DÜZCE 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00697752
Şehir : Düzce / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 13.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/16959 ESAS
Muhammen Bedeli
:
247573 TL
Birinci Satış Günü
:
24.01.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
27.02.2018 10:00
Satış Yeri
:
FEvzi Çakmak mahallesi Kalıcı işyerleri C blok no: 234 Oda 123 Merkez Düzce -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. DÜZCE 5. İCRA DAİRESİ

2016/16959 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, 623 Ada, HACIATIF Mahalle/Köy, Düzce İli Merkez İlçe Hacıatıf Köyü hudutları dahilinde Gümüşpmar Köyü İç yolu üzerinde bulunan ve tapunun 623 nolu parselini teşkil eden 1033.74 m2 miktarındaki taşınmazın Taşınmaz üzerinde bir adet betonarme tarzında yapılmış ve mesken olarak kullanılmakta olan iki katlı bina,yığma tarzında yapılmış depo ve ardiye olarak kullanılmakta olan tek katlı iki adet müştemilat binası ye bahçesi bulunmaktadır.Mesken olarak kullanılmakta olan yapı iki katlı ve betonarme tarzında yapılmış olup her katı ayrı ayrı mesken olarak kullanılmaktadır.Binanın üst katı,bir giriş holü,beş oda,mutfak,banyo ve tuvaletten oluşmaktadır. Kapılar ahşap üzeri yağlı boya,pencereler pvc olarak takılmıştır.Tabanlar hah kaplı vaziyettedir.Mutfak tezgahı mermer,tezgah altı ve tezgah üstü dolapları ahşap olarak yapılmıştır.Banyo ve tuvalet taban ve yan duvarları seramik kaplı vaziyettedir. içerisinde elektrik ve suyu mevcut olup ısıtma soba ile sağlanmaktadır. Kullanım alanı 135.0m2 dir.Binanın alt katı bir giriş holü,dört oda,mutfak,banyo ve tuvaletten oluşmaktadır.Oda tabanları laminant parke kaplı,kapılar ahşap üzeri yağlı boya,pencereler pvc olarak takılmıştır. Mutfak tezgahı mermerit,tezgah altı ve tezgah üstü dolapları lake kaplı vaziyettedir.Banyo ve tuvalet taban ve yan duvarları seramik döşenmiş vaziyettedir. Alt katta bulunan iki oda birleştirilerek salon büyütülmüş vaziyettedir. İçerisinde elektrik ve suyu mevcut olup ısıtma soba ile sağlanmaktadır.Kullanım alanı 135.0 m2 dir.Müştemilat olarak kullanılmakta olan yapıların her ikisi de tek kat ve yığma tarzında yapılmış olup ardiye ve depo olarak kullanılmaktadırlar.Dış sıva ve boyaları yapılmış olup çatılan kiremit ile örtülmüş vaziyettedir.Kullanım alanları toplam 50.00 m2dir.Bu iki yapı Gümüşpınar köyü yolu üzerinde kalmaktadır.Taşınmazın geriye kalan kısmı bahçe olarak kullanılmakta olup üzerinde çam ağaçları ve çeşitli süs bitkileri ile erik,dut,fındık vb çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır.Bahçe kapısı demir olarak takılmış,bahçe etrafı panel duvar ile çevrili,bahçe düzenlemesi yapılmış vaziyettedir.Isıtma Soba ile
İMAR DURUMUNUN İNCELENMESİ
Düzce Belediye Başkanlığı?ndan 11.08.2016 tarih 6793 sayı ile gönderilmiş olan cevabi yazılarında 623 nolu parsel,Belediye Mücavir ve Yerleşik alan sınırlan içerisinde
kalmaktadır.623 nolu parsel aynk nizam 2 kat,Taks:0.40,Kaks: Serbest olarak yapılaşma
623 PARSEL DEĞERİ
Arsa Değeri 1033.74 m2 x 120 ,00 TL/m2 = 124.048,80 TL
Yapı Değ 135 m2 x 2x 630,00 TL/m2 x (1,00-%35) = 110.565,00 TL
Müştemilatlar Değeri: 50.00 m2 x 180,00 TL/m2 x (1.00-%10) = 8.100,00 TL
Duvar Değeri 20.00 m2 x 118,00 TL/m = 2.360,00 TL
Çevre Düzenlemesi ve Ağaç Değeri: = 2.500.00 TL
TOPLAM DEĞER = 247.573,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 24/01/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 27/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : FEvzi Çakmak mahallesi Kalıcı işyerleri C blok no: 234 Oda 123 Merkez Düzce -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/16959 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/11/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR