İZMİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yelki mahallesinde tek katlı yığma bina icradan satılıktır

İZMİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891396
Şehir : İzmir / Güzelbahçe
Semt-Mahalle : YELKİ MAH. / GÜZELBAHÇE
Kat Sayısı : 1
: 99
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3766 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
231,627 TL
Birinci Satış Günü
:
10.12.2018 09:35
İkinci Satış Günü
:
14.01.2019 09:35
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
3. İCRA DAİRESİ
2017/3766 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Köyü Mahallesi, 459 ada, 5 parsel, 907,75m2arsadır. Taşınmazın 125/908 hissesi Borçlu adına kayıtlıdır. Mevcutta da 1 katlı yığma evdir. Taşınmazın adresi; 2185 sokak, No:34/1 dir. Taşınmaz bina 99,10m2 brüt alanlıdır. 1 katlı yığma bina, Salon ve salona açılan 2 oda, mutfak ve mutfağın içerisinden geçilen, banyo+wc den ibarettir. Duvarları sıvalı üzeri plastik badana boyalıdır. Mutfakta mermer banko alt ve üst asma ahşap dolapları mevcuttur. Banyosunda, duş yeri lavabosu ve klozeti mevcut, yer döşemeleri seramik duvarları 8 sıra fayans kaplıdır. İç kapıları ahşap, pencere doğramaları pvc doğramadır. Çatısı mevcut, çatı örtüsü kiremittir. yaklaşık 25m2 bahçesi mevcuttur. Parsel içerisinde B ile gösterilen İzmir Üç boyutlu kent rehberi üzerinden ölçülen 80,46m2 brüt taban alanlı 3 katlı bina ile, Parsel içerisinde C ile gösterilen İzmir Üç boyutlu kent rehberi üzerinden ölçülen 85,91m2 brüt taban alanlı 3 katlı bina mevcuttur. Binalar kapalı ve kilitlidir.
Parsel hisseli parsel olduğundan 459 ada, 5 parsel içerisindeki tüm ruhsatsız yapılar ayrılamaz olduklarından, arsasıyla birlikte değerlendirilerek hisse payına göre değerlendirilecektir.
Adresi : 2185 Sk No:34/1 Güzelbahçe / İzmir Güzelbahçe / İZMİR
Yüzölçümü : 907,75 m2
Arsa Payı :Kaydındaki gibidir.
İmar Durumu : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 18A-2A pafta, 459 ada, 5 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Ayrık Nizam 3 Katlı konut adasına isabet etmektedir. Parseli kapsayan Güzelbahçe-Yelki 65 no'lu parselasyon planı, T.C. İzmir 4. İdare Mahkemesinin 13.07.2017 gün, E:2015/1024 ve K:2017/1293 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Kıymeti : 231.627,82 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : MUHDESAT BİLGİSİ : Bir zeytin ağacı YELKİ KÖYÜ tüzel kişiliğine aittir.

1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 09:35 - 09:45 arası
2. Satış Günü : 14/01/2019 günü 09:35 - 09:45 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYE DE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı iletişim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Satılacak gayrimenkûl ipotekten kaynaklı olması halinde 6183 sayılı Kanunun 21. Maddesi hükmünce ipotekten artan miktar olması durumunda Esas İcra Dairesi tarafından ödenecektir. )
3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.
8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3766 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR