YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yüreğir/Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı bina ihale ile kiraya verilecektir

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İki Katlı Atıl Vaziyette Bina(zemin+birinci kat:220m2) tek katlı bina:47 m2
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yüreğir İlçe Belediyesi İhale Solununda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1 -Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Cumhuriyet (19 Mayıs) Mahallesi 1893 ada 4 ve 5 parseller üzerinde bulunan taşınmazın (İki Katlı Atıl Vaziyette Bina zemin+birinci kat:220m2 tek katlı bina:47 m2) Belediyemize gelir sağlaması için 2886 sayılı D.İ.K ‘in 35/a maddesi gereği kapalı zarf usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- Kiraya verilecek olan taşınmazların dökümü

S.N MAHALLE ADRES CİNSİ ADA/PARSEL MUH. BEDEL
(YILLIK) TL
GEÇİCİ
TEMİNAT TL
TARİH SAAT
1 Cumhuriyet (19 Mayıs) 19 Mayıs Mahallesi 1062 sokak no:55 İki Katlı Atıl Vaziyette Bina(zemin+birinci kat:220m2) tek katlı bina:47 m2 1893 Ada 4 ve 5 Parseller 4.500,00 135,00 26.03.2019 09:30:00


3- Mülkiyeti Belediyemize ait Adana İli Yüreğir İlçesi Cumhuriyet (19 Mayıs) Mahallesi 1893 ada 4 ve 5 parseller üzerinde bulunan taşınmazın kira süresi 3 (Üç)Yıldır.
4- İhale Belediye İhale salonunda yapılacaktır.
5-İhale ile ilgili Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden 150.00TL ile temin edilir.
6- İhaleye katılmak isteyen taliplerin tekliflerini ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar müdürlüğüne veya İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
7- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER
Gerçek Kişiler :

  1. Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
  2. Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
  3. Temsil durumunda vekaletname aslı

Tüzel Kişiler :

  1. Ticaret sicil tasdiknamesi
  2. Yetki Belgesi
  3. Yönetim Kurulu kararı
  4. Tüzel Kişiliği temsil eden kişilerden vekaletname aslı
  5. İstekli ortak girişim ise Ortaklık Beyannamesi veya Ortaklık Sözleşmesi

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Posta yapılan göndermelerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR