SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Silivri Fatih Mahallesi'nde bina icradan satılıktır

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061838
Şehir : İstanbul / Silivri
Semt-Mahalle : FATİH MAH. / SİLİVRİ
: 184
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/317 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
238,040 TL
Birinci Satış Günü
:
27.11.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
25.12.2019 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2014/317 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, 156 Ada, 5 Parsel, FATİH Mahalle/Köy, hamam Mevkii,Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli Taşınmaz
Taşınmazın Halihazır Durumu:Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Fatih Mahallesi, Harman Sokakta, tapunun 156 ada, 5 parsel numarasına kayıtlı ve Harman Sokaktan 4 dış kapı numarası alan 78,88m2 miktarlı kayden arsa mahallen bina vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Mahallinde parsel üzerinde bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kattan müteşekkül B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, doğalgaz tesisatlı, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut bina bulunduğu tespit edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalı olup bakımsız vaziyettedir. Depo olarak kullanılan bodrum kat 28,00m2, zemin kat 78,00m2 brüt alanlı çift demir kapı girişli, karo mozaik döşemeli, duvarlar sıvalı-boyalı, iç kapıları ahşap olan depo olarak kullanılan dükkanlardan ibarettir. 1. Katta 78,00m2 brüt alanlı üç oda, salon, antre-hol, mutfak, banyo-WC, WC ve balokn mahallerinden ibaret daire bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC ve çift camlı, kombi ısıtmalı, çelik kapılıdır. Parsel üzerinde bulunan bina toplam 184,00m2 brüt alana sahiptir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda konut alanında yer almaktadır.
Yüzölçümü : 78,88 m2
İmar Durumu :Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih, 559499 sayılı imar durumu yazısına göre Silivri İlçesi, Fatih Mahallesi, 156 ada, 5 nolu parsel taşınmaz İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.09.1993 gün 3216 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiş olup, kurul kararı sonrası her ölçekteki imar planları yasa gereği iptal olmuştur. Söz konusu bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Silivri Merkez Kentsel ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları, I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.10.2011 tarih ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunarak 16.04.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanmıştır. Fatih Mahallesi 156 ada, 5 nolu parsel sayılı taşınmaz onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarında 500 kişi/ha. Yüksek yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. Söz konusu Fatih Mahallesi 156 ada, 5 nolu parsel, tescilli 158 ada, 1 nolu parsel komşuluğunda olduğundan yapılacak her türlü uygulamalarda İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan görüş alınması gerekmektedir.
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve 27.07.2017 tasdik tarihli Silivri Merkez Kentsel ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylanmış olup, ancak Plana ilişkin itiraz süreci devam ettiğinden parsele şu anda imar durumu verilememektedir. 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kesinleştikten sonra parsele ait son imar durumu bilgisi verilebilecektir denilmiştir.
Kıymeti : 238.040,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Silivri 2 Asliye Hukum Mahkemesi 2012/495 E sayılı06.06.2014 tarih ve 10805 yevmiye noluihtiyati tedbir şerhi vardır. Diğer şerhler tapu kaydında ve dosyasında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 27/11/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 25/12/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/317 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR