TERME İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık iki adet bina

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00751925
Şehir : Samsun / Terme
Semt-Mahalle : KUMCIĞAZ MAH. / TERME
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 14.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/748 Talimat
Muhammen Bedeli
:
530688 TL
Birinci Satış Günü
:
13.04.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
09.05.2018 10:00
Satış Yeri
:
TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KATTERME -SAMSUN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TERME
İCRA DAİRESİ

2016/748 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu 'da satışa konu hisse tutarı 997/2400 hisse olup, (BORÇLU MAHİR 29/01/2016 TARİHİNDE BU HİSSESİNDEN 83/1600 HİSSESİNİ İSA KARA 'ya, 83/1600 HİSSESİNİ HİSSESİNİ MUSA KARA 'ya hacizli olarak devretmiştir ) Tapu Kaydında Mahir KARA 'nın hissesi, 187/600,İsa KARA 'ya devrettiği 83/1600, Musa KARA'ya devrettiği hisse 83/1600 olarak gözükmektedir.
satışa konu metre kare 22.061,69 m² olan , Samsun İli Terme İlçesi Kumcağız Mah. Esenli mevkii 114 ada 20 nolu parsel.ana taşınmaz yüzölçümü 53.107,39 m², ana taşınmaz niteliği Tarla olan taşınmaz.
Taşınmaz çeşitli ürünlerin yetiştirilmesine uygun. ancak halen üzerinde çeltik tarımı yapılan sulu tarım arazisidir.terme ilçesine 26 km uzaklıkta, pazara ulaşım kolaylığı vardır. deniz seviyesinden yüksekliği 0-1 m arasıdır. profilleri derin, topraklar killi-tın, siltli ve siltli killi tın yapıda, topografyası ise düz, meyil % 0 dır.üzerinde çeltik tarımı yapılmakta, taşınmazda ve yörede DSİ teşkilatı tarafından sulama tesisi inşa edilmiştir.
Taşınmaz üzerinde2 adet yapılaşma mevcuttur.
a-) 1 nolu yapılaşma 2 katlı zemin kat depo ve mesken 1.kat ise mesken olarak borçlu tarafından kullanılmakta olup, üzeri ahşap çatı kaplı dış cephesi boyalı pencere doğramaları ahşap olup, bina ile ilgili Terme Belediyesinde bilgi ve belge yapılan incelemede bulanamamıştır. 1.kat yol cephesinden girişli 1.kat ön bina çekme mesafesi teras olarak yapılmış, bahçe içerisinde olup ana bina ve bahçe giriş demir kapı olup ayrıca depo kepenkleri mevcuttur. imar planı mevcut değil. asfalt yolu mevcut. 200 m² kullanım alanlı yapılmıştır. imar planı içinde değildir. binanı elektiriği ve suyu mevcut olup, belediyesinin her türlü hizmetlerinden yararlanmata olup, düz arasi yapısına sahiptir.bina değeri 98.280,00,-TL olarak hesaplanmıştır.
b-)2 nolu yapılaşma 2 katlı zemin kat ve 1.kat mesken olarak hissedar tarafından yapılmakta olduğu belirtilen üzeri ahşap çatı kaplı dış cephesi, ince sıvacı yapılmış boyası yapılmamış inşaat halinde yapılaşma olduğuğu, imar planı mevcut değil. asfalt yolu mevcut, 165 m² kullanım alanlı yapılmışolup, imar planı içindedeğildir.DOP ksintisi yapılmadığı belirlenmiştir.taşınmaz bina özellik arz eden yapı özelliğinde değildir. belediyenin her türlü hizmetlerinden istifade eden bölgede olup, düz arasi yapısına sahiptir. bina değeri 87.318,00,-TL olarak hesaplanmıştır.
taşınmaz 'dabilirkişilerce borçlu 'nun satışa konu hissesinin kıymeti 530.688,95,-TL olarak taktir edilmiştir.
Adresi : Kumcağız Mah. Esenli Mevkii Terme / SAMSUN
Yüzölçümü :Ana taşınmaz yüzölçümü 53.107,39 m2 , satışa konu hisseye düşen ise 22.061,69 m2
Arsa Payı : --
İmar Durumu Terme Belediye Başkanlığının 20/11/2017 tarihli cevabi yazısında plansız alan kullınımına isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 530.688,95 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında hacizler mevcuttur.
1. Satış Günü : 13/04/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 09/05/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KATTERME -SAMSUN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK'nun 127. Maddesi gereğince ; Tapudaki ilgililerin tapu müdürlüğünce bildirilen adreslerine satış ilanı tebliğine, Tapu müdürlüğünce adresi bildirilmeyen, tapuda kayıtlı adresi olmayan ilgililerinadres kayıt sistemindeki adreslerine satış ilanının tebliğine , adres kayıt sistemindeki adresleri bulunmayanlarabunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmadan, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebliğ yerine geçmesine.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/748 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR