SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Silivri\Gümüşyaka'da 1.580 m² tarla ve üzerindeki taşınmaz icradan satılıktır (çoklu satış)

SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01073489
Şehir : İstanbul / Silivri
Semt-Mahalle : GÜMÜŞYAKA MAH. / GÜMÜŞYAKA
: 1580
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 29.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/37 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
367,250 TL
Birinci Satış Günü
:
13.01.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
10.02.2020 14:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/37 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , GÜMÜŞYAKA Mahallesi KARABAYIR Mevkii, 1234 Parsel Noda kayıtlı 1.580 m² Yüz Ölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Taşınmazın tapu kaydında “Tarla” niteliğinde bulunmasına rağmen,taşınmaz mal üzerinde hali hazır durumda; Tek katlı ve Mesken olarak kullanılan kargir bir bina, kargir ahır, samanlık ve bakıcı evi ve birçok müştemilatın mevcuttur. Taşınmazda 15 adet ceviz ağacı, kayısı, incir ağaçları bulunmaktadır. Ayrıca, komşu parsel olan 1233 numaralı parsel ile birlikte hayvancılık faaliyetinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Gümüşyaka yerleşkesi kenarında bulunan taşınmazın mal, Silivri merkezine 19 km, D-100 Karayoluna ve Marmara Denizine 900 metre mesafededir. Etrafında tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılan taşınmazlar mevcuttur. Güney sınırından kadastral yola cephedir. Parselin Tarla Değeri 205.400,00 TL., üzerindeki Binaların Değeri 150.000,00 TL. Ve Ağaçların Değeri 9.850,00 TL. olmak üzere toplam değeri 367.250,00 TL.olarak tespit ettirilmiştir.
Yüzölçümü : 1.580 m²
İmar Durumu : Aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 367.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , GÜMÜŞYAKA Mahallesi YENİÇEŞME Mevkii 8578 Parsel Noda kayıtlı 256 m² Yüz Ölçümlü arsa nitelikli taşınmaz.
Taşınmazın Tapu kaydında “Arsa” niteliğinde bulunmasına rağmen, taşınmaz mal üzerindeZemin kat + 2 Normal kat + Çatı katı şeklinde inşa edilmiş betonarme bir bina bulunmaktadır. Silivri merkezine 17 km, D-100 karayoluna 60 metre, Marmara Denizine 450 metre kuş uçumu mesafededir. Taşınmazın etrafında çok katlı binalar mevcuttur. Doğu ve batı sınırı Susurluk Sokağına cephedir. Taşınmazın arsa değeri 256.000,00 TL., üzerindeki Bina değerin 400.000,00 TL.olup toplam değeri 656.000,00 TL.olarak tespit ettirilmiştir.
Yüzölçümü : 256 m²
İmar Durumu : Aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 656.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl, SİLİVRİ İlçe, GÜMÜŞYAKA Mahallesi KETENTARLA Mevkii, 1624 Parsel Noda kayıtlı 2.600 m² Yüz Ölçümlü tarla nitelikli taşınmaz.
Taşınmaz, tapu kaydındaki “Tarla” niteliğine uygun olarak fiilen de tarım amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde ceviz, badem, kiraz, erik, elma, ayvavs.meyve ağaçları bulunmakta olup etrafı tel örgüyle çevrilidir. Taşınmaz, Silivri merkezine 20 km, Gümüşyaka merkezine 4km ve D-100 karayoluna ile Marmara Denizine 3 km kuş uçumu mesafede bulunmaktadır. Etrafında tarım arazileri mevcuttur. Taşınmazın tarla değeri 182.000,00 TL., üzerindeki ağaçların değeri 8.760,00 TL.olup toplam değeri 190.760,00 TL.olarak tespit ettirilmiştir.
Yüzölçümü : 2.600 m²
İmar Durumu : Aşağıda yazılıdır.
Kıymeti : 190.760,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

TÜM TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU:Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 21/11/2018 tarih ve 18360723-310.05-E.710603 sayılı yazıları ile "...Gümüşyaka mahallesi 1234 ve 1624 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamakta olup söz konusu parseller İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15/06/2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda kalmakdarı. Söz konusu 1264 nolu parsel kısmen Yeraltı suyu Rezervuar Alan sınırı içerisinde kalmakta olup, İSKİ Yönetmelik ve hükümleri geçerlidir. Ayrıca Gümüşyaka mahallesi 1624 parselin kadastrol yol bağlantısı bulunmamaktadır. Söz konusu parseller ve çevresinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri Bakanlıkça bselirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz" şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m²'den küçük olan parsellerde yapı yapılamamaktadır. Söz konusu Gümüşyaka Mahallesi 1234 nolu parsel 1.580 m² yüzölçümünde, Gümüşyaka mahallesi 1624 nolu parsel 2.600 m² yüz ölçümünde olup 20.000 m²'den küçük olduğundan Gümüşyaka mahallesi 1234 ve 1624 nolu parsellere imar durumu verilememektedir.
Ayrıca Gümüşyaka mahallesi 1234 ve 1624 nolu parsel sayılı taşınmazlar Bakanlar Kurulunun 08/01/2018 tarih ve 2018/11338 sayılı kararı ile Büyük Ova Koruma Alanı ilan edilmiştir. Bu alanlarda 2018/11338 sayılı Ova Koruma kararı ve yönetmeliği ile 5403 sayılı Toprak Koruma Kanununa tabi olup, İl Tarım Müdürlüğü görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.
Gümüşyaka mahallesi 8578 parsel 19/02/1998 tasdik tarihli Gümüşyaka 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yol alanında, kısmen TAKS: 0,25, KAKS:0.85, Ayrık Nizam 3 kat konut alanında kalmakta olup, yola terki yapılmadan uygulama yapılamaz..." şeklinde bildirilmiştir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/37 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR