500,00-TL ( Binbeşyüz Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç 13.12.2016 Salı günü Saat 14:00’e kadar Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

5 ) Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 13 / 12 / 2016 Salı günü ve saat 14:00’de Konya PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

6 ) Taşınmaz malın muhammen bedeli 50.000,00-TL ( Ellibin Türk Lirası )dır. Geçici teminat miktarı ( % 3 ) ‘ ü 1.500,00-TL (Binbeşyüz Türk Lirası ) dır.

7 ) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

KONYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR