KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kiraz/İstiklal Mahallesi'nde bina icradan satılıktır (çoklu satış)

KİRAZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050054
Şehir : İzmir / Kiraz
Semt-Mahalle : İSTİKLAL MAH. / KİRAZ
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES DOĞUŞ 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/76 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
404,815 TL
Birinci Satış Günü
:
05.11.2019 10:35
İkinci Satış Günü
:
05.12.2019 10:35
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KİRAZ
İCRA DAİRESİ
2018/76 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 no'lu taşınmazın özellikleri : İzmir ili, Kiraz İlçesi İstiklal Mah. Kocagöl Mevkii, 196 Ada 10 Nolu Parsel sayılı, 319,00m² yüzölçümlü, tapu kaydına göre arsa vasıflı taşınmaz,Batı cephesinden yola bağlantılıdır.Fiili durumda ise üzerinde kaba inşaat tabir edilen taşıyıcı iskelet yapısı bitmiş, asma katlı tek katlı yapı mevcuttur. Denizli - Ödemiş otoyoluna 20mt mesafede Kiraz ilçesi imar alanı içerisinde, ilçenin rağbet gören bir konumunda yer alan yapı keşif tarihi itibarı ile 6,40mt yüksekliğinde asma katlı taşıyıcı karkas sistemi bitmiş birinci katta filiz demirleri mevcut fakat kat çıkmamış, henüz sıva veçatısı yapılmamış ticarethane vasfında yapı mevcuttur. Taşınmaz üzerinde bulunan yapı 243,80m² oturma alanına sahip olup içerisinde üç kenar boyunca 2.80mt yüksekliğinde asma kat oluşturulmuştur. Bu haliyle tek bağımsız bölüm içerisinde 427,00m² alan oluşturulmuştur. Yapının zemin ve tavanı beton, duvarları kısmen sıvalıdır. Ön cephede demir profil kapı mevcuttur. Bodrum yoktur. Kiraz Belediyesi Fen Dairesinin 15.03.2018 tarihli yazısına göre taşınmazın 9,50mt yüksekliğinde yapı yapma izninin olduğu görülmektedir. Bağımsız bölüm ilçenin en işlek Caddesine 100m mesafede sokak içerisinde, mevcut Devlet Hastanesi 250m mesafede yer almaktadır. Elektrik, içme suyu şebeke hattı ve altyapı hizmetleri imkanlarından faydalanmaktadır.
Taşınmazın muhammen bedeli : 404.815,43 TL (Dörtyüzdörtbin Sekizyüz onbeş Türk Lirası Kırküç kuruş)'tur KDV oranı %18'dir.
1. Satış Günü : 05/11/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 05/12/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR

2 no'lu taşınmazın özellikleri :İzmir ili, Kiraz ilçesi, Çayağzı Mahallesi 265 Ada 36 Parsel sayılı 1.170,49 m² yüzölçümlü tapu kaydına göre tarla vasfında taşınmaz. Taşınmazın Kuzeyi ve batısı orman parseli ile cepheli, güneyi ve doğusu komşu parseller ile çevrilidir. Fiili durumda ise taşınmaz içerisinde 9 adet yaklaşık 30 yaşında zeytin ağaçları olduğu ve ara ziraat e uygun olmayan eğimli taşlık ve ham toprak yapısında bir arazidir.Organik maddeleri az, yaklaşık %30 eğimli, derinliği çok az ve 4. sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın ekime uygun alanları gerek eğim gerekse toprak yapısı itibari ile çok azdır. Taşınmaz içerisinde sulama suyu yoktur. Orman parseline komşu olan arazi kıraç ve verimsizdir. Kiraz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 15.03.2018 tarih ve 80747147-1232 sayılı yazısına göre taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı sınırları dışında köy yerleşik alanı içerisinde yer almakta olup, yola cephesi bulunmadığından imar parseli konumunda değildir,
Taşınmazın muhammen bedeli : 8.102,45 TL( Yalnız Sekizbinyüz ikiTürk Lirası kırk beş kuruş) dir. KDV oranı %18'dir.
1. Satış Günü : 05/11/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 05/12/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Kiraz Belediyesi Zabıta Amirliği KİRAZ / İZMİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Ancak artırma esnasında nispetsiz artırma yapılması halinde (elektronik olarak yapılan artırma hariç) İ.İ.K. 114/2 maddesine göre artırmanın tarzı Müdürlüğümüzce değiştirilebilecektir. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde ve Müdürlüğümüzce uygun görüldüğünde veya re'sen (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Maliye bakanlığının KDV genel tebliği uyarınca KDV bedeli ihale bedeli ile birlikte veya bir sonraki gün mesai sonuna kadar beyan edilerek ihale alıcısı tarafından yatırılması zorunludur, aksi takdirde ihale kararı kaldırılacaktır. KDV'den istisna olan hükümler mahfuzdur.1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İ.İ.K. 127. maddesi gereğince İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçecektir.
8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/76 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR