Yazdır

KOZAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449041
Şehir : Adana / Kozan
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 22.12.2016 10:00
Muhammen Bedeli : 1418667 TL
İhale Yeri : Hacıuşağı Mah.Jandarma SK.No:27 Eski Belediye Binası Yanı Belediye mezat Salonu Kozan/Adana
Dosya Numarası : 2010/1346 TLMT
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
KOZAN İCRA DAİRESİ
2010/1346 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli Kozan İlçesi 338 Parsel No, Çukurköprü Mahalle/Mevkii, Faydalı Köyü, Kozan 2.Asliye Hukuk(İcra Hukuk) Mahkemesi 2016/21 Esas 2016/51 Karar sayılı bilirkişi raporuna göre taşınmazın yeri ve mevkisi Parsel üzerine kurulmuş olan mısır kurutma tesisi,İki katlı Betonarme idari bina ve Çelik konstrüksiyondan yapılmış yanları açık yarı açık ve kapalı yapılmış ve üzeri çinko ile kapatılmış depo yapılardan teşekkül etmektedir.Taşınmaz Kozan Kadirli yolu üzerinde yola sıfır cepheli olup,doğusunda DSİ sulama kanalı bulunmakta ve köy yerleşik yeri içinde kalmaktadır.parsel üzerinde hali hazır durumda,1 adet betonarme yapı olarak yapılmış iki katlı yapının ön kısmı ve 1.katı ofis olarak,diğer kısımları ise depo ve mesken kullanım amaçlı olarak yapılmış bina,2 adet yanları kapalı ve yarı kapalı üzeri çinkodan yapılmış depo yapılar ile 1 adet yanları açık profil üzeri çinko ile kapatılmış sundurmalı depo yapı ile 1 adet betonarmeden yapılmış idari bina ile 1 adet kantar tartı kulübesi ile mekanik kantar,LPG yakıt tankı ve 1 adet kule tipi mısır kurutma makine tesisleri yer almaktadır.Taşınmazın Cinsi ve Nevi:İki katlı Kargir Bina,İdari Bina Kurutma Tesisi ve Depo,Kantar ve Müştemilat olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazn (arsa) eksik ve üstün Yönleri:Çukurköprü Mevkiine Kain köy yerleşim yeri içinde bulunması,Kadirli ve Kozan gibi iki büyük ilçelerin arasında yer alması yola sıfır cepheli olması,Belediye ve diğer kamu kurumlarının genelde tüm hizmetlerinden yararlanması Yolu,suyu ve elektriğinin mevcut lması,Ulaşım sorunlarının yaşanmaması,geometrik şekli ve yüzölçümü bakımından her türlü inşaat yapımına oldukça uygun büyüklükte ve topagrafyasının düzgün olması ve çevresi ile olan bağlantıeının oldukça kolay sağlanacak konumda olması gibi hususlar taşınmazın değerini olumlu etkilerken,taşınmazın şehir merkezine biraz uzak kalması ve tapu üzerinde takyidatların bulunması taşınmazın değerini de olumsuz etkilemektedir.Taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı kargir binanın ön bölümü ofis amaçlı arka bölümü ise mesken amaçlı olarak yapılmıştır.anılan yapının ofis olarak kullanılan ön kısmı sıvalı ve boyalı gibi görünsede oldukça bakımsızdır.Taşınmazın,taban döşemeleri ile mutfak,banyo ve WC duvarları tamamen kaplamasız olup,iyi bir bakım gereklidir.Ancak bakımın yapılması içinde öncelikle sıva ve boyaların sıyırılıp yeniden boyanması gerekeceğinden dolayı davaya konu taşınmazın mevcut durumunu kaba inşaat kabul edilerek değerlendirilmiştir.Anılan yapının mesken olarak yapılan arka kısmı ise duvarları sıvasız ve boyasız,tabanları kaplamasız,bakımsız ve kullanılamayacak kadar harabe bir vaziyettedir.Davaya konu iki katlı kargir yapı;yapım sistemleri olarak betonarme kullanım biçimi mesken ve ofis amaçlı ve tahmini olarak 25 yıl önce yapılmış olduğu düşünülmektedir.Ancak iki katlı yapı yukarıda açıklanan durumları dikkate alınarak,Çevre ve şehircilik Bakanlığının Yapı maliyeti ve hizmet sınıfına göre de değerlendirildiğinde yapı 3.sınıf A grubu yapılar arasında olduğunu ve yapının yapımından kaynaklı yapım eksikliği ile kullanılan malzemelerin kalite düşüklüğünü ve yıpranmışlık durumunu dikkate alarak incelendiğinde % 60 oranında bir değer azalışı olduğu kanaatine varılmıştır.2016 yılı yapı sınıfı yaklaşık birim maliyetleri henüz yayımlanmadığı için 2015 yılı yapı sınıfı yaklaşık birim maliyeti genel endeks katsayı artışı ile hesaplam-narak 2016 yılı yapı sınıfı yaklaşık birim fiyatına dönüştürlmüştür.Kapalı depo yapı: İki katlı kargir bina ile yanları açık sundurma arasında bulunmaktadır.taşınmazın yanları tam olarak kapalı olmayan tek katlı tavanı profil üzeri çinko ile kaplanmış olup,duvarlara sıb-valı ve boyasız,taban döşemesi kaplamasız vaziyettedir.Yapının sınıfı ve Yıpranma Durumunun belirlenmesi:tek katlı yapı yapım sistemleri olarak çelik yapı,kullanım biçimi depo amaçlı ve tahmini olarak 25 yıl önce yapılmış olduğu tahmin edilmekte ancak iki katlı yapıyı yukarıdaki ilgili maddelerle açıklanan durumunu dikkate alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Maliyeti ve Hizmet sınıfına göre değerlendirildiğinde yapı 2.Sınıf B-Grubu yapılar arasında olduğu ve yapının yapımından kaynaklı yapım eksikliği ile kullanılan malzemelerin kalite düşüklüğünü ve yıpranmışlık durumunu dikkate alarak incelendiğinde % 35 oranında bir azalış olduğu kanaatine varılmıştır.Yanları açık sundurma yapı : Kapalı deponun giriş kısmında yanları açık tavanı profil üzeri çinko ile kapatılmış sundurma depo olarak inşaa edilmiştir tek katlı olan sundurma yapım sistemleri olarak çelik konstrüksiyon yapı kullanım biçimi depo amaçlı ve tahmini olarak 25 yıl önce yapılmış olduğuna kanaat getirilmiştir.iki katlı yapıyı yukarıdaki ilgili maddelerle durumunu da dikkate alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Maliyeti ve Hizmet sınıfına göre değerlendirildiğinde yapı 1.sınıf B-grubu yapılar arasında olduğu ve yapının yapımından kaynaklı yapım eksikliği ile kullanılan malzemelerin kalite düşüklüğünü ve yıpranmışlık durumunu dikkate olarak incelendiğinde % 35 oranlarında bir değer azalışı olduğu kanatine varılmıştır.İdari Bina: Yapım sistemi olarak betonarme ve kullanım amacı bakımından idari bina olarak yapılmıştır.Yapının sınıfı ve Yıpranma Durumunun Belirlenmesi tek katlı idari bina yapım sistemleri olarak betonarme karkas yapı,kullanım biçimi olarak idari bina olarak ve tahmini 25 yıl önce yapılmış olduğu kanaatine varılmıştır.Ancak iki katlı yapıyı yukarıdaki ilgili maddelerde açıklanan durumunu dikkate alarak Çevre ve şehircilik Bakanlığının Yapı maliyeti ve hizmet sınıfına göre değerlendirildiğinde yapı 3.sınıf A-grubu yapılar arasında olduğu ve yapının yapımından kaynaklı yapım eksikliği ile kullanılan malzemelerin kalite düşüklüğünü ve yıpranmışlık durumunu dikkate alarak incelendiğinde % 35 oranlarında bir değer azalışı olduğu kanaatine varılmışır. Yanları yarı açık sundurmalı depo yapı :Tek katlı yapı idari bina ile yan yana bulunmakta olup,iki tarafı kapalı diğer iki tarafı ise açık olarak inşaa edilmiş,tavanı profil üzeri çinko ile kapatılmış sundurmalı depo olarak yer almaktadır Yapının sınıfı ve yıpranma durumunun belirlenmesi : Tek katlı sundurmalı depo yapım sistemleri olarak çelik yapı yapı kullanım biçimi ise depo amaçlı tahmini olarak 25 yıl önce yapılmış olduğu anlaşılmış olup tek katlı yapıyı yukarıda ilgili maddelerde açıklanan durumunu dikkate alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı maliyeti ve Hizmet sınıfına göre değerlendirdiğinde yapının 2.sınıf A-grubu yapılar arasında olduğu yapının yapımından kaynaklı yapım eksikliği ile kullanılan malzemelerin kalite düşüklüğünü ve yıpranmışlık durumunun dikkate alarak incelendiğinde % 35 oranlarında bir değer azalışı olduğu kanaatine varılmıştır. Kantar binası :yapım sistemleri olarak betonarme karkas yapı,kullanım biçimi olarak kantar ölçüm odası olarak ve tahmini 25 yıl önce yapılmış olduğu,iki katlı yapının yukarıdaki ilgili maddelerde açıklanan durumunu dikkate alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Maliyeti ve hizmet sınıfına göre değerlendirildiğinde yapı 3.sınıf A-grubu yapılar arasında olduğu ve yapının yapımından kaynaklı yapım eksikliği ile kullanılan malzemelerin kalite düşüklüğünü ve yıpranmışlık durumunu dikkate alarak incelendiğinde % 35 oranlarında bir değer azalışı olduğu kanaatine varılmıştır.Tesiste bulunan makina techizatlar : İşyerinde 500 ton/24 saat kapasiteli Komple Mısır kurutma tesisi mevcuttur.tesis % 25 rutubetli mısır tanelerini % 15 neme indirmektedir.Yapılan tespitte tesisin çalışmaya hazır durumda olduğu kanaati mevcuttur.İş yerinde Isı san Marka 26 M3 kapasiteli LPG tankı ve ekipmanları mevcut olup,Bakımsız halde olduğu tespit edilmiştir.İşyerinde Medeni Baskül Firmasının üretimi olan 60 tonluk Elektronik Kantar mevcuttur kantar çalışır durumdadır.
Adresi : Adana İl, Kozan İlçe, 338 Parsel No, Çukurköprü
Yüzölçümü : 4.420, m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 1.418.667,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/12/2016 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 20/01/2017 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Hacıuşağı Mah.Jandarma SK.No:27 Eski Belediye Binası Yanı Belediye mezat Salonu Kozan/Adana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1346 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2016


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR