İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kağıthane/Merkez Mahallesi'nde bina icradan satılıktır (29/496 hissesi)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964184
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : MERKEZ MAH. / KAĞITHANE MERKEZ
Kat Sayısı : 7
: 1250
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/6247 ESAS
Muhammen Bedeli
:
256,695 TL
Birinci Satış Günü
:
21.05.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
21.06.2019 15:00
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Dairesi Mezat Salonu 1. Kat B Blok B3-136 Numaralı Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/6247 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Merkez mahallesi, 8636 ada, 19 parselde kayıtlı 247,00 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda borçluya ait 29/496 hissesi. Taşınmaz Merkez mahallesi, Ulubaş caddesi, No: 66 adresinde bulunan betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahip binadır. Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Bina her türlü teknik alt yapı imalatının tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Çarşı, pazara, alışveriş yerlerine, sağlık tesislerine yakın bir konumdadır. Taşınmaz bodrum + zemin + 5 normal kattan oluşan betonarme karkas bir binadır. Taşınmazın içinde bulunduğu parsel eğimli bir topografyaya sahiptir. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmeyen gayrimenkul arsa+bina olarak değerlendirilmiş ve borçlunun hissesi hesaplanmıştır. Binanın brüt kullanım alanı 1.500 m², net kullanım alanı 1.250 m² civarında olduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu : 31.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Kağıthane 3. Etap Uygulama İmar Planında B-4 (bitişik nizam 4 kat) Tl lejantlı, “Ticaret” alanında kalmaktadır. Kısmen yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 256.695,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 21/06/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Dairesi Mezat Salonu 1. Kat B Blok B3-136 Numaralı Oda

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6247 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR