Yazdır

KÜÇÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa ve üzerindeki taşınmazlar

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451765
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 29.11.2016 14:00
Muhammen Bedeli : 2080100 TL
İkinci İhale Tarihi : 29.12.2016 14:00
Dosya Numarası : 2014/6 SATIŞ
İhale Yeri : Küçükçekmece Adliyesi B Blok Hukuk Bölümü I.Bodrum Kat İcra Daireleri Koridoru Satış Masası KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2014/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri :
İstanbul İli K.Çekmece İlçesi K.Çekmece Malı. Cumhuriyet mevkii 158 parsel 799,00m2 yüzölçümlü Arsa Ana Taşınmaz Niteliğindeki taşınmaz. Bilirkişi rapoaına göre; İstanbul K.Çekmece İlçesi Kanarya Mah. Saka Kuşu Sokakta tapunun 158 parsel numarasında kayıtlı ve Saka Kuşu Sokaktan 13 dış kapı numarası alan 799m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Saka kuşu sokağa paralel cephesi 24,98mt, parsel arka cephesi 25.42mt, yola dik derinliği 32.09mt civarında olan ve tamamı 799m2 alana sahip arsa üzerinde, bodrum kat+zemin kat olmak üzere iki katlı B.A.K. Tarzda, ayrık nizamda inşa edilmiş olan 28. İ 1.1980 tarih ve 193-30 sayı ile ruhsatlı bina yer aldığı, bidayette parsel üzerinde mevcut olan ve dosyada bulunan çap ve krokilerde komşu 157 parsel sayılı taşınmaza tecavüzlü olan tek katlı yapının yıkılmış olduğu, enkazının ise kısmen parsel üzerinde bulunduğu tespit edilmiştir.Parsel üzerinde yer alan iki katlı binanın bodrum katı meskun halde, zemin katı ise kaba inşaatı tamamlanmış, tuğla duvar imalatı yapılmış durumda natamam vaziyette, zeminde 130m2 alana sahip, toplam inşaat alanı 280m2 civarında, bina üzerinde ahşap çatı ve kiremit örtülü, dış cephesi bodrum kat seviyesinde sıvalı, diğer kısımlarda tuğla duvar şeklinde, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, gelişmekte olan konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : İstanbul K.Çekmece İlçesi Kanarya Mah. Saka Kuşu Sokak No: 13 dış
kapı numarası

İmar Durumu : K.Çekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum
Bürosunun vermiş olduğu imar durum yazısına göre, K.Çekmece, Kanarya Mah. 27 pafta, 158 paselde sayılı yer; 15.12.2006-17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli K.Çekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz ayrık nizam 4 kat konut alanında, kısmende yolda kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.

Kıymeti : 2.080.100,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 29/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Küçükçekmece Adliyesi B Blok Hukuk Bölümü I.Bodrum Kat İcra Daireleri Koridoru Satış Masası KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, K.DV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2016

(İİKm.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekledir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR