SINDIRGI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sındırgı/Kocakonak Mahallesi'nde binalar icradan satılıktır (çoklu satış)

SINDIRGI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926351
Şehir : Balıkesir / Sındırgı
Semt-Mahalle : KOCAKONAK MAH. / SINDIRGI
Kat Sayısı : 3
Bir Kattaki Daire : 1
Isıtma : Kalorifer
: 123
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/73 talimat
Muhammen Bedeli
:
422620 TL
Birinci Satış Günü
:
27.02.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
27.03.2019 11:00
Satış Yeri
:
Sındırgı Belediye Başkanlığı mezat salonu ( Camicedit mah. Atatürk Cad. No:5 kat:1 Sındırgı noterliği katı )

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SINDIRGI
İCRA DAİRESİ
2017/73 TALİMAT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapukaydı :Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Kocakonak Mahallesi , Köy içi mevki 686 Parsel nolu 670,28m2 Yüz Ölçümlü taşınmaz
Özellikleri : Yola cephesi vardır. Akhisar caddesine mesafesi yaklaşık 50mdir.Sındırgı Şehir Merkezine mesafesi yaklaşık 1330 m dir. Taşınmazın bulunduğu yerde alt yapı mevcut olup belediye hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmazın üzerinde bir adet 3 katlı bina ve bir adet 2 katlı bina, müştemilatlar ve kuruluk bulunmaktadır.
Üç katlı bina: Dış cephe sıvası, boyası, çatısı ve çatı kaplaması yapılmıştır. Balkonları hariç her katın alanı yaklaşık 123,56 m2 dir. Kaloriferlidir. Binanın yıpranma oranı %25 olarak belirlenmiştir. Zemin katın iki ayrı girişi bulunmakta olup, kısmen konut, kısmen de depo olarak kullanılmaktadır. İç cephesi sıvalı ve boyalıdır. Kapı ve pencereleri takılıdır. Elektrik ve su tesisatı vardır. Birinci kat tek daire olup konuttur. İç cephesi sıvalı ve boyalıdır. Kapı ve pencereleri takılıdır. Elektrik ve su tesisatı vardır. İkinci kat tek daire olup konuttur. Teras ve balkonu kapatılmıştır. İç cephesi sıvalı ve boyalıdır. Kapı ve pencereleri takılıdır. Elektrik ve su tesisatı vardır.
İki katlı bina: Dış cephe sıvası, boyası, çatısı ve çatı kaplaması yapılmıştır. Balkonları ve merdivenleri hariç her katın alanı yaklaşık 91,30 m2dir. Binanın yıpranma oranı %32 olarak belirlenmiştir.Bina kapalı olduğundan içine girilememiş olup, keşif anında verilen bilgiye göre zemin ve birinci katında konut olan birer daire bulunduğu, iç cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, pencereleri takılı olup, kapılarının takılı olduğu, elektrik ve su tesisatının mevcut olduğu bildirilmiştir.
İmar Durumu : Sındırgı Belediyesinin 03.05.2017 tarih ve 1621 sayılı yazısında , Kocakonak Mahallesi, 686 parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kentsel gelişim alanında kalmaktadır.inşaat ruhsatı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 379.173,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 27/02/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Sındırgı Belediye Başkanlığı mezat salonu ( Camicedit mah. Atatürk Cad. No:5 kat:1 Sındırgı noterliği katı )

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapukaydı :Balıkesir İli Sındırgı İlçesi Kocakonak Mahallesi , Köy içi mevki 107 Parsel nolu 1.972,00m2 Yüz Ölçümlü taşınmaz
Özellikleri : Bina kapalı olduğundan içine girilememiş olup, keşif anında verilen bilgiye göre zemin katında halı teşhiri yapıldığı ve büro bölümünün bulunduğu, birinci katında halı bakım onarım işleri yapıldığı, her iki katında iç cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, pencereleri takılı olup, kapılarının takılı olduğu, elektrik ve su tesisatının mevcut olduğu bildirilmiştir
İki katlı bina (b): Dış cephe sıvası ve boyası yapılmıştır. Her katın alanı yaklaşık 198,50 m2dir. Binanın yıpranma oranı %32 olarak belirlenmiştir. Bina kapalı olduğundan içine girilememiş olup, keşif anında verilen bilgiye göre zemin katında halı kurutma ve kırkım işlerinin yapıldığı, birinci katında halı kurutma işlerinin yapıldığı ve bekçi lojmanı bölümü olduğu, her iki katında iç cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, pencereleri takılı olup, kapılarının takılı olduğu, elektrik ve su tesisatının mevcut olduğu bildirilmiştir.
Tek katlı bina (b): Dış cephe sıvası ve boyası yapılmıştır. Alanı yaklaşık 101,10 m2dir. Çatı kaplaması kısmen eksiktir. Binanın yıpranma oranı %32 olarak belirlenmiştir. Bina kapalı olduğundan içine girilememiş olup, keşif anında verilen bilgiye göre bu binada halı kurutma işlerinin yapıldığı, iç cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, pencereleri takılı olup, kapılarının takılı olduğu, elektrik tesisatının mevcut olduğu bildirilmiştir.
Müştemilatlar: Taşınmazın üzerindeki müştemilatların toplam alanı yaklaşık 33,42 m2dir. Yıpranma oranı %40, değerlendirildiği yapı sınıfına göre gerçekleşme oranı %90 olarak belirlenmiştir. Bir tanesi depo, diğeri hayvan barınağı ve kısmen de kümestir.
İmar Durumu : Sındırgı Belediyesinin 03.05.2017 tarih ve 1621 sayılı yazısında Kocakonak Mahallesi, 107 parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Kentsel gelişim alanında kalmaktadır.inşaat ruhsatı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 422.620,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 27/02/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 27/03/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Sındırgı Belediye Başkanlığı mezat salonu ( Camicedit mah. Atatürk cad. No:5 kat:1 Sındırgı Noterliği katı )

SATIŞ ŞARTLARI:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50' sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50' sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır.
Satışa Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların muhammen bedelin % 20' si oranında nakit teminat göstermeleri lazımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
Ayrıca açık artırmaya diğer katılacakların da muhammen bedelin % 20' si oranında Türk Lirası peşin para yada eş değerde Milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır.
3- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/73 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR