BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 4 katlı bina (20/240 hissesi)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00748473
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : GÜNEŞTEPE MAH. / GÜNGÖREN
Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 08.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/180 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
140497 TL
Birinci Satış Günü
:
24.04.2018 11:50
İkinci Satış Günü
:
23.05.2018 11:50
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY
18. İCRA DAİRESİ

2015/180 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Tapu Kaydı: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., 23 Ada, 6 Parsel, 183,00 m2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazın 20/240 Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 01/08/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah. 23 ada, 6 parsel sayıda kayıtlı ve Güngören İlçesi, Güneştepe Mah. Şerefli Sokak ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi köşesinde,Necip Fazıl Kısakürek Cad. Uluçay Apt.169 kapı numaralı olarakkullanıldığı görülmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın bodrum kat + zemin kat (asma katlı) +4 normal kat ve çekme kattan havi betonarmekarkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi btb cam mozaik kaplı, demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar paladyen parça mermer, merdivenler mermer döşeli, bodrum katta 1 adet iş yeri, zemin katta 2 adet asma katlı dükkan, normal kat ve çekme katta 2’şer daire mevcut olmak üzere toplam 10 adet daire bulunmaktadır. Bodrum kat iş yerine binanın Şerefli Sokak cephesi 4 kapı nolu olarak yan cepheden kapı girişli, zemin kat dükkanların Necip Fazıl Kısakürek cephelive asma katlı olarak tesis edildiği, alüminyum doğrama cam cepheli, zeminipaladyen parça mermer kaplı, duvarlar sıvalı boyalı, elektriği ve suyu mevcut olduğu, dairelerin 2 oda, salon, antre, koridor, banyo/tuvalet ve balkon kısımlarından ibaret olduğu, dairelerin giriş kapıları çelik kapılı, oda kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı ve ısı camlı, salon ve odalarda yerler laminant parke kaplı, duvarlar sıvalı, boyalı, mutfakta tezgah, evye ve dolaplı, banyoda sıhhi tesisat ve armatürleri mevcut olup, mutfak, banyo ve tuvalette duvarlar fayans döşeli, ıslak hacimler seramik kaplı, ısınmanın doğal gazlı kombi ve petek sistemli olduğu, dairelerin asgari özelliklerde müştereklikte benzerlik sağladığı,bahse konu binanın dış ölçüleri itibariyle 135 alan kurulumlu, normal katlarda ön ve yan cephelerdeki konsol çıkmaları ile birlikte 175 m2 alanlı olmak üzere, takribentoplam olarak 1.150 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı III-B yapılar sınıfı kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yoğun iskan bölgesinde olup etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle tramvay, otobüs ve minibüs duraklarına , ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. " denilmektedir.
İmar Durumu: GüngörenBelediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 1850 sayılı yazısında; “Güngören, Güneştepe Mah. 23 ada, 6 parsel sayılı yerin; 18.02.2005 t.t 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında ön bahçe mesafesi min:3m. teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi 4m. arka bahçe mesafesi plan notu, H:12,50m. (4 Kat) irtifada ikiz nizam Konut alanında kalmakta olup, parsel 31.07.1996 tarih ve 78 sayfa nolu 1 bodrum + zemin + 3 normal kattan ibaret olarak ruhsatlıdır. 01.01.2013 tarihi öncesi ve sonrasında yapılmış herhangi bir tadilat ruhsatına rastlanmamıştır.” denilmektedir.
Kıymeti : 140.497,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/04/2018 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 23/05/2018 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/180 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/02/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR