ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Okul öncesi eğitim merkezi ihale ile kiraya verilecektir

ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943610
Şehir : Ordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU OLAY 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan 2370 m² alana sahip Düriye Çetinceviz Okul Öncesi Eğitim Merkezi 3 Yıl (36 ay) süre kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Bürosu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kiralama İhalesi İlanı

 1. İhale konusu işin niteliği yeri ve miktarı: Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan 2370 m² alana sahip Düriye Çetinceviz Okul Öncesi Eğitim Merkezi 3 Yıl (36 ay) süre kullanım bedeli alınarak kiraya verilecektir.
 2. Kira artış miktarı: Okul Öncesi Eğitim Merkezinin kira bedeli her yıl ÜFE oranında artırılarak ek kesin teminat alınır.
 3. Şartname ve eklerinin temini ve şartları: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00 TL ücret karşılığında Ziraat Bankası Ordu Akyazı Şubesinde bulunan TR030001002327467493795191 nolu İban hesabına Kiracı Kurum veya Kişinin Adı, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Numarası ve İhale adı açıklamada yer alacak şekilde yatırıldığına dair dekont ile Başkanlığımızdan doküman temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını alması zorunludur.
 4. İhale Türü-Yeri, Tarih ve Saati: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 20/02/2019 tarihinde Saat 14:00’ da Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Bürosunda yapılacaktır.
 5. Tahmin edilen bedel ve Geçici Teminat bedeli: Muhammen bedel 3 yıl üzerinden 36 ay olarak hesaplanmış olup tahmin edilen 3(üç) yıllık kira bedeli KDV Hariç 648.000,00 TL’dir. Geçici teminat tutarı 3 yıllık kira bedeli üzerinden alınacak olup 19.440,00 TL’dir. Geçici Teminat Ziraat Bankası Ordu Akyazı Şubesinde bulunan TR030001002327467493795191 nolu İban hesabına veya Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılabilecektir. Geçici Teminat Mektubu verecek olan isteklilerin geçici teminat mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26/b maddesine uygun olarak süresiz olacaktır.
 6. İhaleye Katılabilecek Olanlar: İhaleye gerçek veya tüzel kişiler katılabilir.
 7. İhaleye Katılacaklarda Aranan Belgeler:
 • a) İhaleye katılacak olan firmaların ihaleden men yasağı olmadığı dair ilgili meslek odası yazısı.
 • b) Mesleki Faaliyetlerinden dolayı sabıka kaydı bulunmadığına dair belge.
 • c) İhaleye katılabilme şartlarını taşıyanlardan ihaleye esas olan muhammen bedelin % 3’ü tutarı kadar geçici teminat yatırıldığına dair belge.
 • d) Tebligat yapılabilmesi için tebligat adresini belirtir yazı.
 • e) Vekâleten katılanlar için, Noterlikçe Düzenlenmiş vekaletname.
 • f) Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.
 • g) Ticaret veya Meslek Odası Belgesi.
 • h) Doküman satın aldığına dair belge.
 • ı)İsteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış Borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylısı. ( İhale tarihinden önceki 1 (bir) ay içerisinde alınmış olacak )
 • i)İsteklinin S.G.K. Borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylısı. (İhale tarihinden önceki 1 (bir) ay içerisinde alınmış olacak
 • j) Daha önce Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Kreş veya Anaokulu işlettiğine dair belge (en az 2 yıl süreli)
 1. Tekliflerin verileceği en son Tarih, Saat ve Yer: Teklifler 20/02/2019 tarihinde saat 14:00’ a kadar Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Bürosu adresine verilebilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR