ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ'ye ait taşınmazlar ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00454417
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETTE 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETTE 21.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Kargir Ev ve Bağ
İhale Tarihi
:
02.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
(Kiralama)

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz mal 3 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve “DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” hükümlerine göre “Açık Teklif” usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3- İhaleye katılacak olanlar, "Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi"ni Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde 01.11.2016 tarihi saat 15.00’e kadar 100,00 TL bedel karşılığında alabilirler.

4- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 5. Maddesine göre istenen belgelerden:

a) İkametgah ilmühaberinin ibraz edilmesi,
b) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi (Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Vakıflar Bankası Adana Şubesi TR 680001500158007302994179 DSİ 6. Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılması veya aynı kanunun 26/b Maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması) gerekmektedir.
c) İhaleye iştirak edecek tüzel kişiler (şirketler) için yukarıda belirtilen (b) maddesi ile birlikte tüzel kişiliğin sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekaletname, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya sair resmi makamlardan tüzelkişiliğin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

5- İsteklilerin ihale gün ve saatinde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda İhale Komisyonu Başkanlığı’na istenen belgeler ve kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir.

İli İlçesi Köyü/
Mah.
Ada Parsel Cinsi Alanı
( m2 )
Toplam
DSİ
Hissesi
Tahmin Edilen
Yıllık bedeli(TL)
(KDV Hariç)
Geçici
Teminatı
(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
Adana Seyhan Döşeme 1272 16 Kargir Ev ve Bağ 5.821 Tam 64.031,00 TL 2.000,00 TL 02.11.2016 10.00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR