GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şahinbey Kıbrıs Mahallesi'nde 4 katlı bina icradan satılıktır

GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888636
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Kat Sayısı : 4
Bir Kattaki Daire : 1
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 04.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/111791 ESAS
Muhammen Bedeli
:
162,400 TL
Birinci Satış Günü
:
28.02.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
25.03.2019 10:00
Satış Yeri
:
Gaziantep Adliyesi belediye mezat salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GAZİANTEP
İCRA DAİRESİ

2014/111791 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Borçluya ait bu taşınmaz Gaziantep ili Şahinbey ilçesi,Kıbrıs mahallesi,, Ada 2512, Parsel 2 de kayıtlı bulunan, cinsi tapu kayıtlarında tarla olarak belirtilen, parselin tamamı 18626 mŞa2 olan, borçlunun parsel içerisinde 54/18626 hissesi olduğu, konu edilen yerin borçluya a ait olduğu dosya içerisindeki kayıtlardan tespit edilmiştir.
İMAR DURUMU: Borçluya ait bu taşınmazın imardaki durumu ise, Şahinbey ilçe belediyesinin, imar müdürlüğünün,05.02.2015 tarih ve 56416345-109.03/56?416-2087 sayılı imar Müdürlüğü, yazısında belirtildiği üzere,Riskli alan içinde olduğu,kentsel dönüşüm alanı içinde içinde olduğu kentsel dönüşüm alanı içinde olduğu, imar planına göre bitişik nizam 2 katlı yapı adasına ve yola gelmekte olduğu belirtilmiştir.
TAŞINMAZIN GENEL DURUMU: Borçluya ait bu taşınmazın tapu kayıtlarında da cinsi hemekadar arsa olarak belirtilse de parsel içerisinde, borçlu kendi hissesine tekabül eden miktar kadar yere zemin kat, 1.normal kat,2.normal ve teras kat olmak üzere dört katlı bir yapı yaptığı görülmüştür. Yapının Zemin Katma gelindiğinde burası dükkan olarak düzenlenmiştir .Bu kattaki yapı betonarme olarak yapılmış duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır, tabanlar seramik ile kaplanmıştır, dış cephe doğramaları ise PVC den imal edilmiştir, elektrik ve suyu mevcuttur, soba ile ısıtılmaktadır,konfeksiyon dükkanı olarak kullanılmaktadır, bu katın inşaat alanı 70 m2 dir.
Yapının 1.normal Katma gelindiğinde burası mesken olarak üç oda, mutfak, tuvalet şeklinde düzenleniş olduğu görülmüştür. Bu kattaki yapı yığma olarak yapılmış duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır, tabanlar seramik ile kaplanmıştır, iç ve dış doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, elektrik ve suyu mevcuttur, soba ile ısıtılmaktadır, mesken olarak kullanılmaktadır, bu katın inşaat alanı 80 m2 dir. Yapının 2.normal Katına gelindiğinde burası mesken olarak üç oda, mutfak, tuvalet şeklinde düzenleniş olduğu görülmüştür. Bu kattaki yapı yığma olarak yapılmış duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır, tabanlar seramik ile kaplanmıştır, iç ve dış doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, elektrik ve suyu mevcuttur, soba ile ısıtılmaktadır, mesken olarak kullanılmaktadır, bu katın inşaat alam 80 m2 dir. Teras Katma gelindiğinde burası mesken olarak bir oda, mutfak, şeklinde düzenleniş olduğu görülmüştür. Bu kattaki yapı yığma olarak yapılmış duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır, tabanlar seramik ile kaplanmıştır, iç ve dış doğramalar ahşap olup üzeri boyalıdır, elektrik ve suyu mevcuttur, soba ile ısıtılmaktadır, mesken olarak kullanılmaktadır, bu katın inşaat alanı 30 m2 dir.Bu taşınmaz şehrin güneyinde bir kenar semt olan bir bölgede bulunmaktadır, taşınmazın çevresi genellikle yapılaşmış olup, bu çevre yapılaşması genellikle imara uygun.olarak yapılaşmadığı görülmüştür, yapılaşma genellikle kaçak olarak yapılaşmanın oluştuğu görülmüştür. Taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır, adres olarak ise Kıbrıs mahallesi 18 nolu sokak no.21 olarak tespit edilmiştir.
Kıymeti : 162.400,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydında yazıldığı gibidir.
1. Satış Günü : 28/02/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 25/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi belediye mezat salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/111791 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 7- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.01/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR