TARSUS İCRA DAİRESİ

Mersin/Tarsus'ta arsa ve kargir bina icradan satılacaktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925148
Şehir : Mersin / Tarsus
: 299
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1173 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
376360 TL
Birinci Satış Günü
:
21.03.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
24.04.2019 11:00
Satış Yeri
:
Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2017/1173 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Mersin İli, Tarsus İlçesi, Eskiömerli Mahallesi, 1072 Ada, 43 Parsel'de kayıtlı 299,00 m2 miktarlı arsa ve arsa üzerinde bulunan taban oturum alanı 118,00 m2 olan zemin+2 katlı betonarme karkas yapı dosyamızdan satılarak paraya çevrilecektir.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İli Tarsus İlçesi Eskiömerli Mah. tapunun 1072 ada 43 nolu parseli 299,00m2 miktarlı olup, arsa niteliğindedir. ancak fiili durumda üzerinde bina vardır. borçlu malik adına tam paylıdır, binanın inşaat ruhsatına rastlanılamamıştır.
Bina: Zemin+2 katlı betonarme karkas yapı olup, taban oturum alanı 118,00 m2'dir, her kat 1 dairelidir. 3 oda-mutfak-banyo-wc ve 3 balkondan ibarettir, Dış cephe sıvalı-akrilik boyalı, iç duvarlar alçı saten boyalıdır, yer döşemesi karo-mozaik kaplı, kapı doğramaları ahşap üzeri pinoteks ile boyalıdır, pencereler PVC esaslıdır. ıslak hacimlerin yerler karo-mozaik, duvarlar fayans kaplıdır, banyoda duşa kabin ve hilton lavabo mevcuttur, mutfak tezgahı granit mermer, alt ve üst dolapları MDFLaminant mobilyadır. her dairenin ayrı ayrı elektrik ve su aboneliği ile güneş enerjileri vardır, yapı yaklaşık 36-36 yaşlarında olup, genel durumuna göre yıpranma payı %32'dir. çevre ve şehircilik bakanlığı yapı yaklaşık maliyet grubu III-A sınıfı olup dava tarihi itibari ile inşaat m2 fiyatı 694,00 TL'dir. (Dairelerde borçluların kendileri oturmaktadır)
Arsanın İmar Durumu ve Özellikleri: Tarsus Belediyesi Onanlı İmar Planında ayrık nizam 3 katlı konut alanına isabet etmektedir. TAKS: 0,30 - KAKS: 1,00'dir. Parsel geometrik olarak dikdörtgendir, Eğimsiz düz arazidir. Eğitim kurumlarına, resmi kuruluşlara, AVM'lere yakındır. Alt ve üst yapı hizmetleri tamdır, ulaşım sorunu yoktur, ilçe merkezine yürüme yolu uzaklığındadır, tercih edilen yerleşim yeridir, çevrede oluşan arsa alım-satım emlak rayiç m2 fiyatı 700,00 TL'dir. satılabilir özelliği vardır.
DEĞERLENDİRME:
Bina : 118,00 m2 x 3 kat x 694,00 TL/m2 x 0,68 =167.060,00 TL
Arsa : 299,00m2x700,00 TL/m2 =209.300,00 TL
TOPLAM =376.360,00 TL
Satışa esas Arsa+Bina toplam bedeli: 376.360,00 TL'dir.
Adresi : Eskiömerli Mah. Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 118,00 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Tarsus Belediyesi Onanlı İmar Planında ayrık nizam 3 katlı konut alanına isabet etmektedir
Kıymeti : 376.360,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 13/02/1960 tarihli 651 Sayılı Yevmiye ile M. Şubat 1960'ta ve 52 No'daki Methal bu Gayrimenkul ile Temmuz 1957 ve 59, Eylül 1958 Ta ve 2 Ta Sani, 1958 TA 36 37 Nolu tapu ile arasında müşterektir şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 24/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1173 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR