KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit/Ömerağa'da 4 katlı bina icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114429
Şehir : Kocaeli / İzmit
Kat Sayısı : 4
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
: 511
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 14.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/21117 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2,787,710 TL
Birinci Satış Günü
:
11.03.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
06.04.2020 14:00
Satış Yeri
:
3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2018/21117 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili İzmit İlçesi Ömerağa Mah. 296 Ada 27 Parsel 113,51 m2 tapuda arsa vasfındaki taşınmazın borçlunun 47/113 hissesi satışa çıkartılmıştır.
Dosya arasında mevcut bilirkişi raporuna göre. Kıymet takdiri istenen taşınmazın yer aldığı, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa mahallesi, 296 ada 27 parsel sayılı taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "T1 Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılanma koşulları bitişik yapı nizamı, kat adedi maksimum 4 kattır. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephesinde mevcutlar hizasında olacaktır. Taşınmaz İzmit Belediyesi sınırları içerisindedir ve yüzölçümü 113,51 m² dir.Taşınmaz yerleşim olarak Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa mahallesi, Fethiye caddesi, Dış kapı No: 28 posta adresinde yer almaktadır. Tarif olarak İzmit Belediyesinden İstiklal caddesi istikametinde batı yönüne 300 metre gidilir, sola Fethiye caddesine dönülür, güney yönüne 20 metre gidilir ve solda taşınama ulaşılır. Fevziye camii'nin 120 metre kuzey-doğusunda, Yürüyüş yolunun 55 metre kuzeyinde, İnönü caddesinin 210 metre güneyindedir. Şehir merkezinde nüfus ve ticari hareketliliğin çok fazla olduğu bölgededir. Meskun alanda oıup etrafında resmi kurumlar, sağlık kurumları, ticari işletmeler yoğun olarak bulunmaktadır.Ana arter ve toplu taşım güzergâhı olan Hürriyet ve İnönü caddelerine çok yakın mesafede olduğundan ulaşım imkânları bakımından oldukça iyi düzeydedir.Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parselin topoğrafik yapısı eğimsiz olup zemin parametreleri Önlemli Alan (ÖA-5.1) sınıfındadır. Parselin geometrik şekli dikdörtgen formdadır. KIYMET TAKDİRİ İSTENEN TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa mahallesi, 296 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, betonarme karkas olarak inşa edilmiş, 11.10.2017 tarih ve 642 sayı ile yapı ruhsatı olan, bodrum kat, zemin kat + 3 adet normal kattan ve 1 adet işyerinden oluşan bina yer almaktadır. Ruhsata esas mimari projesine göre bodrum kat ve zemin kat alanı 112,00 m² 1.normal kat alanı 92,40 m², 2. ve 3.normal kat alanı 97,50 m² olup toplam alanı 511,40 m² dir. Binanın kaba inşaatı bitmiş ve ön cepcesi alüminyum kompozit paneller ile giydirme cephe uygulaması yapılmıştır. İç mekanlar sıvasız, boyasız olup zemin kaplamaları yapılmamış natamam vaziyettedir. Tamamlanma oranı yaklaşık % 70 civarındadır. Değerlendirme yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018 yılı yapı yaklaşık maliyetleri hakkında tebliğine göre (III.) sınıf (B) grubu yapı olarak değerlendirilip birim değeri 966,00 TL/m² alınacaktır. SONUÇ: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa mahallesi, 296 ada 27 parsel sayılı taşınmaz ile üzerinde yer alan binanın tapu kaydı, İmar durumu, bulunduğu yer, belirtilen özellikleri, hâlihazır vaziyeti, bu civardaki benzer taşınmazların alım satım rayiçleri, kıymetine etki eden diğer hususlar ile günün iktisadi koşulları da göz önünde bulundurularak keşif tarihi itibariyle değerinin6.702.368,00 TL borçlu hissesine isabet eden bedelin 2.787.710,00 TL olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.
Adresi : Ömerağa Mah. Fethiye Cad. No.28 İzmit
Yüzölçümü : 113,51 m2
His. Pay/Payda : 47/113
İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.787.710,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : "10/02/2017 Tarih ve 3877 Yevmiye ile 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır." - "05/04/2018 Tarih ve 9995 Yevmiye sayılı Satış vaadi vardır. Vaad Bedeli: 500.000 TL " şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü : 11/03/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/04/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu satış ilanının gazete ilanı ve Adalet Bakanlığı E Satış Portalında yayınlanan ilan tapuda adresi bulunamayan ve kendisine adli tebligat yapılamayan tüm ilgililere İ.İ.K nun 127 maddesi uyarınca tebligat yerine kaim olacaktır.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/21117 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR