Yazdır

İZMİR KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık; Aksoy Mahallesi'nde taşınmaz.

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448717
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 290000 TL
İlk İhale Tarihi : 08.12.2016 10:30
İkinci İhale Tarihi : 27.12.2016 10:30
Dosya Numarası : 2016/414
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ
2016/414 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Aksoy Mah, 62 Cilt, 6053 Sayfa, 9374Ada, 13 Parselde kayıtlı, 512,00 m² Yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği "5 KATLI BETONRME APARTMAN" olan, Zemin Kat, 19 Giriş, 1 Nolu Bağımsız Bölümdeki, 64/1024 Arsa Pay/Paydalı, Bağımsız Bölüm Niteliği "MESKEN" olan taşınmaz.Tam Hisseli. Adresi: 1775/4 Sokak, No: 19, Kaan Apt. K:Z, D:1 Karşıyaka / İZMİR
İmar Durumu : Karşıyaka İlçesi, Aksoy Mahallesi 411 plan, 9374 ada, 13 nolu parsel sayılı gayrimenkul, 3m komşu bahçe mesafeli, 22.00m bina derinliğinden 3.00m arka bahçe mesafesine bağlanacak şekilde inşaata uygun, Blok Nizam, 5 katlı konut adasına isabet etmektedir.
Hali Hazır Durumu : Daire; 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc, 1 antre, 1 hol ve 2 balkon dan oluşmaktadır. Yapı sınıfı 3/B dir. Planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre net kullanım alanı 90,69m², brüt kullanım alanı 113,00m² dir. Daire bina girişine göre sağ tarafta kalmaktadır. Dairenin giriş kapısı dekoratif çelik kapıdır. Daire doğalgazlıdır. Dış Pencere doğramaları pvc çift cam, iç kapı doğramaları ahşap kapıdır. Salon ve odaların yer döşemeleri ahşap parke kaplıdır. Daire duvarları sıvalı üzeri plastik badana boyalıdır. Giriş holü, antre ve mutfak yer döşemeleri seramik kaplıdır. Mutfak, mermer banko alt ve üst asma ahşap dolapları mevcuttur. Banyoda duş yeri+kabini, lavabosu ve klozeti mevcut, yer döşemesi seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Klozet ve lavabosu mevcut yerler seramik duvarları fayans kaplıdır. 1 odası ve mutfak ışıklığa bakmaktadır. Daire kuzey ve güney olmak üzere iki cephelidir. Bina 26-11-1986 tarihinde ruhsatlıdır. 30 yıllık bir binadır. 21-30 yıllık betonarme binaların yıpranmasına göre aşınma payı %25 dir. Dairenin arsa payı 512,00m² x 64/1024 = 32,00m² dir. Daire; Cemal Gürsel Caddesine 160m, Deniz kenarına 240m, Girne Bulvarına 280m, yürüme mesafesindedir.
Kıymeti : 290.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : - Karşıyaka Tapu Müdürlüğünün 14/05/1949 tarih ve 3572 Yevmiye sayılı İrtifak : Dere üzeri kapatılarak yağmur, su ve sellerin geçme hakkı (Başlama Tarih : 14/05/1949 Bitiş Tarih: 14/05/1949)
- Karşıyaka Tapu Müdürlüğünün 09/11/1971 tarih ve 5626 Yevmiye sayılı İrtifak (AT): Lehine 75 parsel aleyhine 74 parselin önündeki yol açılıncaya kadar muvakkat geçit hakkı var. (Başlama Tarih : 09/11/1971)
1. Satış Günü : 02/12/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Karşıyaka 3. İcra Dairesi, Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C K:3 Karşıyaka / İZMİR

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C K:3 Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/414 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere,
Tebliğ ve ilan olunur. 10/10/2016(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR