Yazdır

BURSA 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453444
İlan tarihi : 15.10.2016
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAYAT 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Dosya Numarası : 2016/3968
Tebligat Konusu : Düzeltme
Tebligat Muhatabı : Kamuoyu
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

T.C. BURSA 19. İCRA DAİRESİ

2016/3968 ESAS
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzün yukarıda numarası belirtilen dosyasından. 25.08.2016 tarihli BURSA HAYAT Gazetesinde, 00419751 basın ilan numarası ile yayınlanan satış ilanında, satışa çıkarılan taşınmazın KDV oranı %18 olarak belirtilmiştir. Ancak konut teslimlerine ilişkin vergi oranlarına geçici olarak değişiklik getiren, 08.09.2016 tarih. 29825 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan değişikliğe göre, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın I. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına (%18) tabi konutların 31.03.2017 tarihine kadar teslimlerinde, (%8) vergi oranı ululanacağından" KDV oranının %8 olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. İİK'nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanına ilişkin düzeltme ilanı. Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 14.10.2016