İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıyer'de 792 m² arsa içerisinde 3 adet kargir bina (hissesi) icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094533
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : YENİKÖY MAH. / YENİKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1066 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,000,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2020 09:00
İkinci Satış Günü
:
20.03.2020 09:00
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/1066 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Ruhsat Bürosunda tarihinde yapılan dosya incelemesi ve alınan bilgiye göre söz konusu taşınmazlar; 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa tabi olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde, sadece plan doğrultusunda kısıtlı yapılanma olan sit alanı ilan edilmiş bir bölgede yer almaktadır. 22.07.1983 tarihli 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörüniim Bölgesi Uygulama İmar Planında Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih. 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarih, 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin 3.5. maddesine göre; ‘’Planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde. 2960 sayılı Yasanın Geçici 4.Maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır" hükmüne tabiidir,
TAŞINMAZLARIN ORTAK KDV ORANI: %18
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, YENİKÖY Mahalle/Köy, 974 Ada, 113 Parsel, 792,50 m2 Yüzölçümü,2/10Arsa Payı, Bahçeli Kargir Apartman ve Ahşap Ev nitelikli taşınmazın 1/12 hissesi.
Özellikleri: Sarıyer İlçesi. Yeniköy Mahallesi, Taş Ocağı Mevkii, Çelebi Deresi Sokakta, tapunun 974 Ada, 113 Parsel, Numarasında kayıtlı ve Çelebi DeresiSokaktan 10, 12- 14 dış kapı numarası alan 792,50m_ miktarlı Cevahıroğlu Sitesi içerisinde yer alan “Bahçeli Kargir Apartman vc Ahşap Ev"vasıllı 1/12 hissesi dava konusu olan taşınmazın tamamı 792,50m2 alana sahip arsa üzerinde toplam 3 adet bina bulunmaktadır, lapu kaydında belirtilen 14 dış kapı numaralı zcmin+ l normal katlı olup taban alanı 72,00m2 olan tapuda Kargir Apartman. 12 dış kapı numaralı zcmin+1 normal katlı 111.00m2 alanlı ahşap ev ve tapu kaydında olmayan 10 dış kapı numaralı bodrum kat+ zemin kat+normal katlı 306,00m2 olurum alanlı, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş kargir apartman bulunmaktadır. Rapor konusu 113 parselin yol bağlantısı 114 parsel üzerinden yapılmakta olup, söz konusu 113 vc 114 parselin ortak bahçe düzenlemesi ile ortak duvar ve tel örgüleri bulunmakladır. Rapor konusu parsel üzerinde bulunan binaların pencere doğramaları ahşap ve/veya PVC, dış cephesi ahşap kaplama ve/veya dış cephe boyalı olup, binalarda elektrik sıhhi tesisat, kalorifer tesisatlan mevcuttur. Taşınmaz alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye hizmetinden ve sosyal imkandan istifade edecek konumda, kısmen İstanbul Boğazı manzaralı, civann talep gören konut sahasında yer almaktadır.
İmar Durumu: Dava konusu Sarıyer. Yeniköy Mah.63 pafta, 974 ada, 113 parsel sayılı taşınmazın dosyasında; Boğaziçi İmar Müdürlüğü Durum Bürosunun 12.03.1991 tarih, 1769 sayılı İmar durumu hk. yazısında “Söz konusu taşınmazdaki yapının İstanbul 111 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.09.1989 gün,1347 sayılı kararı ile tescilli, ancak grup kararının belirlenmemiş olduğu belirtilmektedir” denilmekte olup, 22.09.1989 tarih, 03402 sıra nolu vetarih. 03875 sıra nolu Yapı Tatil tutanakları ile zemin oturumu 304 m2 bodrum, zemin+ 2 katlı olarak kaçak yapı tespiti yapıldığı görülmüş olmakla birlikle taşınmazla ilgili alınmış herhangi bir Encümen Yıkım Karan'na rastlanılmamış olduğundan değerleme taşınmazın tapu kayıtlan dikkate alınarak, yasal bir sorun olmadığı kabulü ile yapılmaktadır.
Kıymeti: 1.000.000,00 TL (1/12 hissesi.) -Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü :21/02/2020 günü 09:00- 09:05 arası
2. Satış Günü :20/03/2020 günü 09:00- 09:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 ve 3 Nolu TAŞINMAZIN ORTAK ÖZELLİKLERİ :Sarıyer İçesi lstinye Mahallesi, Çayır Caddesinde, tapunun 1060 ada, 18 parsel numarasına kayıtlı ve Çayır Caddesinden 2 dış kapı numarası alan 218,02m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli *'üç kat iki dükkan bir büro ve bir meskenli kargir apartman”da borçluya ait olan 3/10 arsa paylı zemin kat (I) dükkan nitelikli taşınmazın 1/12 hissesi ile 2/10 arsa paylı l.kat (3) Büro nitelikli taşınmazın 1/12 hissesi niteliğindedir. Tamamı 218,02m2 alana sahip parsel özerinde zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatlı, dış cephesi sıvalı ve boyalı olan bina bulunmaktadır. Söz konusu ana taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişli, kısmen İstanbul Boğazı manzaralı ticaret-* konut alanında yer almaktadır. Bina giriş kapısı solunda yer alan zemin kat l nolu dükkan onaylı mimari projesine göre 70,42m2 alana sahiptir. Mahallinde yapılan tespite göre; proje harici uygulamaların yapıldığı görülen taşınmazda 1.katta bulunan 3 nolu büronun bir kısmı kapatılarak 1 nolu dükkan tarafından kullanılmaktadır. Konu taşınmaz seramik zeminli, duvarları ahşap giydirme ve duvar kağıdı kaplamalı, demir doğrama ve camekan vitrinli olan dükkan dahilinde elektrik, su mevcut olup içerisinde WC bulunmaktadır. Bina giriş kapısı solunda konumlu, birinci kat 3nolu Büro onaylı mimari projesine göre 94,38m2 alana sahiptir. Mahallinde yapılan tespite göre; proje harici uygulamaların yapıldığı görülen taşınmazda 1.katta bulunan 3 nolu büronun bir kısmının kapatılarak 1 nolu dükkantaralından kullanılmaktadır. Konu taşınmaz pencereleri PVC, WC zemini duvarları seramikdiğer mahallerin tabanları lamine parke, duvarları yağlı boya/su bazlı boyalı. mutfak dolapları MDF esaslı, ahşap görünümlü. mutfak duvarı, kısmen seramik kaplama olup, büro dahilinde elektrik, su mevcut olup içerisinde WC bulunmakladır.Söz. konusu taşınmazlar bulunduğu konum itibariyle alt ve (Üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda cıvarın talep gören ıskana elverişli , kısmen İstanbulBoğazımanzaralı ticaret + konut alanında yer almaktadır.
2 ve 3 NOLU TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: Satış konusu Sarıyer İstinye Mah., 1060 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın dosyasında;tarih, 2/119 sayılı “Kaçak olarak yaptırılan 3.katın yıktırılması” hakkındaki Belediye Encümeni Kararı bulunmakla birlikte dava adı geçen parselin zemin ve 1.katında bulunan I numaralı ve 3 numaralı bağımsız bölümler olduğu için değerlemede dikkate alınmamış, itiraz dilekçesine konu olduğu için bilgi amaçlı rapora eklenmiştir.
2NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, İSTİNYE Mahalle/Köy, 1060 Ada, 18 Parsel,218,02 m2 Yüzölçümü, 3/10 Arsa Payı, Büro Nitelikli1 Nolu Bağımsız Bölümün 1/12 hissesi
Kıymeti: 145.000,0 TL (1/12 hissesi.)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 09:15 - 09:20 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 09:15 - 09:20 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, İSTİNYE Mahalle/Köy, 1060 Ada, 18 Parsel,218,02 m2 Yüzölçümü, 2/10 Arsa Payı, 3 Nolu Bağımsız Bölümün 1/12 hissesi.
Kıymeti 130.000,00 TL (1/12 hissesi.)
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1066 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/112019* Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR