ALAŞEHİR ÜZÜM SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Manisa Alaşehir'de 4 katlı bina ve arsası satılacaktır

ALAŞEHİR ÜZÜM SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birlik Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜZÜM SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN;

1. Mülkiyeti Birliğimize ait, Yenice Mahallesi 1368 Ada 4 parselde bulunan taşınmaz mal(Dört Katlı Betonarme Bina ve Arsası), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.
2. Şartname ve ekleri Üzüm Sulama Birliği Saymanlığından 250,00 TL. karşılığında temin edilebilir.
3. İhale 22/01/2019 Salı günü saat:14.00’de Birlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.
4.Tahmin edilen satış bedeli parselin tamamı için 5.000.000,00 TL+KDV’dir.Geçici teminat(%3) tutarı 150.000,00 TL’dir.
5. İsteklilerde Aranan Belgeler:
5.1. İkametgah veya tebligata esas olmak üzere adres beyanı.
5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi.
5.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
5.5. Geçici teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun).
5.6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
5.7. İhale dosyasının alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisi.
6. Tekliflerin en geç 22/01/2019 Salı günü saat: 14.00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
7. İhaleye katılacakların, ihalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR