Yazdır

BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık taşınmaz

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452474
Şehir : Muğla
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 30.01.2017 11:00
Muhammen Bedeli : 1300000 TL
İlk İhale Tarihi : 28.12.2016 11:00
Dosya Numarası : 2014/4856 ESAS
İhale Yeri : Bodrum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü önü koridoru Bitez
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
BODRUM
2. İCRA DAİRESİ
2014/4856 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, Yahşi Mah. Hortma Mevkii 13 cilt 1241 sayfa no 156 ada 12 parsel (eski 9759 1.020,39 m² yüzölçümlü 1 adet 2. kat betonarme bina ve arsası.Konu taşınmaz Konu parsel Ortakent sahiline 300 m, Bodrum merkeze yaklaşık 12 km mesafede bulunmaktadır. Çevre ve komşu parseller üzerinde site ve müstakil konut ve çok sayıda turizm amaçlı yapılaşmalar bulunmakta olup bu alandaki yapılaşma yoğunluğu % 90 oranlarına ulaşmıştır. Taşınmaz Bodrum Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup belediye şebeke suyu ,çöp toplama hizmetleri ,sokak aydınlatması , toplu taşıma gibi belediye ve tlf. , elektrik gibi mevcut tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Rapor ekindeki kroki ve ruhsat bilgilerinden de anlaşılacağı gibi konu parsel üzerinde müstakil havuzlu villa tarzında binanın imal edildiği görülmüştür.Parselin arka kısmında iki katlı betonarme binanın dubleks mesken olarak imal edildiği , dubleks meskenin ön tarafında yüzme havuzunun yapıldığı ,yüzme havuzunun güneşleme terasının alt kotuna ise müştemilat şeklinde tek katlı bir konutun imal edildiği görülmüştür.Parsel üzerindeki dubleks konutun tabanda 81,05 m² toplam 162,10 m² olduğu belirlenmiştir. Dubleks konut ve tek katlı konutun keşif tarihi itibarı ile kapıları kilitli olduğundan içerisine girilememiştir.Dışarıdan yapılan incelemelerde parsel üzerindeki dubleks konutun 3.Sınıf A grubu yapı özelleklerinde imal edildiği , dışarından yapılan incelemelerde bakımlı ve eksiğinin olmadığı görülmüştür.Parsel üzerindeki tek katlı konut -müştemilat olan yapının da keşif tarihi itibarı ile eksiğinin olmadığı bu yapının da 3. sınıf 3 A grubu yapı özelliklerinde inşaa edildiği ve kullanılmakta olduğu görülmüştür. Bu yapının 3 oda ,salon -mutfak banyo -wc bölümlerinden oluştuğu beyan edilmiştir.Bu yapı 107,80 m² dir.Parselin bahçesinin bakımsız kaldığı ,giriş bölümünde bahçe tanzimlerinin henüz yapılmadığı ,ortak alandaki yüzme havuzunun eksiğinin olmadığı ,güneşleme terasının doğal taş kaplama yapıldığı görülmüştür.Parsel üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmemiştir.
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Ortakent Uygulama İmar Planında Sit alanı dışında ve Turizm +II. Konut alanında kısmen dere ve imar yolunda kaldığı belirtilmiştir.Ortakent Belediyesinden 07/03/2006 tarih ,13/16 ruhsat numarası ile yapı ruhsatının alındığı ,aynı parsel üzerindeki toplam 240 m² dubleks konut için Ortakent Belediyesinden 30/03/2009 tarih ve 37/02 belge numarası ile yapı kullanma izin belgesi alınmıştır.
Kıymeti : 1.300.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri İçerisinde Bulunmaktadır. 04/09/1995
1. Satış Günü : 28/12/2016 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 30/01/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Bodrum Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü önü koridoru Bitez -Bodrum / MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, Bitez Mah. Gündönümü mevkii 27/2626 cilt sayfa no. 301 ada 2 parsel (Eski 2595) 5.385,77 m² yüzölçümlü arsa nitelikte taşınmazın 53/1 hissesi (101,62 m²).Taşınmaz Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Taşınmaz bitez sahiline 230 m, Bodrum Merkeze yaklaşık 6 km mesafede bulunmaktadır. Çevre ve komşu parselleri üzerinde site ve müstakil konut ve turizm amaçlı yapılaşmalar bulunmakta olup bu alandaki yapılaşma yoğunluğu % 95 oranlarına ulaşmıştır. Taşınmaz Bodrum Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup belediyenin şebeke suyu ,çöp toplama hizmetleri ,sokak aydınlatması , toplu taşıma gibi belediye ve tlf. , elektrik gibi mevcut tük alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Konu taşınmaz tapu kaydında her ne kadar arsa olarak görülse de yerinde yapılan incelemelerde parsel üzerinde biri sosyal tesis olmak üzere toplam 8 ayrı blok halinde betonarme binaların imal edildiği ,bu bloklardan 7 adet 3 katlı blokların apart diğer bloğun ise sosyal tesis olarak düzenlendiği , ortak kullanım alanında yüzme havuzunun yapıldığı görülmüştür. Keşif tarihi itibarı ile parsel üzerindeki yapılaşmanın fiilen tamamlandığı 7 adet blogda toplam 42 adet bağımsız bölüm şeklinde imal edilen bağımsız bölümlerin kullanılmakta olduğu , yine parselin tüm site içi yürüme yolları ,bahçe duvarları , bahçe tanzimlerinin eksiksiz yapılmış olduğu , ortak alandaki yüzme havuzunun eksiğinin olmadığı , sosyal tesis binasının da kullanılmakta olduğu görülmüştür.
İmar Durumu : Parselin sit alanı dışında kaldığı ,Bitez Belediye Meclisinin 17/03/2014 tarih ve 11 sayılı kararı ile Bitez Revizyon Uygulama ilan planları kabul edilmiş ,onay sürecinin tamamlanması için Bodrum Belediyesi Meclisine iletilmiş ,bu sürecin henüz tamamlanmadığı belirtilerek bu planda parselin Turizm Tesis Alanında kaldığı belirtilerek parsel için düzenlenen yapı ruhsatı yazı ekinde gönderilmiştir.Bitez belediyesinden 30/01/2004 tarih ,2004/17 ruhsat numarası ile toplam 42 bağımsız bölüme (41 adet apart , 1 adet resepsiyon nitelikli )için yapı ruhsatı alınmıştır.
Kıymeti : 207.924,53 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri İçerisinde Bulunmaktadır.21/03/2005
1. Satış Günü : 28/12/2016 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 30/01/2017 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Bodrum Adliyesi 2.İcra Müdürlüğü Koridoru Önü Bitez -Bodrum / MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4856 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR