KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kartepe/Suadiye'de 2 katlı bina icradan satılıktır (çoklu satış)

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01067123
Şehir : Kocaeli / Kartepe
Kat Sayısı : 2
Bir Kattaki Daire : 1
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
: 260
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 16.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/71246 ESAS
Muhammen Bedeli
:
726,835 TL
Birinci Satış Günü
:
12.12.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
07.01.2020 11:00
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2018/71246 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Kartepe,Suadiye M. 3286 Parsel,Ana Taşınmaz niteliği: Meyva Bahçesi olan 2.000,13 m2 taşınmaz;
Taşınmazın çevresinde tarımsal amaçlı olarak kullanılan arazi parçaları ile seyrek olarak yapılmış müstakil mesken yapılaşmaları yer almaktadır. Bölgeye ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir.
Parsel geometrik olarak dikdörtgen formatında, topoğrafik olarak eğimsiz yapıya sahip,taşınmaz ve üzerinde yer alan taban alanı 130 m2 alanlı toplamda 260 m2 alanlı iki katlı mesken binası mevcuttur. Keşif esnasında bina içerisine girilememiştir. Bina dış cephesi taş kaplamalı, çatısı trapez sac kaplamalıdır. Belediyesinde yapılan araştırmalarımızda binaya ait ruhsat ve iskan belgesi olmadığı görülmüştür. Bina 3-A yapı sınıfında olup takriben 15 yıllıktır.
Adresi :Suadiye Mahallesi, Suadiye Bağdat Caddesi No:157 Kartepe /Kocaeli
İmar Durumu : 14.06.2017 tarihli 1/1000 ölçekli Kartepe Uygulama İmar Planında '' KONUT'' alanında kalmaktadır. Bölgede imar planı düzenleme çalışmaları sonuçlanana kadar yapılaşamaya izin verilmediği belediye harita servisinden şifahen öğrenilmiştir.
Kıymeti : 726.835,75 TL
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı kanun 22. maddesinin 2.fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. 09/07/2019 tarih 7786yevmiye nolu şerh mevcut bu şerhle yükümlü satılacaktır.
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri:Kocaeli,Kartepe,Pazarçayırı K. 101 Ada, 167 Parsel, Tarla vasıflı 27.760,22 m2 taşınmaz;
Bölgeye ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir. Bölgede doğalgaz hariç tüm alt yapı hizmeti tamdır.geometrik olarak herhangi bir şekle benzemeyen, topoğrafik olarak kuzey yönden, güney yöne doğru dik eğimesahip, tüm yönlerde komşu parsellere cephelidir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde kendi gelen söğüt ağaçlarının olduğu görülmüştür.
İmar Durumu : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 ölçekli Çevre düzeni planında diğer tarım alanındakalmaktadır.
Kıymeti : 333.122,64 TL Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

3 NO'LUTaşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri:Kocaeli, Kartepe,Pazarçayırı K. 101 Ada, 229 parsel , Tarla vasıflı 4.797,36 m2 taşınmaz
Bölgeye ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir. Bölgede doğalgaz hariç tüm alt yapı hizmeti tamdır, Geometrik olarak yamuk şeklini andıran, topoğrafik olarak güney yönden, kuzey yöne doğru dik eğimesahip, güney yönde kadastro yoluna, diğer yönlerde komşu parsellere cephelidir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde kendi gelen söğüt ağaçlarının olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 143.920,80 TL Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 11:35 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 11:35 - 11:40 arası

4 NO'LU Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri:Kocaeli,Kartepe,Pazarçayırı K. 101 Ada, 36 Parsel, 3.121,94 m2 Tarla vasıflı taşınmaz;
Bölgeye ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir. Bölgede doğalgaz hariç tüm alt yapı hizmeti tamdır, geometrik olarak yamuk şeklini andıran, topoğrafik olarakgüney yönden kuzey yöne doğru eğimli yapıya sahiptir. Kuzey yönde kadastro yoluna, diğer yönlerde ormanlık alanlaracephelidir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde ekili-dikili ürün bulunmadığı görülmüştür. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde kendi gelen söğüt ağaçlarının olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 93.658,20 TL Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 12/12/2019 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 11:50 - 11:55 arası

Tüm TaşınmazlarınKDV Oranı : %18
Tüm TaşınmazlarınSatış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
101 ada, 229 ve 36 parsellerinİmar Durumu : Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 ölçekli Çevre düzeni planında diğer tarım alanındakalmaktadır. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli olması nedeni ile E=0,05 , Hmax:6,50 m.'yi geçmeyecek şekilde konut yapılaşması yapılabileceği belediye harita servisinden öğrenilmiştir.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde is bu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/71246 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2019 İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR