İZMİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan taşınmaz satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00444866
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İcra Birimi
:
İZMİR 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ 4.SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya Numarası
:
2013/2 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
163571 TL
İlk İhale Tarihi
:
12.12.2016 15:35

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ 4.SATIŞ MEMURLUĞU
2013/2 SATIŞ

Mahkemece satışına karar verilen ve İ.İ.K. hükümlerine göre satışı yapılacak olan taşınmaz ;

1-İzmir İli,Bayraklı ilçesi, Turan mah. Gümüşpala mevkii ada no: 36931, parsel no: 11 de tapuda kayıtlı 255,00 m2 miktarlı avlulu bir katlı ev vasfında olan gayrimenkuldür.

Gayrimenkul 7026 sokak no: 13 Gümüşpala mahallesi Bayraklı İZMİR adresinde bulunmaktadır.

Satışa konu taşınmaz üzerindeki binha cepheli olduğu 7026 sokaktan yaklaşık 1,0 m . yüksek kattadır. Sokakla arasında balkon kısmı yer almakta binanın sağında bahçe cephesi kafes tel örgü ve solundaki otopark cephesi panel çit ile kapatılmıştır. Bina zemin kat+yarım terak kat olmak üzere l,5 katlı olduğu Mesken olarak kullanıldığı kullanım alanı yaklaşık 115,20 m2 olup binanın arka cephesine kapalı sundurma yapılarak depo olarak kullanıldığ görülmüş zemin kat giriş salon, oda, mutfak, banyo, WC koridor ve balkondan ibaret olup mutfaktan çıkılan terak katında birbirne açılan 2 oda bulunduğu zemin kattaki salon zemini laminat parke, bir orabı şap üzer yağlı boya, diğer mahaller seramik kaplı mutfakta granit banrkolu hazır mutfak dolapları mevcut tavanları ahşap lambri olup duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı olduğu pencereleri PVC doğramalı olup önleri ferforje demir korkuluklu oyduğu çatısı trapez saç malzeme ile kapatıldığı taşınmazın % 20 yıpranma oranlı olduğu, satışa konu taşınmazın izmir körfezine manzarılı olduğu kevcut konumu itibariyle ulaşım ve taşımna imkanları iyi olarak değerlendirilmiştir.

Taşınmazın tapu kaydında Münire Çetindağ'ın 137/340 pay üzerinde BERNA BOYACI'nın intifa hakkı bulunmakta olup taşınmaz İNTİFA HAKKI İLE YÜKÜMLÜ OLARAK İHALE EDİLECEKTİR.

İMAR DURUMU : Bayraklı Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünce 22/04/2016 tarih ve 20191754-310.05.02-7066/8591 sayılı yazıda , parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre imar hattı tahakkukundan (Yola terk işleminden ) sonra bitişik nizam 3 katlı konut adasın isabet ettiği belirtilmiştir.

Taşınmaz üzerindeki ev Semiha Çetindağ'a aittir şerhi bulunmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ : 163.571,85 TL dir.

SATIŞ ŞARTLARI : TAŞINMAZIN İHALESİ İZMİR ADLİYESİ ANA BİNA G BLOK ZEMİN KAT NO:09 DA MÜZAYEDE SALONUNDA YAPILACAKTIR.

Taşınmazın 1.İhalesi : 12/12/2016 günü saat: 15.35-15.45 arasındadır.

Birinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikte muhammen bedel ve rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin % 50 ını bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise (en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla) taşınmazın aynı yer ANA BİNA G BLOK ZEMİN KAT NO:09 DE bulunan odada aynı saatte ikinci ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın 2.İhalesi : 13/01/2016 günü saat: 15.35-15.45 arasındadır.

Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin % 50 sini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olacaktır.

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, satışa konu taşınmazdan % 1 KDV alınacaktır. , 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve işbu ilanın davalı Mustafa ve Mürşide'den olma 1336 do.lu Şebinkarahisar do.lu MUZAFFER ALP'e tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 05/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR