KAYSERİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa ve üzerindeki taşınmazlar

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00450407
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/7 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
363232 TL
İlk İhale Tarihi
:
16.12.2016 14:00
İkinci İhale Tarihi
:
16.01.2017 14:00
İhale Yeri
:
Kayseri 2.Sulh Hukufk Mahkemesi Duruşma Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KAYSERİ

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Talas İlçesi1Yukarı Talas Mahallesi Çardakbaşı Mevkii Ada No, 49 Parsel No,Kayseri 2.Sulh Hukuk Mahkemesince açık artırma suretiyle satışına karar verilmekle

Adresi : Kayseri ili Talas ilçesi Yukarı Talas Mahallesi Onur Sokak No:15

Yüzölçümü : 1.223,80 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar Planında ayrık nizam iki katlı (A-2) konut adası olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 363.232,86 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Talas Belediye Başkanlığının 02/12/1971 tarih 2710 Yevmiye numaralı yazı ile 6785 Sayılı Kanun Gereğince Şerhi bulunmakta olup Talas Belediyesinin 30/09/2016 tarih 789 sayılı cevabi yazısında Şerhin devam ettiği ancak yapılcak satış işleminde Belediyece bir sakınca bulunmadığı belirtilmektedir.

Taşınmazın Özellikleri: Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmazın üzerinde bodrum ve zemin kattan oluşan yaklaşık alanı 172,36 m2 olan yarı betonarme yarı kargir inşa edilmiş bir yapı bulunmaktadır. Bu yapının dış cephesi sıvasız olup çatısı bulunmamaktadır. İç odalırı sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak dolabı yapılı ıslak zeminler mozaik, banyo, wc yarı mermer kaplı olup bir oda zemini tahta parke kaplıdır. İç oda kapıları ve pencereler ahşap doğramadır. Daire soba ile ısınmaktadır. Satışa konu taşınmazı çevreleyen yaklaşık 150,00 m olan küpeştesi olmayan 1,5-2 metre yüksekliğinde bahçe duvarı bulunmaktadır. Taşınmazın bahçesinde çeşitli cins ve yaşta ağaçlar bulunmaktadır." denilmektedir.

1. Satış Günü : 16/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 16/01/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Kayseri 2.Sulh Hukufk Mahkemesi Duruşma Salonu -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın 19/12/2016 gün ve14.00. İle 14.05 saatarasındaKayseri Adliyesi, 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 19/01/2017 Günü aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadar ki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 19/01/2017 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032683 ) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuzun 2016/7 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md.124/3). İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce İş bu dosya adına Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesince açılmış bulunan Kayseri Vakıfbank Merkez Şubesi (Şube Kodu :033) nezdindeki TR 6000 0150 0158 0073 0076 4972 IBAN numaralıhesabakatılımcı tarafından T.C. Kimlik veya Vergi Numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir.Sadece elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler iseTeminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Damga Vergisi, Tapu Alım Harcı gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda yazılı Taviz Bedeli, Tellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresleri bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/10/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR