BURSA 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi Pınarbaşı'nda 5 katlı binanın 3/8 hissesi icradan satılıktır

BURSA 20. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133042
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : PINARBAŞI MAH. / HİSAR
Kat Sayısı : 5
Bir Kattaki Daire : 1
: 378
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 15.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/11061 ESAS
Muhammen Bedeli
:
110,236 TL
Birinci Satış Günü
:
20.03.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
14.04.2020 10:30
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BURSA20. İCRA DAİRESİ
2016/11061 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 127 parsel sayılı ve 95,77 m2. miktarlı “Bahçeli Ev” vasıflı taşınmazın 3/8 hissesi Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde bulunan Pınarbaşı Mahallesi, Kalebahçe Sokak, no: 37 adresindeki 95,77 m2. miktarlı arsa ile bu arsanın büyük bir kısmı üzerine bodrum+zemin+3 normal katlı olmak üzere toplam 5 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde yapılanmış olan 1 adet binadan ibarettir. Bodrum katında depo, zemin ve normal katlarının beherinde ise müstakil giriş kapılı ve mesken nitelikli 1’ er adet dairesi bulunan binanın yerinde yapılan ölçümlerine göre, bodrum ve zemin katlarının beherinin inşaat taban alanı 72,00 ve normal katlarının beherinin 78,00 m2. olup, toplam inşaat alanı; (2 kat*72,00)+(3 kat*78,00) = 378,00 m2. dir. Parselin bina haricinde kalan kısımları binanın ön (kuzey) ve arka (güney) cephelerinde avlu olarak bırakılmıştır. Avlu giriş kapısı 3 kanatlı demir profil olan binanın ana giriş kapısı 1 kanatlı demir profil yapılı, katlar arası merdiven basamakları mermer kaplı ve kenarları demir korkuluklu, ön dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, eğik çelik çatılı ve üzeri alüminyum paneller ile örtülüdür. Binanın katlar itibarı ile görülen halihazır durumları ile diğer teknik ve fiziki özellikleri aşağıdaki gibidir. Bodrum kat : Halihazırda, binada ikamet edenler tarafından depo amaçlı olarak kullanılmakta olup, 2 bölümlüdür. Bodrum katın tabanı beton üzeri şap ile kaplı, duvarları ise sıvasız ve boyasızdır. Zemin ve Normal katlar : Halihazırda, zemin, 1. ve 3. kattaki daireler kiracılar, 2. kat ise borçlu tarafından mesken amaçlı olarak kullanılmaktadır. Zemin kattaki dairenin kullanım alanı daha küçük olmakla birlikte, daireler teknik ve fiziki özellikler yönünden genelde birbirleri ile benzer olarak yapılmış olup, beher daire 2 adet oda, hl, mutfak, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir. Salon ve odaların tabanları marley veya mineflo, hol ve mutfak bölümlerinin seramik ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak bölümlerinde, üzerleri mermer veya mermerit kaplı tezgah ile alt ve üst ahşap veya MDF dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümlerinde taban ve duvarları tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairelerin giriş kapıları çelik veya ahşap, iç kapıları ahşap, pencere çerçeveleri ise ahşap veya çift camlı PVC profildir. Kuzey ve güney cepheli olan binanın normal katlarındaki dairelerin kuzey cephelerinde 1’ er adet balkonu bulunmaktadır. Daireler, doğalgazlı soba veya doğalgazlı kombi kat kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olup, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri mevcuttur. Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan 2 veya 3 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.
Adresi : Pınarbaşı Mah. Kalebahçe Sk. No:37 Osmangazi/Bursa
Yüzölçümü : 95,77 m2
İmar Durumu : Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.07.2018 tarih ve E.93076 sayılı yazılarında; Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 127 parsel, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında, 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırları dahilinde, yeşil alanda ve yolda kalmakta olup, plan örneği yazımız ekinde sunulmuştur, denilmektedir.
Kıymeti : 110.236,00 TL (3/8 hissesi bedeli)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel üzerindeki bina aynı ada 117 nolu parsele 6,46 m2 tecavüzlüdür.
Eski eserdir, 1.derece arkeolojik sit alanında kalmaktadır. şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü : 20/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 14/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adalet Sarayı Zemin Kat A Blok MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1)İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2)Artırmaya elektronik ortamda veya fiziki ihaleye katılım yoluyla iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında TL cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV,varsa ÖTV, 1/2 tapu harcı ileteslim/tescil ve tahliyeye ilişkin tüm masraflar alıcıya aittir.İhalenin kesinleşmesine müteakip taşınmazın geç teslim alınmasından doğacak her türlü sorumluluk alıcıya ait olacaktır.Tellâliye resmi satış bedelinden ödenir.Aynından doğan borcun rehne önceliği olmadığından rehin/ipotek olup olması ve rehin/ipotek alacağından para artıp artmamasına göre satış sonrası ödenip ödenmeyeceğine karar verilecektir.

3)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4)Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİK.'nun 133.maddesi gereğince ihale kararı kaldırılır.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine/kaldırılmasına sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5)TMK.'nun 1020.maddesi gereği tapu sicili herkese açık olup kaydındaki şerhler tapu kaydındaki gibidir.Satışa konu taşınmaza ilişkin ilan ve şartnamede belirtilen tüm bilgiler keşif tarihindeki bilgiler olup imar durumu ise keşif öncesi bildirilen imar durumudur.Sonradan olabilecek olumlu veya olumsuz değişiklikler taraflarca bildirilmedikçe Müdürlüğümüzce bilinemeyeceğinden taşınmaz görülmeden ve katılımcılar tarafından imar durumu, taşınmazın fiili durumu için gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmadan ihaleye katılımdan doğacak her türlü sorumluluğun alıcıya ait olacağı,

6)Şartname, ilan tarihindenitibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebileceği, ihalenin feshine yönelik dava açılması durumunda Müdürlüğümüzdosyasına dava açıldığına ilişkin tevzii formu veya onaylı derkenar sunulmaması veya yazılı olarak bilgi verilmemesi halinde ihalenin kesinleşmiş kabul edileceği ve bu hususta Müdürlüğümüzce herhangi bir sorumluluğun kabul edilmeyeceği, satışa iştirak edenlerin ve tüm ilgililerin şartnamedeki tüm hususları görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanı ve kıymet takdiri tebliğ edilemeyenler ilgiler yönünüden İİK.'nun 127.maddesi uyarınca gazete ilanı veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının kıymet takdiri ve ilan tebliği yerine kaim kabul edilmesine, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/11061 Esas dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan ve tebliğ olunur.(İİK m.126) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 29/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR