SİNOP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop Gelincik Mahallesi'nde icradan satılık 4 katlı bina

SİNOP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00886269
Şehir : Sinop / Merkez
Semt-Mahalle : GELİNCİK MAH. / SİNOP
Kat Sayısı : 4
Bir Kattaki Daire : 2
Isıtma : Soba
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/191 Talimat
Muhammen Bedeli
:
712316 TL
Birinci Satış Günü
:
26.12.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
22.01.2019 14:00
Satış Yeri
:
Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez/Sinop

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SİNOP İCRA DAİRESİ
2017/191 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı;Sinop ili Merkez ilçesi Gelincik Mahallesi 215 Ada, 8 parsel, 347,05 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmazdır. Her ne kadar tapuda ana taşınmaz niteliği "Arsa" olarak belirtilmişse de, yapılan tespitlerde taşınmaz üzerinde tamamı mesken olarak kullanılan 4 katlı çift daireli bir apartman bulunmaktadır. Kat irtifakı kurulmadığından, cins tashihi yapılmamış ve bağımsız bölümlerin ayrı ayrı mülkiyet tapuları alınmadığından, kayıtlarda bina görülmemektedir.Yapının uzun yıllardır mesken olarak kullanıldığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Konumu Özellikleri ve Çevresi ;Taşınmaz üzerinde; Sinop Belediyesince betonarme olarak inşa edilmiş bodrum+zemin+1.kat + 2. Kat olmak üzere 4 katlı yapıda toplam 680,00 m2 için 05/07/1979 tarihinde 49/9 sayılı ruhsat düzenlenmiştir. Bağımsız bölümler için yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. Sinop Belediyesince 13/08/1991 tarihli projesine göre Bodrum kat zeminde 9.00 n*19.00 m=171.00 m2 zemin kat 171 m2, 1. Kat 10.00 n*21,60 m=216.00 m2 ve 2. Kat 216.00 m2 olmak üzere Toplam (2*171.000+2*216.00 m2=774,00 m2) 774.00 m2 olarak belirlenmiştir.
Sinop Belediyesince 13/08/1991 tarihli projesine göre Bodrum Kat yol cephesine bakan 1 nolu daire (Antre,salon,sandık odası, mutfak, hol, yatak odası 1, yatak odası 2, WC,Banyo) Arka bahçeye bakan 2 nolu daire (Antre, Misafir odası, mutfak, yatak odası 1, yatak odası 2, WC, Banyo) ve merdiven - sahanlık Zemin Kat yol cephesine bakan 3 nolu daire (Antre,salon,sandık odası, mutfak, hol, yatak odası 1, yatak odası 2, WC,Banyo) Arka bahçeye bakan 4 nolu daire (Antre, Misafir odası, mutfak, yatak odası 1, yatak odası 2, 1, Yatak odası 3,WC, Banyo) ve merdiven - sahanlık
1. Katta yol cephesine bakan 5 nolu daire(Antre,salon+balkon,mutfak hol, yatak odası 1, yatak odası 2, yatak odası 3+ balkon,WC,Banyo) Arka bahçeye bakan 6 nolu daire (Antre, salon+balkon, mutfak, yatak odası 1, yatak odası 2,1, Yatak odası 3+Balkon, WC, Banyo) ve Merdiven - Sahanlık
2. Katta yol cephesine bakan 7 nolu daire(Antre,salon+balkon,mutfak hol, yatak odası 1, yatak odası 2, yatak odası 3+ balkon+WC,Banyo) Arka bahçeye bakan 8 nolu daire (Antre, salon+balkon mutfak, yatak odası 1, yatak odası 2, Yatak odası 3 + Balkon, WC, Banyo) ve , Merdiven - Sahanlık Olarak projelendirilmiştir.
Yapı sıvalı ve boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğrama, merdiven ve sahanlıkları, duvar kaplamaları sıvalı ve boyalı döşeme kaplamaları mozaiktir. Kapılar ahşap, pencereler PVC + ahşap doğramadır. Soba ile ısıtılmaktadır.
Parsel İl Merkezine kuş bakışı yaklaşık 1,750 m. Mesafededir. Gelincik İ.Ö. Okuluna 50 m. Kapalı pazar yerine 130m., Orman İşletme Müdürlüğü'ne 250 m. Mesafededir. Taşınmaz yapı 3. Sınıf A grubu yapılardan konutlar sınıfındadır.
Adresi : Gelincik Mahallesi Acar Sokak No:13 Merkez Sinop tur.
İmar Durumu : Blok Nizam 5 kata tahsisli TAKS 0,40 , KAKS 2,00 olarak konut bölgesinde kaldığı belirtilmektedir. Acar Sokakta Yola Cephelidir. Belediye imar planı sınırları içerisinde yer almakta olup, Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Taşınmaz 1979 yılında betonarme olarak inşa edilmiştir.
Kıymeti : Bilirkişi raporunda Arsa değeri 347.050,00 TL, Yapı Değeri: 365.266,08 TL olmak üzere Toplam :712.316,08 TL olduğu belirtilmiştir. (Taşınmaz Sinop İcra Hukuk Mahkemesinin 21/03/2018 tarihli 2017/81 Esas ve 2018/20 Karar sayılı kararı ile kesinleşen değerdir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz üzerinde Bozacı Sultan Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 03/01/1994-4 tarih ve yevmiyeli Şerhi bulunmaktadır.
Beyan; 3. Derece Arkeolojik Sit alanı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.
TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN 3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI, KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞIDIR. KALDIRILAMAZ ŞERHİ MEVCUTTUR.
1. Satış Günü : 26/12/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 22/01/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez/Sinop

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/191 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2018 S
ATIS ILANININ TEBLIGI (IIK. 127. Md.)
***İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen teblig olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR