KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina

KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788461
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Semt-Mahalle : YEŞİLOVA MAH. / SEFAKÖY
Kat Sayısı : 9 +
: 802
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/1581 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
392640 TL
Birinci Satış Günü
:
06.06.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
06.07.2018 14:00
Satış Yeri
:
Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adliyesi Ceza A Blok G/71 İhale Odası Sefaköy/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2016/1581 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Yeşilova Mahallesi 380 Ada 37 parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmazın borçluya ait 32/100 hissesi satışa çıkarılmıştır.Bilirkişi raporuna göre;Yerinde ve ilgili belediyede bulunan imar işlem dosyasında yapılan incelemede; ana taşınmaz tarla üzerine inşa edilen binanın, tapu kayıtlarına göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir.20.03.1998 tarihinde ruhsatsız inşa edilen yapı için Yapı Tatil Tutanağı, yıkım ve para cezası kararı düzenlenmiştir. Binanın yapı tarzı betonarame karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup bodrum kat+zemin kat+6 normal kattan oluşmakta, toplam 8 katlıdır. Binanın her bir katında bir dairedentoplam 8 adet daire vardır. Binanın bodrum katı, zemin katı ve 1. normal katın her birinin inşaat alanı takriben 94 m2’dir. Binanın normal katlarının ön cephesinde çıkmalar mevcuttur. Normal katlardaki dairelerin her birinin inşaat alanı takriben 104 m2’dir. Binanın toplam inşaat alanı takriben 802 m2 civarındadır. Binanın dış cephesi btb’lidir. Binanın giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup camlı demir doğrama kapıdır. Binadaki daireler antre, salon, 3 oda, mutfak ve banyo-wc hacimlerinden ibarettir.Binadaki dairelerin pencerelerinin bir tanesi ahşap doğrama, diğer dairelerin pencereleri pvc doğrama imalattır. Bodrum kat, zemin kat ve 1. normal katın ön cephe pencereleri demir parmaklıklı korumalıdır. Daire kapılarının genelli çelik kapıdır. Dairelerin ısıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Binada elektrik ve su tesisatı mevcuttur. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Binanın yaşı 18 yıl civarındadır.Taşınmazın arsa ve bina olmak üzere toplam değeri 1.277.000,00 TL olup taşınmazda borçlunun 32/100 hissesi 392.640,00 TL muhammen bedelüzerinden ve yine ana taşınmazın tapu kaydında yazılı"Bina 6,97 metre kare tecavüzlüdür" şerhi ile birlikte satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Yeşilova Mahallesi 3.Zümrüt Sokak Şanlıurfa Apartmanı Dış Kapı No:3Küçükçekmece / İSTANBUL

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.11.2016 tarihli yazısına göre; Küçükçekmece İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 380 ada, 37 parsel sayılı yer: 22.06.2005-17.01.2014-18/10/2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, ‘’Plan notlarının 1.29. maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik nizam, 3 kat yapılaşma şartlarında, Konut alanında, kalmakta olup tecavüzden dolayı oluşan ve müstakil yapılanma koşullarını sağlıyamayan 44 parselle tevhid şartı bulunmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı, maksimum bina yüksekliği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.Plan notlarının 2.3.6 maddesinde; “Planda 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2’den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum+ zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile bodrum + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir.” denilmektedir.

Kıymeti : 392.640,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir, Bina 6,97 metre kare tecavüzlüdür şerhi, muhtelif haciz şerhleri vardır.

1. Satış Günü : 06/06/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/07/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adliyesi Ceza A Blok G/71 İhale Odası Sefaköy/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127. Md. Göre Satış İlanı Tebliği: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1581 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR