Yazdır

ESKİŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 805 m2 6 katlı hastane

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450061
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 07.12.2016 14:00
Muhammen Bedeli : 14750000 TL
İcra Birimi : T.C. ESKİŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ
İkinci İhale Tarihi : 12.01.2017 14:00
Dosya Numarası : 2016/381 ESAS
İhale Yeri : Eskişehir Adalet Sarayı Alt Zemin Kat 2 Nolu İhale Masası - Eskişehir Adalet Sarayı MERKEZ / ESKİŞEHİR
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ESKİŞEHİR

2. İCRA DAİRESİ

2016/381 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, 13341 Ada No, 1 Parsel No, Akarbaşı mah. harmanyeri mevkii Mahalle/Mevkii,bahçeli 6 katlı hastahane binası niteliğinde , İnşaat betonarme karkas sistemde yapılmıştır. Bina inşaat ruhsatının alındığı tarihte uygulanan deprem bölgelerindeki yapılar yönetmeliğine uygun yapılmıştır. Projede beton olarak B225 Betonu kullanıldığı, projede radye temel ve bodrum katta bina çevresinin perde beton olduğu anlaşılmaktadır. Katlar arası ulaşımın sağlandığı merdivenler ve kat sahanlıkları mermer kaplanmıştır. Merdiven korkulukları alüminyum profillerle yapılmıştır. Binada personel, hasta asansörleri mevcuttur. Binada yangın merdiveni mevcut olup Yangın merdiveni demir doğrama yapılmış ve üzeri yanmaz özel malzeme ile kaplanmıştır.

Bina Dış cephe gazbeton malzeme üzeri betopan ile yalıtımlı olarak yapılmıştır. Çatı demir profil doğramadan yapılmış ve üzeri galvanizli saç ile kaplanmıştır. Çatıda camyünü ile ısı yalıtımı yapılmıştır.

Hasta odalarında Sıplit tipi klimalarla soğutma yapılmaktadır. 4 ve 5 kattaki Ameliyat odaları ve yoğun bakım odaları özel klima santrali ile ısıtılmakta ve soğutulmaktadır. Bina ısıtma sistemi olarak; doğalgazlı kalorifer tesisatı bulunmaktadır. Binada panel radyatöreler kullanılmıştır. Kazan dairesi bodrum kattadır.

Hastane içindeki kullanım suyu için arıtma tesisatı mevcuttur. Bodrum katta bulunan 5 tonluk su tankı içme suyu depolamak, 5 tonluk ikinci tank ise arıtılmış su depolamak için kullanılmaktadır.

Binada 775 kw/h kapasiteli jeneratör mevcuttur. Acil Servis girişinde yer almaktadır.

Bina çevre ve şehircilik bakanlığınca yayınlanan inşaat m2 maliyetlerini gösterir cetvele göre V sınıf B gurubu yapılardandır. Binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının % 15 olduğu kanaatine varılmıştır.Taşınmazın bulunduğu 13341 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli imar planında hastane alanına isabet etmektedir H:17,60 m uygulaması bulunmaktadır. Taşınmaz arsa üzerine ilk yapı ruhsatı 19.08.1994 tarih ve 226 numarası ile tanzim edilmiştir. Bu ruhsata göre toplan inşaat alanı 5006,00 m2 dir. Hastane eki için 02.09.2005 tarih ve 11000 numaralı inşaat ruhsatı tanzim edilmiştir. Bu ruhsata göre ilave inşaat alanı 342,00 M2 dir. Hastane binası için 10.12.2002 tarihli yapı kullanım izin belgesi (iskan ruhsatı) tanzim edilmiştir. Yapı kullanım izin belgesinde kullanıma uygun olan 5006,00 m2 dir. işbu taşınmaz bodrum kat,zeminkat, 5 normal kat ve çatı katı ile kafeterya olarak kullanılan müstemilattan oluşmaktadır. Binanın toplam kullanım alanı 5.348,00 m2 dir.

Binanın kullanımı ve yapısal özellikleri;

Bodrum kat; Bina bodrum katı yol seviyesinden aşağıda (-2,91 kotunda) inşa edilmiştir. Bodrum katta kazan dairesi, elektrik pano odası, morg, sığınak, kan alma, laboratuvar, MR kontrol ve MR odası Kan transfüzyon merkezi, ibadethane, UPS kemik Dansitometri, Bay ve bayan WC, kompresyon ve aspresyon ünitesi, tomografi odası, röntgen odası, karanlık oda, depo ve mamoğrafi odası, danışma, hasta bekleme koridoru mevcuttur. Röntgen, tomografi, gibi radyasyona maruz odaların kapısı, duvarları ve tavanları kurşun kaplanarak radyasyonun dışarıya sızmaması için önlem alınmıştır. WC lerin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Laboratuarların duvarları seramik kaplanmıştır. Diğer duvarlar plastik esaslı malzeme ile boyanmıştır. Bodrum katta zeminlerin bir kısmı PVC esaslı malzeme ile kaplanmış bir kısmı ise seramik kaplanmıştır. Bodrum kattaki mahallere asma tavan yapılmıştır. Kapıları mahallerin kullanım amacına uygun malzemeler ile yapılmıştır. Pencereleri ise demir doğrama yapılmıştır. Bodrum katta depo, kompresör odası aspirasyon odasında tadilat yapılmış ayrıca sonuç verme odası ile kemik ölçüm odası birleştirilerek eczane olarak kullanılmaktadır.

Zemin kat: Binaya giriş zemin kattan yapılmakta olup ana giriş ve acil giriş kapıları otomatik açılır kapanır olarak alüminyum doğramadan yapılmıştır. Zemin katta giriş holü hasta kabulde işlemlerin yapıldığı banko, danışma, hasta bekleme mahalli, bay ve bayan WC rehabilitasyon ve egzersiz salonu, 8 adet FTR kabini, 5 adet poliklinik odası, alçı odası, acil müşahede odası, acil hasta kabul, acil müdahale odası, acil poliklinik odası, nöbetçi doktor odası, Tıbbi gaz odası ve acil servis girişi mevcuttur. Zemin katta kapıları ahşap mobilya kapı, pencereleri PVC doğrama ve camlar ısıcam yapılmıştır. WC lerin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Zemin kat tavanları asma tavan yapılmıştır. Zemin kat yer döşemesi seramik kaplanmıştır.

1. kat poliklinik katı olup zeminler heterojen antistatik PVC kaplanmış, pencereler PVC doğrama kapılar mobilya kapı yapılmıştır. 1. Katın tavanları asma tavan yapılmış duvarlar sıva üzeri plastik esaslı malzeme ile boyanmıştır. Bay ve bayan WC duvarları ve zeminleri seramik kaplanmıştır. Kata danışma bankosu, göz muayene odası, görme alanı, kornea tomografisi, Argon Lazer Odası, emzirme odaları, EEG –EMG odası, elektro pano odası, endoskopi bekleme odası koridor ve poliklinik odaları mevcuttur. Birinci katta projede Görme alanı ve göz muayene odası olarak belirtilen; 110-109-108 no’lu odalar güzellik merkezine dönüştürülmüştür. 115 no’lu oda Ozon tedavi ünitesi olarak kullanılmaktadır. Kat planında görülen odaların kullanım amacının değiştirildiği görülmüştür.

2. Kat zeminlerin bir kısmı seramik bir kısmı ise kulanım amacına uygun olarak bakteriostatik antistatik PVC kaplanmıştır. Tavanlarda asma tavan yapılmıştır. Duvarlar sıva üzeri plastik esaslı malzeme ile boyanmıştır. Kapıları mahallerin kullanım özelliğine göre ahşap mobilya kapı ve radyasyon yayılması muhtemel odalarda kurşun kaplı olarak yapılmıştır. Pencereleri PVC doğrama yapılmıştır. ikinci katta; koridor, danışma bankosu poliklinik, hasta bekleme koridoru, sistoskopi odası, EKG odası, Odyemetri odası, Anjiyografi odası, anjiyo gözlem odası, efor odası, Kadın doğum giriş ve hazırlık holü, doğumhane, 4D USG odası, EKG+SFT odası, bay ve bayan WC’ler mevcuttur. Kat planına göre uygulamada bazı mahallerin kullanım amacı değiştirilmiştir. Anjiyo ve WC VİP salonuna çevrilmiş, Hemşire ilaç hazırlama bölümü WC olarak yapılmış, İlaç hazırlama bölümü Anjiyo giriş koridoruna alınmış, EKG odası UPS odasına dönüştürülmüş, bazı odalar ise poliklinik olarak kullanmaktadır.

3. Kat hasta yatış odaları katı olup bu katta 14 adet hasta odası, 3 adet özel hasta odası, mevcuttur. Özel hasta odalarında banyo mevcut olup içinde duşakabin, lavabo ve klozet bulunmaktadır. Üçüncü katta bay ve bayan WC ler mevcut olup WC ve banyoların zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Katta ayrıca ilaç hazırlama odası, hemşire odası, bilgi işlem odası, hasta yatış odası ve eczane mevcuttur. Katta zeminler bakteriostatik antistatik PVC kaplanmış, duvarları plastik esaslı malzeme ile boyanmış durumdadır. Kapıları ahşap doğrama, pencerleri PVC doğrama yapılmıştır.

4. Kat zeminler bakteriostatik antistatik PVC kaplanmıştır. Kapılar ahşap mobilya kapı, pencereler PVC doğrama duvarlar sıva üzeri boyalı olup tavanlara asma tavan yapılmış ve ışıklandırma sensörlü hale getirilmiştir. Bu katta doğumhane, travay odası, depo, doktor odası, pano odası, yeni doğan yoğun bakım odası, 13 adet hasta odası emzirme odası, koridor bay ve bayan WC mevcuttur. Bazı kapılar alüminyum doğrama ve otomotik açılırlı yapılmıştır. Katta plana göre bazı değişiklikler yapılmıştır. Doktor dinlenme ve Pano odası, Cerrahi Müdahale Odası olarak, Müdahale Odası ise Endoskopi Odası olarak kullanılmaktadır.


5. Kat zeminler bakteriostatik antistatik PVC kaplanmıştır.Tavanlar asma tavan yapılmıştır. Kapıları ahşap mobilya kapı ve 11adet otomatik açılır alüminyum kapı mevcuttur. Katta pencereler PVC doğrama yapılmıştır. Katta anestezi doktor odası, koroner yoğun bakım servisi, kvc yoğun bakım, izolasyon odası, temizlik odası, 4 adet ameliyathane, tıbbi depo, atık odası, santral odası, dinlenme odası bay ve bayan soyunma odaları, bay ve bayan WC ler, excimer laser odası mevcuttur.

Çatı Kat Bina çatı katında zeminler seramik kaplanmıştır. Duvarlar plastik boya yapılmış kapılar ahşap doğrama ve pencereler PVC doğrama yapılmıştır. Binanın çatı katkında yönetici asistanı odası, genel müdür odası, başhekim odası, biyomedikal odası, başhemşire odası, temizlik odası, enjeksiyon hemşire odası, iş güvenlik uzmanı odası ve arşiv, personel soyunma odası elektrik pano odası, koridor, mutfak ve yemekhane, bulaşıkhane, bilgi işlem odası, depo, telefon ve klima santrali bay ve bayan WC mevcuttur. Asansör makine dairesi de çatı katında bulunmaktadır. WC zemin ve duvarları seramik kaplanmıştır.

Yüzölçümü : 805,19 m2

Arsa Payı : tam

Kıymeti : 14.750.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4./r Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 07/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 12/01/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Eskişehir Adalet Sarayı Alt Zemin Kat 2 Nolu İhale Masası - Eskişehir Adalet Sarayı MERKEZ / ESKİŞEHİR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. ayrıca borçlulara yahut taraflara çıkartılacak tebligatın iade edilmesi halinde gazete ilanı ile tebliğ edilmiş sayılacaktır.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/381 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/10/2016Zafer AYDINOĞLU

İcra Müdür Yardımcısı

39037

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR