YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yıldırım Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecektir

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Siteler Mahallesi B1. Sokak No:3 adresinde konuşlu 23 m2 olan ahşap binanın dernek yeri olarak, Esenevler Mahallesi Edebali Sokak No: 43 adresinde konuşlu 20 m2 büfenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

1- Siteler Mahallesi B1. Sokak No:3 adresinde konuşlu 23 m2 olan ahşap binanın dernek yeri olarak 3 yıl süreyle kiraya verilmesi,

Tahmini bedeli Aylık 250,00-TL (KDV Dahil)
Geçici teminatı 270,00-TL
İhale tarih ve saati 06/08/2019 Salı günü saat 14:10

2- Esenevler Mahallesi Edebali Sokak No: 43 adresinde konuşlu 20 m2 büfenin 3 yıl süreyle kiraya verilmesi,

Tahmini bedeli Aylık 900,00-TL (KDV Dahil)
Geçici teminatı 972,00-TL
İhale tarih ve saati 06/08/2019 Salı günü saat 14:20


İhaleler, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.
Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

A) İSTEKLİ GERÇEK (ŞAHIS) KİŞİ İSE;
a) Kanuni ikametgâh
b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname
c) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname
d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

B) İSTEKLİ TÜZEL (ŞİRKET) KİŞİLİK İSE;
a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname
c) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
d) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname

Yukarıda istenilen belgeler Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.
* Bu ihale ilanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr) ‘de görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR